17.11 Managementsupport

Strategi-/organisationsudvikling, forretningsprocesser/effektivisering, analyser/evaluering, systemer/styring, HR.
Type
Frivillig aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
På aftalen kan du købe managementsupport. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet. 

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling.

Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.13 Managementkonsulentydelser, hvor du skal anvende miniudbud, når du skal finde din leverandør.

Rammeaftalen har fem delaftaler:
Inden for de fem delaftaler har du mulighed for at vælge mellem følgende fire konsulentkategorier:
 • Juniorkonsulent
 • Konsulent
 • Seniorkonsulent/specialist
 • Chefkonsulent/partner

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud 

Tilbudsfristen på 17.11 Managementsupport var den 9. oktober 2019. Vi evaluerer nu de indkomne tilbud og forventer at offentliggøre resultatet i december. 

SKI har prækvalificeret 14 virksomheder/konsortier 

SKI har prækvalificeret 14 virksomheder/konsortier for hver af de fem delaftaler og vil efterfølgende tildele 10 virksomheder/konsortier pr. delaftale.
 
SKI har prækvalificeret følgende 24 ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud (listet i alfabetisk rækkefølge):
 • Accenture A/S
 • BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 • COWI A/S
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 • Konsortiet Deloitte + Struensee & Co
 • Devoteam Management Consulting A/S
 • Ernst & Youngs P/S
 • Genitor ApS
 • Konsortiet 17.11 Konsulenterne
 • Implement Consulting Group
 • KPMG P/S
 • Mercuri Urval A/S
 • Konsortiet MUUSMANN-Operate-Spitze
 • PA Consulting Group
 • Konsortiet Peak-Summit Consulting
 • Pluss-konsortiet
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • QVARTZ P/S
 • Rambøll Management Consulting
 • The Boston Consulting Group Nordic AB
 • Konsortiet CUBION/Mobilize/UKON
 • Valcon
 • Konsortiet Valcon-Mannaz
 • Konsortiet Voluntas Institute

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.11 Managementsupport. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb på managementsupport, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet.

Når du skal købe ind på aftalen, skal du bruge direkte tildeling. Det betyder i praksis, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid. 

Når du har din opgavebeskrivelse klar, kan du gennemføre dit køb på 1–2 dage. Du vælger din leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriterierne pris og kvalitet. 

Der bliver på hver delaftale tildelt ti leverandører efter ovenstående kriterier og vægtning.

Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.13 Managementkonsulentydelser, hvor du skal anvende miniudbud, når du skal finde din leverandør. 

Forventet sortiment

Rammeaftalen er opdelt i fem delaftaler med følgende hovedydelser:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering

Delaftale 3: Analyser/evalueringer

Delaftale 4: Systemer og styring

Delaftale 5: Human Resources

Referencegruppen

Referencegruppen, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Region Midtjylland
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Administrations- og Servicestyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Furesø Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Århus Kommune
 • Københavns Kommune
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Rigspolitiet

Forventet ikrafttrædelse

Den nye aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2020, hvor den nuværende aftale på området udløber.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q1 2019
Offentliggørelse af udbudsmateriale
4. juni 2019
Anmodningsfrist
5. juli 2019 kl. 13
Offentliggørelse prækvalifikation
Den 10. september 2019
Tilbudsfrist
Den 9. oktober 2019
Forventet tildeling
December 2019
Forventet ikrafttrædelse
Q1 2020

Kontakt SKI