50.75 Elevatorservice

Lovpligtige eftersyn, alarmovervågning og udkald samt udvalgte vedligeholdelse- og reparationsarbejder.

Type
Forpligtende aftale
Status
Delvis i drift
Anvendes af
Kun tilsluttede

50.75 Elevatorservice er en forpligtende aftale, der kan benyttes af de kommuner og andre offentlige kunder, som har tilsluttet sig aftalen.

Rammeaftalen omfatter alle elevatortyper, som er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016, § 1, stk. 2, også handicaplifte og rulletrapper, men benævnes samlet som ”elevatorer'.

Aftalen er delt op i 4 geografiske områder:

 

50.75 Elevatorservice Tildelte leverandører
Delaftale 1: Region Nord-, Midt- og Syddanmark Otis A/S
Delaftale 2: Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune Annulleres og genudbydes
Delaftale 3: Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune) Otis A/S
Delaftale 4: København og Frederiksberg Kommune Thyssenkrupp Elevator A/S

Status: Otis A/S vinder 50.75 Elevatorservice – delaftale 2: Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den forpligtende aftale 50.75 Elevatorservice – delaftale 2: Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune. Elevatorserviceaftalen er opdelt i fire delaftaler, hvoraf delaftale 2 blev annulleret og genudbudt på grund af en fejl i tilbudslisten. De øvrige delaftaler er blevet tildelt og trådt i kraft. Du kan læse mere her.

Alle leverandørerne på 50.75 Elevatorservice er tildelt som vist nedenfor:

​Delaftalenavn

​Tildelte leverandør

​Delaftale 1: Region Nord-, Midt- og Syddanmark

​Otis A/S
​Delaftale 2: Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune ​Otis A/S
​Delaftale 3: Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune) ​Otis A/S
​Delaftale 4: København og Frederiksberg Kommune ​Thyssenkrupp
Elevator A/S

Delaftale 2 er nu i standstill til og med 2. juni 2020, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med Otis A/S. Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Delaftale 1 og delaftale 3 havde aftalestart den 1. maj 2020. Delaftale 4 havde aftalestart den 8. april 2020. 

Der er tilsluttet 54 kommuner og fire øvrige offentlige kunder.

Kort om aftalen

Aftalen 50.75 Elevatorservice ligner den eksisterende aftale. Den nye aftale har dog særligt fokus på håndteringen af udbud af reservedele som en konsekvens af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2019 vedrørende den eksisterende aftale. 

På baggrund af kundernes overordnede tilfredshed med den eksisterende aftale og det forhold, at genudbuddet er igangsat allerede et år efter, aftalen trådte i kraft, genbruger vi i vid udstrækning designet fra den eksisterende aftale. 

Der er foretaget ændringer som en konsekvens af den føromtalte kendelse vedrørende reservedele samt moderniseringer (miniudbud). Aftalens kontraktmateriale er blevet opdateret med SKI’s nyeste kontraktparadigme. Opdateringen vil sikre kunderne det bedst mulige aftalegrundlag.

Aftalen er geografisk opdelt i fire, som vist nedenfor:

  • Delaftale 1: Region Nord-, Midt- og Syddanmark 
  • Delaftale 2: Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune
  • Delaftale 3: Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune) 
  • Delaftale 4: København og Frederiksberg Kommune 

5075 kort.jpg

Som noget nyt vil der kun blive tildelt én leverandør pr. delaftale. Det skyldes, at aftalens sortiment ikke omfatter moderniseringer (miniudbud) som den eksisterende aftale. Kunden har derfor kun behov for én leverandør. 

Kunden indgår i den geografiske delaftalestruktur på baggrund af kundens beliggenhed. Ovenfor kan du se, hvilke områder den enkelte delaftale dækker over. Kunder, som har afdelinger/enheder beliggende i flere af delaftalerne, bliver omfattet af den delaftale, hvor kundens hovedsæde er beliggende.

