Leverandør:

KMD A/S

Aftale:

02.19.02 Kommuner (2019)

Sådan køber du:

Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D2-T1-KMD-08-K1
Leverandør: KMD A/S, 02.19.02
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D2-T1-KMD-08-K1.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> KMD Nova Vej er en åben digital borgerserviceplatform, som samler og giver borgerne en sammenhængende digital brugerrejse, når deres behov ifm. med overgang til en ny livssituation går på tværs af flere myndigheder og digitale løsninger. Det være sig ifm. overgang til plejebolig, ældrebolig, studielivet, livet som folkepensionist, ved skilsmisse osv. KMD Nova Vej guider målrettet borgere og pårørende til de rigtige brugerrejser, så hverken de eller det offentlige bruger unødig energi og ressourcer på noget, som borgeren ikke er i målgruppen for. Samtidig giver KMD Nova Vej borgerne råderet over egne data, så de kan anvendes og deles, hvor det hjælper borgeren, og hvor det skaber effektive borgerserviceforløb på tværs af flere myndigheder og aktører. Konkret hjælp på borgerens ’Vej til plejebolig” Med KMD Nova ’Vej til Plejebolig’ får borgeren og/eller de pårørende en digital selvbetjeningsløsning, som understøtter dem gennem processen fra de første overvejelser om ansøgning til faktisk indflytning i plejebolig. Løsningen giver mulighed for at: - Borgerens data anvendes på tværs af myndigheder, så borgeren kan få det fulde overblik over egen økonomi ved indflytning i plejebolig - Sikre anvendelsen af borgerens data via en ny digital samtykkeerklæring - Borgerens data automatisk udfyldes i ansøgningsskemaer, og flere ansøgninger kan besvares i én proces - Alt sker i én samlet selvbetjeningsløsning, hvor borgeren hjælpes gennem hele processen Løsningen består overordnet set af tre elementer, som skal understøtte borgeren og/eller pårørende på vejen til plejebolig: 1. Målgruppevurdering: Hjælp til at komme ind på den rette brugerrejse Her kan borgeren og/eller pårørende få afklaret, om borgeren umiddelbart er i målgruppen for en plejebolig. Formålet er at undgå, at borgere som ikke er i målgruppen for en plejebolig, bliver guidet videre til en anden brugerrejse, så både borgeren og myndighederne anvender deres tid og ressourcer rigtigt. Samtidigt skal løsningen her sikre, at borgere og pårørende kommer rigtigt ind på brugerrejsen for vejen til plejebolig. Digital fuldmagt til pårørende ift. den samlede brugerrejse er bl.a. centralt ift. at kunne benytte den digitale selvbetjeningsløsning KMD Nova Vej til Plejebolig 2. Vejledende økonomisk overblik: Hjælp til vurdering af økonomisk råderum Her kan borgeren og/eller pårørende med en digital fuldmagt til den samlede brugerrejse få et vejledende økonomisk overblik ift. indflytning i plejebolig, og dermed opnå nærmere forståelse af muligt økonomisk råderum. Ved afgivelse af samtykke til at anvende relevante data fra offentlige datakilder vil det vejledende økonomiske overblik tage udgangspunkt i borgerens konkrete livssituation og økonomi. 3. Hjælp til at komme igennem den samlede proces fra ansøgning til indflytning i plejebolig Her får borgeren og/eller pårørende præsenteret den samlede proces fra ansøgning til indflytning i plejebolig, bliver guidet til handlinger undervejs, ser aktuel status i proces og via samtykke til at anvende relevante data fra offentlige datakilder får egne data stillet til rådighed til at gennemføre aktive handlinger og godkendelser undervejs i processen. Anvendelse af borgerens relevante data på det rette sted og tidspunkt er afgørende for at kunne sikre borgeren og/eller de pårørende en sammenhængende og ukompliceret vej gennem hele processen fra de første tanker om plejebolig til indflytning. Identifikation af processens potentielle ansøgningsskemaer, involverede myndigheder, nødvendige data og konstruktionen af en sammenhængende datastrøm mellem dem skaber udgangspunkt for at kunne sikre den gode vej til plejebolig. Servicen dækker følgende: Kerneydelser: • K1: KMD Nova Vej (Funktionalitets Service) • K2: Persondata (Register Service) Domæner: • Borgerservice: Vejledning om vilkår og rettigheder og proces ift. indflytning i plejebolig • Omsorg og Pleje: Automatisk udfyldelse af ansøgninger vedr. plejebolig • Ydelse og tilskud: Automatisk udfyldelse af ansøgninger vedr. indskudslån, flyttetilskud, boligstøtte, varmetilskud, særlige personlige tillæg og nedsat licens Forretningsprocesser og omfattet lovgivning • Ansøgning om plejebolig - Servicelov § 192 • Flytteanmeldelse. Loven om det Centrale Personregister (CPR-Loven) • Ansøgning om indskudslån – Lov om individuel Boligstøtte Kapitel 10, § 54 • Ansøgning om flyttetilskud – Lov om Social Pension § 14. stk. 1 • Ansøgning om boligstøtte – Lov om individuel Boligstøtte Kapitel 1-4, §21 • Ansøgning om varmetilskud – Lov om Social Pension § 14, stk. 2 • Ansøgning om særlige personlige tillæg - Lov om Social Pension § 14, stk. 1 • Ansøgning om nedsat licens - Lov om Radio og fjernsynsvirksomhed, Bekendtgørelse om medielicens §10 Datahåndtering: Servicen behandler følgende kategorier af personoplysninger om borgeren • Almindelige personoplysninger - Navn, alder, adresse, øvrige personer på bopælen, egen læge, anviste ydelser (hjemmehjælp, hjælpemidler mm.). • Økonomiske personoplysninger, herunder personlig indkomst, pensionsordninger, kapitalindkomst, formue - Følsomme personoplysninger • Helbredsoplysninger, herunder funktionsniveau, personlig helbredsprocent - CPR-nummer

SKI-Kataloget lukker permanent ned onsdag den 26. juni 2024. Brug fremover SKI’s ePortal (https://www.eportalen.dk)
x