50.06 Tidsskrifter

Abonnementer på danske og udenlandske aviser og tidsskrifter.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: SKI har valgt at annullere brobyggeraftalen på tidsskrifter

En af tilbudsgiverne valgte den 23. april 2019 at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud vedrørende 50.06 Tidsskrifter. 

Aftalen adskiller sig fra SKI’s øvrige rammeaftaler ved at være en ”brobygningsaftale”. Den løber kun i 13 måneder, indtil den nye rammeaftale 50.05 Biblioteksmaterialer, som også dækker tidsskrifter, er klar til brug medio 2020.

Den potentielt længerevarende klageproces skaber derfor en særlig usikkerhed og forventeligt en masse besvær, da Klagenævnets endelige kendelse kan risikere at foreligge få måneder inden, kunderne alligevel skal overgå til 50.05 Biblioteksmaterialer.

Kontrakten på 50.06 Tidsskrifter er derudover af beskeden størrelse. Klager over offentlige udbud indebærer altid en række procesomkostninger for alle parter. Disse omkostninger vil relativt set fylde ekstra meget, grundet den beskedne kontrakt.

Samtidig vil kundernes indkøb på området frem til den nye aftale 50.05 Biblioteksmaterialer er implementeret vil være under tærskelværdien.

Set i lyset af ovenstående har SKI besluttet at annullere udbuddet.

Om aftalen 

Den forpligtende aftale 50.06 Tidsskrifter (2019) er et genudbud af den eksisterende 50.06 Tidsskrifter (2015) som en overgangsaftale. Det betyder, at aftalen skal dække de tilsluttede kunders behov for aviser og tidsskrifter fra den nuværende aftale på området udløber og frem til forventeligt juni 2020, hvor den skal samles med aftalen for biblioteksmaterialer.  

Sortiment 

Aftalen omfatter indkøb og administration af abonnementer på aviser og tidsskrifter opdelt i følgende fire kategorier: 

  • Danske aviser 
  • Danske tidsskrifter 
  • Udenlandske tidsskrifter 
  • Udenlandske aviser 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2018
Tilslutningsperiode starter
30. november 2018
Tilslutningsperiode udløber
14. december 2018
Offentliggørelse af udbudsmateriale
14. januar 2019
Tilbudsfrist
31. januar 2019 kl. 13.00
Forventet tildeling
12. april 2019
Forventet ikrafttrædelse
Udbud annulleret

Kontakt SKI