Aftalens sortiment

Sortimentet er opdateret på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt, input fra udvalgte kunder og i samarbejde med SKI’s eksterne rådgiver og leverandørerne, så det matcher kundernes behov - også ved indkøb af reparationsarbejder og reservedele. 

Rammeaftalen omfatter alle elevatortyper, som er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016, § 1, stk. 2, herunder også handicaplifte og rulletrapper, men bliver samlet benævnt som ”elevatorer'. Aftalen vil have samme sortiment som den eksisterende aftale inden for følgende ydelser:

  1. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (hvor reservedele indgår)
  2. Opstartsydelser
  3. Lovpligtige eftersyn (Serviceabonnement)
  4. Alarmovervågning / døgnservice / udrykning

Under vedligeholdelses- og reparationsarbejder prissættes forskellige typer af reparationer inkl. reservedele. Til forskel fra den tidligere aftale, hvor der var tilbudt en timepris på reparationer og en særskilt markedsprismekanisme for reservedele, så er reservedele nu inkluderet i en pakkepris for nærmere angivne typer af reparationer (dvs. både timer og reservedele). 

Moderniseringer af elevatorer, som var en del af den tidligere aftale (miniudbud), er ikke længere en del af aftalens sortiment. Moderniseringsydelser kan i stedet indkøbes via SKI’s dynamiske indkøbssystem på aftale 15.75 Elevatormodernisering.

Den nye aftale omfatter også reparationer og reservedele

I aftalen er der under området ”vedligeholdelses- og reparationsarbejder” prissat en række forskellige typer reparationer inkl. reservedele. På den tidligere aftale blev der tilbudt en timepris på reparationer og en særskilt markedsprismekanisme for reservedele. Til forskel fra den tidligere aftale er reservedele nu inkluderet i en pakkepris for nærmere angivne typer af reparationer (dvs. både timer og reservedele). 

SKI har udarbejdet et benchmark på baggrund af priserne på de elementer i aftalens sortiment, der kan sammenholdes en til en. Nogle af de kunder, som ikke tidligere har anvendt 50.75 Elevatorservice eller ikke nåede at tage den eksisterende aftale i brug, vil opnå en væsentlig besparelse på den kommende aftale. Besparelsen vurderes at kunne være op til 25 pct.  

På grund af prissætningen af reservedele er sammenligningsgrundlaget dog ændret væsentligt. De kunder, som anvendte den tidligere 50.75 Elevatorservice aftale, vil derfor opleve en mindre prisstigning på direkte sammenlignelige ydelser på ca. 8 pct.  Det svarer til 3 mio. kr. årligt eller 11 mio. kr. over aftalens løbetid. En af årsagerne hertil er de nye reparationspakker, som inkluderer både timepriser og reservedele. De var ikke en del af den tidligere aftales sortiment, men udgør nu cirka en tredjedel af den forventede omsætning. Kunden får derfor et stærkere sortiment på den kommende aftale end på den eksisterende aftale.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Delaftale 4 træder i kraft den 8. april 2020. Delaftale 1 og delaftale 3 træder i kraft den 1. maj 2020. 

Der var tilslutning på aftalen fra den 8. oktober til og med den 5. november 2019. For kommuner gælder det, at kun kommuner tilsluttet i denne periode kan bruge aftalen.

Andre offentlige organisationer har mulighed for at blive aktiveret senere, dog senest 12 måneder efter aftalens idriftsættelse. 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q2 2019
Høringsperiode starter
27. august 2019
Høringsperiode udløber
18. september 2019
Tilslutningsperiode starter
8. oktober 2019
Tilslutningsperiode udløber
5. november 2019
Offentliggørelse af udbudsmateriale
22. november 2019
Forventet tildeling
Forventet februar 2020
Forventet ikrafttrædelse
Delaftale 4: 8. april 2020 // Delaftale 1 og 3: 1. maj 2020 // Delaftale 2: forventes 1. juli 2020.

Kontakt SKI