50.10 Kopi og print

Multifunktionsprintere, små og store printere, software og follow-me løsning samt øvrige services og produkter

Type
Forpligtende aftale
Status
Implementering
Anvendes af
Kun tilsluttede
Bemærk at aftalen er under implementering og først træder i kraft den 1. september 2019, hvorfor katalog med priser ikke kan tilgås endnu.

På aftalen kan du købe ind fra et bredt sortiment inden for kopi og print fra et udvalg af relevante producenter. Der er foretaget TCO-beregning af strømforbruget på de tilbudte produkter for at sikre lavest mulige totalomkostninger.

Rammeaftalen er en del af Statens Indkøbsprogram, og er forpligtende for Staten. Aftalen er desuden en fælleskommunal aftale og forpligtende for de kommuner og øvrige institutioner, som har tilsluttet sig rammeaftalen forud for udbudstidspunktet. Længere nede på siden kan du se, om din kommune eller institution er blandt de tilsluttede.

Aftalen består af to delaftaler:
 • Delaftale 1: Små printere og multifunktionsprintere
  Små printere og multifunktionsprintere (skrivebordsmodeller) med mulighed for manuelt køb af forbrugsstoffer (dvs. uden serviceaftale). Atea A/S er eneleverandør, og du foretager dine indkøb direkte fra Atea A/S. 
 • Delaftale 2: Store printere og multifunktionsprintere
  Større printere og multifunktionsprintere i ”office”-størrelse. Der er mulighed for at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og software, herunder follow-me-print. Der er tre sidestillede leverandører på aftalen: Atea A/S, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S og Ricoh Danmark A/S. Der tildeles på baggrund af en behovsopgørelse, hvori dit nuværende softwaremiljø, din maskinpakke og evt. follow-me løsning indgår. 
Du finder et bredt udvalg af relevante producenter samt et bredt sortiment indenfor kopi og print. Konkret kan der købes produkter fra producenter som Xerox, Lexmark, Brother, Kyocera, Konica Minolta og Ricoh.

Status: Vi er i gang med at implementere aftalen

Den 4. juli 2019 udløb standstill-perioden, og vi er nu i gang med at implementere aftalen, så den er klar til brug fra den 1. september 2019. 

Aftalesiden er allerede tilgængelig nu - du finder den her.

Bemærk at aftalen er under implementering og først træder i kraft den 1. september 2019, hvorfor katalog med priser ikke kan tilgås endnu.

Kort om aftalen

Aftalen er en fællesoffentlig aftale, som 80 kommuner og to øvrige har tilsluttet sig. SKI’s øvrige kunder vil også have mulighed for at benytte aftalen.

Aftalen er et genudbud af den forpligtende aftale 50.10 Kopi og print, der også er en del af Statens Indkøbsprogram. Den kommer til at samle den forrige forpligtende aftale 50.10 Kopi og print og den frivillige aftale 02.12 Kopi og print i én samlet, forpligtende aftale: 50.10 Kopi og print.

To delaftaler – en til små og en til store printere

Aftalen blev udbudt som et offentligt udbud, hvor der blev evalueret efter en TCO-betragtning. Heri indgik priser på hardware, strømforbruget pr. maskine samt priser på software og tilbehør.

Aftalen består af to delaftaler:

 • Delaftale 1: mindre sortiment af små printere og multifunktionsprintere (skrivebordsmodeller) med mulighed for manuelt køb af forbrugsstoffer (dvs. uden serviceaftale). Her er tildelt én leverandør (eneleverandøraftale) med direkte tildeling.
 • Delaftale 2: minder om den forrige forpligtende aftaler 50.10 Kopi og print med et større udvalg af multifunktionsprintere og printere i ”office”-størrelse. Der er mulighed for at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og software, herunder follow-me-print. Her er tildelt tre leverandører. Der tildeles på baggrund af en ”behovsopgørelse”, hvori dit nuværende softwaremiljø, din maskinpakke og evt. follow-me løsning indgår. SKI udarbejder en vejledning i at tildele til brug i implementerings- og opstartsfasen.

Aftalen sikrer et bredt udvalg af relevante producenter samt et bredt sortiment indenfor kopi og print. Konkret kan der købes produkter fra producenter som Xerox, Lexmark, Brother, Kyocera, Konica Minolta og Ricoh.

Følgende tre virksomheder er tildelt aftalen – fordelt med én leverandør på delaftale 1 og tre leverandører på delaftale 2 (nævnt i alfabetisk rækkefølge).

Delaftale 1: 

 • Atea A/S  

Delaftale 2: 

 • Atea A/S
 • Ricoh Danmark A/S  
 • Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S

Atea A/S, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S og Ricoh Danmark A/S er sidestillede leverandører.

Det bliver billigere at købe kopi og printløsninger

De tilbudte priser på 50.10 kopi og print er blevet benchmarket. Prisbenchmarket viser samlet set et besparelsespotentiale på 9 % i forhold til SKI's tidligere rammeaftale 50.10 kopi og print. Det svarer til en besparelse på knap 6 mio. kr. årligt eller 23 mio. kr. over aftalens løbetid.

Moderniseringsstyrelsen beregner særskilt den konkrete besparelse for staten.

50.10 kopi og print træder i kraft den 1. september 2019

Har du brug for at købe kopi og print i den mellemliggende periode, har du mulighed for at bruge SKI’s frivillige aftale 02.12 Kopi og print. Du kan læse mere om 02.12 Kopi og print her.

Har du spørgsmål til, hvordan du køber ind på den frivillige aftale 02.12 Kopi og print, er du velkommen til at kontakte kontaktansvarlig Charlotte Valdorf på telefon 40 85 64 90 eller på e-mail cva@ski.dk.

Den kommunale projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Rebild Kommune
 • Herlev Kommune
 • Bornholms Regionskommune
 • Vejen Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Københavns Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hvidovre Kommune

Den regionale ekspertgruppe

Den regionale ekspertgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:
 • Region Nordjylland (Tovholder)
 • Region Midtjylland
 • Region Hovedstaden
 • Region Syddanmark

Statslig ekspertgruppe

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra:

 • Rigspolitiet, Koncernindkøb
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Energistyrelsen
 • Statens IT
 • Miljø- og Fødevareministeriet 
 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark


UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q2 2018
Høringsperiode starter
15. januar 2019
Høringsperiode udløber
5. februar 2019
Tilslutningsperiode starter
6. marts 2019
Tilslutningsperiode udløber
27. marts 2019
Offentliggørelse af udbudsmateriale
16. april 2019
Tilbudsfrist
3. juni 2019 kl. 13.00
Forventet tildeling
Ultimo juni 2019
Forventet ikrafttrædelse
September 2019

Kontakt SKI