Leverandør:

Atea A/S

Aftale:

02.19.02 Kommuner (2019)

Sådan køber du:

Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D2-T1-Atea-68-K1
Leverandør: Atea A/S, 02.19.02
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D2-T1-Atea-68-K1.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> 2ndC Compliance Suite er en rollebaseret User Lifecycle Management platform, der integrerer direkte ind i kundens eksisterende Microsoft Dynamics 365 platform. Platformen tilbyder en bred vifte af services der relaterer sig til user lifecycle management. Herunder: Identity and Access Management og Governance, License Management, Compliance Process Management mfl. Backend’en er bygget i Azure, og frontenden i Dynamics 365. Det giver brugerne en velkendt brugergrænseflade og beholder brugerstyring i det eksisterende Microsoft miljø. Grundpillen i 2ndC Compliance Suite er Identity and Access management. 2ndC Compliance suite bygger på en rolle baseret tilgang til adgangstildeling og identitetsstyrring. Adgange bliver tildelt på baggrund af individets funktioner eller egenskaber i organisationen (ansat eller ekstern konsulent, stilling, ekspertiseområder, lokation, opståede behov mfl.). Disse funktioner tilknyttes roller, der kan give et sæt af adgange til data, applikationer, systemer, lokationer eller fysiske objekter. Alle adgangsforhold beskrives og sættes op i Compliance Suite og man har herefter mulighed for at kunne koble integration imellem Compliance Suite og det integrationspunkt man ønsker at rettighedsstyre i. Dette kan foregå via indbygget mail flow, 1-vejs integration, eller 2-vejs integration. Indlejret i platformen er udvidet muligheder for omfattende Governance med adgangsstyrring. Faste genautorisationsdatoer (FT7) og multiple adgangsgodkenderer (FT6). Samt en ekstensiv log over alle hændelser i systemet. dvs. alle rettelser, tilføjelser eller ændringer til hvilken som helst feature bliver logget til fremtidig compliance. Der tilbydes en række Microsoft BI standard governance rapporter til ledelses compliance brug, samt rapporter der giver indblik i historiske rapporter (FT8), Total IT Cost på kerneparametre såsom Person, Rolle, Applikation, Afdeling, Virksomhed mfl. Da løsningen baserer sig på en standard Microsoft Cloud platform, tilbydes der ligeledes en lang række af funktionelle tillægsydelser der kan styre adgang til SharePoint sites (FT13), hvorved man kan direkte tildele adgang som Ejere, Medlemmer eller Gæst via roller på Websted eller Site Collection. Derudover er der mulighed for en Sikkerhedssilo – mulig nedlåsning af delingsmulighed på Websted eller Site Collection hvor alle ikke-tilladte delinger fjernes (fjerner adgang for personer der ikke har de overordnede roller). Rollestyret af adgang til Microsoft Teams og Office 365 som owner eller member (FT14). Med Licens management modulet (FT15) har du mulighed for automatisk at tildele, fratage og poole Microsoft Online licenser. Du kan få styr på rettigheder til fællesmapper med vores Fileshare modul (FT16). Her kan styre adgange til fællesdrevmapper via roller. Automatisk oprettelse af ADDS-grupper for roller og automatisk oprettelse af mapper. Angivelse af Ejere, Medlemmer og Gæster på mappeniveau og styring af nedarvning. Synlighed på person kortet over hvilke delefoldere personen har fået adgang til, og hvilken rolle der gav adgangen. Compliance Suite tilbyder desuden et stærkt GDPR-modul (FT9) til compliance med Persondataforordningen. Modulet giver adgang til at kunne registrere alle applikationer og applikationstyper med personhenførbare stamdata, organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata og alle procestrin i organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata. Det er ligeledes muligt at klassificere stamdata samt registrere noter og afvigelseshåndtering eller bemærkninger. Registrering af procedure og hændelses log indeholdes ligeledes i modulet. Daglig brug af 2ndC Compliance Suite for manager, HR eller andre ansatte med brugeradministrationsopgaver: Compliance Suite er bygget op omkring høj brugervenlighed og -sikkerhed. En daglig burger af compliance suite vil kunne få vist simple systemgenerede dashboards, skræddersyet til jobfunktionen. Derudover er det muligt at lave egene dashboards med relevant information. Fra disse dashboards kan vedkommende oprette, vedligeholde eller slette brugere. Tildele eller anmode om adgange til organisationens systemer, data, applikationer mv. overse governance for et designeret område eller genautorisere ansatte ydermere har vedkommende et overblik over personlige opgaver i Compliance Suite. Brug af Compliance Suite for systemejere og/eller adgangs- og rettighedsgodkendere: Alle brugere der varetager opgaver forbundet implementering af adgange i tilknyttede systemer eller skal give tilladelse til adgang vil have designeret dashboards der fortæller dem om de opgaver der venter dem, samt mulighed for kvittering for de opgaver. Notifikationer om opgaver kommer på mails, der er auto-genereret direkte fra Compliance Suite. Her kan man nemt og simpelt opsætte skræddersyet mails med den fyldestgøre information til systemejeren, ved anmodning om adgang. Brug af Compliance Suite for Compliance Suite administratorer: Administratorer af Compliance Suite vil have en nem og opdateret platform hvorfra de let kan oprette applikationer, roller og regler, samt designe og vedligeholde organisationsdiagrammet, så rolle-hierarkier altid er opdateret og man tilsikre compliance og stærk mulighed for governance. Som sagt bygger 2ndc Compliance Suite på en standard Microsoft online platform. Det at det er en meget åben og nem platform at udvikle på og integrer til for kunder. Standard Microsoft konsulenter kan skrive integrationskomponenter og vedligeholde platformen, uden brug for dyre specialkonsulenter.

SKI-Kataloget lukker permanent ned onsdag den 26. juni 2024. Brug fremover SKI’s ePortal (https://www.eportalen.dk)
x