02.19 SaaS-Cloud

SaaS løsninger som udvikles, ejes og driftes af leverandøren.

Type
Frivillig aftale
Status
Evaluering og tildeling
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter

Status: Aftalen implementeres - forventes klar til brug den 30. august.

Vi er i gang med at implementere aftalen, som forventes klar til brug den 30. august.

Indtil aftalen træder i kraft den 30. august 2019, kan du orientere dig om status på denne side, som løbende opdateres. 

Aftalesiden er endnu ikke tilgængelig, men kan tilgås, når aftalen er trådt i kraft. Her vil du bl.a. kunne finde vejledninger, kontaktinformationer på leverandør og relevante informationer om aftalen.

Følgende 50 virksomheder tildeles på en eller flere af rammeaftalens delaftaler (nævnt i alfabetisk rækkefølge).

1.     Accobat A/S26. FrontAvenue A/S
2.     Arcanic A/S27. Fujitsu A/S
3.     Assemble A/S28. Improvento A/S
4.     Atea A/S29. Infoba ApS
5.     Basware A/S30. IntraMed A/S
6.     Berú ApS31. IntraNote A/S
7.     BusinessNow P/S32. IST ApS
8.     cBrain A/S33. Itslearning A/S
9.     Clever Choice ApS34. KMD A/S
10.  Cloud Factory A/S35. Kube Data ApS
11.  Cloudeon A/S36. Meebook ApS
12.  CompetenceHouse A/S37. Motus A/S
13.  Dalux ApS38. Netcompany A/S
14.  Dansk Scanning A/S39. NTI A/S
15.  Dansk Telemedicin A/S40. ProActive A/S
16.  Datagruppen Multimed A/S41. Puzzel A/S
17.  Dataproces A/S42. Schultz Information A/S
18.  Ditmer A/S43. Sweco Danmark A/S
19.  Dossier Solutions AS44. Systematic A/S
20.  DXC Technology Scandihealth A/S45. Tieto Denmark A/S
21.  EasyIQ A/S46. TIMEmSystem ApS
22.  Edora A/S47. Tricom ApS
23.  EG A/S48. TrueCommerce Denmark ApS
24.  Enversion A/S49. TrueLink A/S
25.  Formpipe Software A/S50. Visma Consulting A/S

Vedr. tildeling af Atea A/S: Læs mere om Kammeradvokatens analyse og vurderingen af Ateas self cleaning-dokumentation her.

De enkelte delaftaler og de services leverandørerne leverer under delaftalerne, fremgår af oversigt for hhv.: 
 • Del I Stat og statsfinansieret selvejende institutioner, regioner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsvirksomheder mv. (ikke-kommunale myndigheder)
 •  Del II Kommuner. 

Kunder kan allerede nu få adgang til relevant udbudsmateriale på aftalen her

Udbudsmaterialet ligger nu tilgængeligt her på siden, og du kan som kunde allerede nu orientere dig i aftalens muligheder.

Bemærk at materialet bør anvendes til orientering alene. Når du senere skal foretage en tildeling på rammeaftalen, skal du bruge de dokumenter, der lægges op på aftalesiden på ski.dk.


Hvis du har spørgsmål til materialet, er du meget velkommen til at kontakte os. Henvendelse kan ske til nedenstående kontaktpersoner.

Kort om aftalen

02.19 SaaS - Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den eksisterende aftale på området.

Det er en flerleverandøraftale, hvor leverandørerne er blevet tildelt på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Målet har været at udarbejde en rammeaftale med konkurrencedygtige priser, der kan understøtte den opgaveløsning, som de forskellige offentlige myndigheder og institutioner varetager gennem it-værktøjer, som leverandørerne stiller til rådighed for brugerne på rammeaftalen. De forskellige offentlige opgaver er nærmere defineret i FORM-kataloget, som du finder her.

Referencegruppe

Referencegruppen, der er med til at forme udbuddet består af deltagere fra:

 • Aarhus Universitet – AU IT
 • Rigspolitiet
 • Assens Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
 • Statens IT
 • Odense Kommune
 • Tønder Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Herning Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Aarhus Kommune / Læring og Udvikling
 • Energinet
 • Vejen Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Svendborg Kommune

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte nedenstående.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2017
Offentliggørelse af udbudsmateriale
Primo marts 2019
Tilbudsfrist
30. april 2019, kl. 13:00
Forventet tildeling
5. Juli 2019
Forventet ikrafttrædelse
August 2019

Kontakt SKI