17.17 Vikarydelser

​Social og sundhedshjælpere, sygeplejersker, hjemmehjælpere, kontor, administration, 
Type
Frivillig aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Tilbudsfristen på 17.17 Vikarydelser var den 27. august 2019 kl 13.00. Vi evaluerer nu de indkomne tilbud og forventer at offentliggøre resultatet ultimo oktober 2019.

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.17 Vikarydelser. Aftalen dækker vikarer inden for to fagområder: 

 • Sundheds- og omsorgsvikarer: Sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, plejemedhjælpere.
 • Kontor- og administrationsvikarer: Dækker 5 faggruppeniveauer:
  • Faggruppeniveau 1: Lettere kontorarbejde, reception
  • Faggruppeniveau 2: Taster, kontorassistenter, kundeservicemedarbejdere, callcenter medarbejdere, webadministratorer og sekretærer
  • Faggruppeniveau 3: Chefsekretærer, overassistenter, korrespondenter, marketingassistenter, indkøbere, eksport, kontorbetjente og laboranter
  • Faggruppeniveau 4: Økonomimedarbejdere, controllere, personale-/salgskonsulenter og it-supportere
  • Faggruppeniveau 5: Jurister, kommunikationskonsulenter, ingeniører, programmører og lignende specialistfunktioner

Otte delaftaler fordelt på to fagområder

Delaftale 1-6 dækker sundheds- og omsorgsvikarer for de geografiske områder:

 1. Region Hovedstaden (inkl. Bornholm)
 2. Region Sjælland 
 3. Fyn (inkl. det Sydfynske Øhav)
 4. Region Syddanmark (ekskl. Fyn og det Sydfynske Øhav)
 5. Region Midtjylland
 6. Region Nordjylland

På delaftalerne tildeles én leverandør pr. geografisk område. Leverandøren bliver valgt ud fra det mest fordelagtige tilbud baseret på underkriterierne pris (60 pct), forsyningssikkerhed (25 pct.) og service (15 pct.).

På delaftalerne for sundheds- og omsorgsvikarer er der øget fokus på social ansvarlighed, stor forsyningssikkerhed, høj kvalitet i servicen samt konkurrencedygtige priser.

Delaftale 7-8 dækker kontor- og administrationsvikarer for de geografiske områder:

 1. Øst for Storebælt
 2. Vest for Storebælt

På dette område vil der blive tildelt to leverandør, som vælges ud fra en kaskademodel. Leverandørerne bliver valgt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dvs. pris (100%).

På området for kontor- og administrationsvikarer er der øget fokus på social ansvarlighed og konkurrencedygtige priser.

Referencegruppen

Referencegruppen, der har deltaget i udviklingen af udbuddet, bestod af repræsentanter fra:

 • Banedanmark
 • Fællesindkøb Fyn (FIF)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Indkøbsfællesskab Nord (IN)
 • Kerteminde Kommune
 • Københavns Kommune
 • Odense Kommune
 • Region Nordjylland
 • Sydjysk Kommuneindkøb 
 • Aarhus Kommune

Forventet ikrafttrædelse

Den nye aftale forventes at træde i kraft den 1. december 2019, hvor den nuværende aftale på området udløber. 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q3 2018
Offentliggørelse af udbudsmateriale
28. juni 2019
Tilbudsfrist
27. august 2019 kl. 13
Forventet tildeling
Ultimo oktober 2019
Forventet ikrafttrædelse
1. december 2019

Kontakt SKI