50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

Unified Communications- og telefoniprodukter, it-sikkerhedsprodukter og netværksprodukter.
Type
Forpligtende aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

SKI evaluerer nu de indkomne tilbud. Vi forventer at tildele primo august 2019.

Prækvalificerede tilbudsgivere

I forbindelse med prækvalifikationsrunden på 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger har SKI prækvalificeret nedennævnte antal ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud:

 • For Delaftale 1, er 8 ansøgere prækvalificeret, heraf 1 konsortium.

 • For Delaftale 2, er 8 ansøgere prækvalificeret, heraf 4 konsortier.

 • For Delaftale 3, er 8 ansøgere prækvalificeret, heraf 3 konsortier.

SKI har prækvalificeret følgende 14 ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud (listet i alfabetisk rækkefølge):

Delaftale 1 – Unified Communications- og telefoniprodukter

Atea A/S
COMM2IG A/S
Conscia-Jansson (konsortium)
Eltel Networks A/S
KMD A/S
NetNordic Communication A/S
TDC
Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige

Delaftale 2 – Netværksprodukter

Atea A/S
Conscia-Jansson (konsortium)
Credocom A/S
DCNET50.07 (konsortium)
KMD A/S
NetNordic (konsortium)
TDC A/S
Wingmen Solutions – Eltel Network (konsortium)

Delaftale 3 – It-sikkerhedsprodukter

Atea A/S
Conscia-Jansson (konsortium)
Credocom A/S
DUNET50.07 (konsortium)
KMD A/S
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
SecureLink Denmark & Wingmen (konsortium)
TDC

Vedr. prækvalificering af Atea: Læs mere om Kammeradvokatens analyse og vurderingen af Ateas self cleaning-dokumentation her.

Sådan køber du ind i perioden, frem til den nye aftale træder i kraft

Stat
Hvis du i dag er forpligtet til at anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, skal du fortsat bruge denne aftale, frem til den udløber den 31. december 2019. Da den kommende aftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger erstatter den nuværende aftale fra Moderniseringsstyrelsen for it- netværkskomponenter, vil staten være forpligtet til at anvende den kommende aftale via indkøbscirkulæret fra den 1. januar 2020.

Øvrige kunder – herunder kommune og regioner
Øvrige kunder kan ligeledes anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter frem til 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger træder i kraft. Når den nye 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger træder i kraft, er den forpligtende for de tilsluttede kommuner og regioner. Efter ikrafttrædelsen kan tilsluttede kommuner og regioner derfor ikke længere anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, men skal udelukkende bruge 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger.


Kort om aftalen  

Den kommende forpligtende rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området: 
 • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløb den 2. marts 2019.  
 • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, der forventes forlænget, så den udløber 31. december 2019.  
Kommuner og regioner vil have mulighed for at anvende aftalen, hvis de er tilsluttet i tilslutningsperioden. 

I alt 73 kommuner og 4 regioner har valgt at tilslutte sig aftalen.  

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillige SKI-aftale.  

Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler:  

​Delaftale:
​Sortiment:
​Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Unified Communications/PBX (Voice Mail, Presence og Instant Messaging, IP-telefoner, mobiltelefoner) 
 • Omstillingsfunktionalitet 
 • Kontaktcenterfunktionalitet 
 • Videokonference
 • Videoovervågning
 • Headsets 
 • DECT 
 • Management af UC- og telefoniprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 
​Delaftale 2: Netværksprodukter 
 • ​Switche 
 • Routere 
 • WiFi 
 • Brugervalideringsprodukter 
 • Management af netværksprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 

​Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter 
 • ​Security Appliances 
 • Intrusion, detection and prevention systems 
 • DDOS protection 
 • Security Information and Event management 
 • Load Balancer 
 • Endpoint Protection 
 • Management af it-sikkerhedsprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 


Det er muligt både at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger.  

Timebaserede ydelser og mobiltelefoner er fritaget fra forpligtelsen. 

Sådan kan der købes ind på aftalen 

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.  

Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen: 

 • Miniudbud 1: Mængdekøb 
 • Miniudbud 2: Løsningskøb 
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering 
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb 
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb 

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består foreløbigt af nedenstående repræsentanter. Det er fortsat muligt at tilmelde sig grupperne.

Statslig ekspertgruppe:

 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Forsvarsministeriet)
 • Banedanmark (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet) 

Kommunal projektgruppe:

 • Aalborg Kommune
 • Middelfart Kommune (KomUdbud – 15 jyske og fynske kommuner)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb – 3 jyske kommuner)
 • Solrød Kommune (FUS - 16 sjællandske kommuner)
 • Københavns Kommune
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb -  8 jyske kommuner)
 • Aarhus Kommune

Regional projektgruppe:

 • Region Syd
 • Region Sjælland

Referencegruppe:

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Aarhus Universitet
 • DTU
 • Ørsted

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2017
Høringsperiode starter
2. juli 2018
Høringsperiode udløber
17. august 2018
Tilslutningsperiode starter
10. september 2018
Tilslutningsperiode udløber
28. september 2018
Offentliggørelse af udbudsmateriale
5. november 2018
Tilbudsfrist
5. april 2019 kl. 13.00
Forventet tildeling
Primo august 2019
Forventet ikrafttrædelse
August 2019

Kontakt SKI