Atea skal self-cleane de næste fire år

Moderniseringsstyrelsen og SKI vil de kommende 4 år, mindst én gang årligt gentage vurderingen af Atea pålidelighed. Få overblik over processen her.

Kammeradvokaten har analyseret Ateas self-cleaning-initiativer baseret på den dokumentation, som Atea har fremsendt efter domsfældelsen d. 27. juni 2018 og bødeforlægget af d. 12. juli 2018. 

På baggrund af Kammeradvokatens analyse har Moderniseringsstyrelsen og SKI vurderet, at Atea er pålidelig (self-cleanet) i udbudslovens forstand.

Det følger af udbudsloven, at virksomheder, der er dømt for bestikkelse, skal dokumentere deres pålidelighed i 4 år efter dommen, hvis de ikke skal udelukkes fra offentlige kontrakter. 

Moderniseringsstyrelsen og SKI har derfor krævet, at Atea fastholder og efterlever de igangsatte initiativer. Endvidere vil Moderniseringsstyrelsen og SKI de kommende 4 år, mindst én gang årligt gentage vurderingen af Atea pålidelighed. Atea vil i den forbindelse som minimum blive anmodet om at dokumentere følgende:

  • At ledelsen i Atea kontinuerligt, aktivt og gennem egne handlinger, internt som eksternt, klart og utvetydigt tager afstand fra enhver form for bestikkelse. 
  • At compliance-tiltagene reelt efterleves af medarbejderne i Atea, så det bliver klart, om Ateas compliance-tiltag er tilstrækkelig forankrede i virksomheden. 
  • At whistleblowerordningen udgør en effektiv indberetningskanal.
  • At Atea løbende gør brug af revisionsrettighederne over for tredjeparter, f.eks. underleverandører. 
  • At Atea har afsat tilstrækkelige ressourcer til monitoreringsarbejdet, herunder navnlig i form af et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de fornødne kompetencer, så de udfordringer, Atea har oplevet på dette område, til fulde overkommes. 

Moderniseringsstyrelsen og SKI vil offentliggøre de opdaterede vurderinger, i takt med de foreligger. 

Alle offentlige ordregivere er efter udbudsloven forpligtet til at vurdere Ateas dokumentation for pålidelighed forud for tildelingen af en kontrakt. Det gælder uanset om kontrakten udspringer af Moderniseringsstyrelsens og SKI’s rammeaftaler eller egne udbud.

Det giver de offentlige ordregivere en masse ekstra arbejde, hvis de hver især skal vurdere Ateas self-cleaning fra bunden. Derfor vil SKI og Moderniseringsstyrelsen stille vurderingen samt en vejledning og skabelon til rådighed, så resten af det offentlige skal bruge færrest mulige kræfter på at holde Atea fast på sine forpligtelser.​​​​​​​​

Kontakt SKI

Martin Møller Grønbæk

Martin Møller Grønbæk

Chef for Aftalejura

E - mmg@ski.dk

T . 22 17 26 64

Rasmus Lund Kongsgaard

Rasmus Lund Kongsgaard

Markedsdirektør

E - rlk@ski.dk

T . 21 27 01 52