02.19 SaaS-Cloud

SaaS løsninger som udvikles, ejes og driftes af leverandøren.

Type
Frivillig aftale
Status
Evaluering og tildeling
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter

Status: Vi er fortsat i gang med evalueringsprocessen 

Vi arbejder fortsat på højtryk med at evaluere de indkomne tilbud fra de potentielle leverandører. På trods af en ihærdig indsats, må vi desværre erkende, at processen tager længere tid end forventet.

Ny tidsplan på vej

Vi vil arbejde henimod, at aftalen træder i kraft ultimo august. Det er vores forventning at offentliggøre en revideret tidsplan for tildeling og ikrafttrædelse i starten af næste uge. Denne side vil løbende blive opdateret med seneste nyt. Når den nye tidsplan foreligger, vil vi ligeledes udsende besked om dette til offentlige indkøbsbeslutningstagere.

Vi beklager forsinkelsen meget, men ser frem til at kunne opfylde det offentliges behov for indkøb af softwareservices igennem et bredt leverandørfelt med et stærk udvalg af services, som sikrer en rammeaftale af høj kvalitet med konkurrencedygtige priser.

Kunder kan allerede nu få adgang til relevant udbudsmateriale på aftalen her

Udbudsmaterialet ligger nu tilgængeligt her på siden, og du kan som kunde allerede nu orientere dig i aftalens muligheder.

Bemærk at materialet bør anvendes til orientering alene. Når du senere skal foretage en tildeling på rammeaftalen, skal du bruge de dokumenter, der lægges op på aftalesiden på ski.dk

Du finder materialet i en zip-fil her.

Hvis du har spørgsmål til materialet, er du meget velkommen til at kontakte os. Henvendelse kan ske til nedenstående kontaktpersoner.

Om den kommende rammeaftale

Den kommende rammeaftale 02.19 SaaS - Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den eksisterende aftale på området.

Rammeaftalen udbydes som et offentligt udbud, dvs. uden forudgående prækvalifikation.

Det bliver en flerleverandøraftale, hvor leverandørerne tildeles på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Målet er at lave en rammeaftale med konkurrencedygtige priser, der kan understøtte den opgaveløsning, som de forskellige offentlige myndigheder og institutioner varetager gennem it-værktøjer, som leverandørerne stiller til rådighed for brugerne på den kommende rammeaftale. De forskellige offentlige opgaver er nærmere defineret i FORM-kataloget, som du finder her.

Referencegruppe

Referencegruppen, der er med til at forme udbuddet består af deltagere fra:

 • Aarhus Universitet – AU IT
 • Rigspolitiet
 • Assens Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
 • Statens IT
 • Odense Kommune
 • Tønder Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Herning Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Aarhus Kommune / Læring og Udvikling
 • Energinet
 • Vejen Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Svendborg Kommune

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte nedenstående.


UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2017
Offentliggørelse af udbudsmateriale
Primo marts 2019
Tilbudsfrist
30. april 2019, kl. 13:00
Forventet tildeling
Juli 2019
Forventet ikrafttrædelse
August 2019

Kontakt SKI