50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

Unified Communications- og telefoniprodukter, netværksprodukter og it-sikkerhedsprodukter, samt tilbehør og tilknyttede ydelser.
Type
Forpligtende aftale
Status
Implementering
Anvendes af
Kun tilsluttede
Bemærk at aftalen er under implementering og først træder i kraft den 30. september 2019, hvor kataloget også vil være tilgængeligt.

50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger giver dig mulighed for at indkøbe et sortiment af kommunikationsprodukter og -løsninger.

Rammeaftalen giver dig flere forskellige fordele:
 • Du får et bredt sortiment med produkter fra mange producentmærker. 
 • Du får en direkte tildeling af de produkter, som du har behov for at supplere dit IT-miljø. 
 • Ved hver direkte tildeling er der fem aktive leverandører i spil, hvilket skaber priskonkurrence.
 • Derudover kan du få specialiserede mini-udbud, der understøtter dine specifikke anskaffelsesbehov.
 • Afslutningsvis har du mulighed for at få sammenhængende løsninger, og at fastholde leverandørkompetencer over en længere periode. 
Aftalen består af 3 delaftaler:
Tildelningen af leveringskontrakter er ens for alle tre delaftaler.

Status: Vi er i gang med at implementere aftalen

Den 12. august 2019 udløb stand-still perioden, og vi er nu i gang med at implementere aftalen, så den er klar til brug fra den 30. september 2019. 

Kort om aftalen 

Den kommende forpligtende rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området: 
 • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløb den 2. marts 2019.  
 • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, der udløber den 31. december 2019.  
Kommuner og regioner vil have mulighed for at anvende aftalen, hvis de er tilsluttet i tilslutningsperioden. 

I alt 73 kommuner og fire regioner har valgt at tilslutte sig aftalen.

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillig SKI-aftale.

.Følgende virksomheder tildeles aftalen (nævnt i alfabetisk rækkefølge).
 • Delaftale 1 – Unified Communications- og telefoniprodukter 
  • Atea A/S 
  • Comm2IG A/S 
  • Conscia-Jansson (Konsortium) 
   • Juridiske enheder: Conscia A/S & Jansson Kommunikation A/S 
  • KMD A/S 
  • TDC A/S 
 • Delaftale 2 - Netværksprodukter 
  • Atea A/S 
  • Credocom A/S 
  • DCNet50.07 (Konsortium) 
   • Juridiske enheder: Datacon Group A/S & Netteam Technology A/S 
  • KMD A/S
  • TDC A/S 
 • Delaftale 3 – IT-sikkerhedsprodukter 
  • Atea A/S 
  • DuNet50.07 (Konsortium) 
   • Juridiske enheder: Dubex A/S & Netteam Technology A/S 
  • KMD A/S 
  • SecureLink Denmark & Wingmen (Konsortium) 
   • Juridiske enheder: SecureLink Denmark A/S & Wingmen Solutions A/S
  • TDC A/S 
Vedr. tildeling af Atea A/S: Læs mere om Kammeradvokatens analyse og vurderingen af Ateas self cleaning-dokumentation her. 
 
Sådan køber du ind i perioden, frem til den nye aftale træder i kraft 

Stat 
Hvis du i dag er forpligtet til at anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, skal du fortsat bruge denne aftale, frem til den udløber den 31. december 2019. Da den kommende aftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger erstatter den nuværende aftale fra Moderniseringsstyrelsen for it- netværkskomponenter, vil staten være forpligtet til at anvende den kommende aftale via indkøbscirkulæret fra den 1. januar 2020. 
 
Øvrige kunder – herunder kommune og regioner 
Øvrige kunder kan ligeledes anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter frem til 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger træder i kraft. Når den nye 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger træder i kraft, er den forpligtende for de tilsluttede kommuner og regioner. Efter ikrafttrædelsen kan tilsluttede kommuner og regioner derfor ikke længere anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, men skal udelukkende bruge 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger.

 
Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler:   

​Delaftale:
​Sortiment:
​Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Unified Communications/PBX (Voice Mail, Presence og Instant Messaging, IP-telefoner, mobiltelefoner) 
 • Omstillingsfunktionalitet 
 • Kontaktcenterfunktionalitet 
 • Videokonference
 • Videoovervågning
 • Headsets 
 • DECT 
 • Management af UC- og telefoniprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 
​Delaftale 2: Netværksprodukter 
 • ​Switche 
 • Routere 
 • WiFi 
 • Brugervalideringsprodukter 
 • Management af netværksprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 

​Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter 
 • ​Security Appliances 
 • Intrusion, detection and prevention systems 
 • DDOS protection 
 • Security Information and Event management 
 • Load Balancer 
 • Endpoint Protection 
 • Management af it-sikkerhedsprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 


Det er muligt både at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger. 

Timebaserede ydelser og mobiltelefoner er fritaget fra forpligtelsen. 

Sådan kan der købes ind på den kommende aftale 

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.  

Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen: 

 • Miniudbud 1: Mængdekøb 
 • Miniudbud 2: Løsningskøb 
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering 
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb 
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2017
Høringsperiode starter
2. juli 2018
Høringsperiode udløber
17. august 2018
Tilslutningsperiode starter
10. september 2018
Tilslutningsperiode udløber
28. september 2018
Offentliggørelse af udbudsmateriale
5. november 2018
Tilbudsfrist
5. april 2019 kl. 13.00
Forventet tildeling
Primo august 2019
Forventet ikrafttrædelse
30. september 2019

Kontakt SKI