Leverandør:

Assemble A/S

Aftale:

02.19.02 Kommuner (2019)

Sådan køber du:

Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D2-T12-Assemble-24-K2
Leverandør: Assemble A/S, 02.19.02
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D2-T12-Assemble-24-K2.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> Nemplads er et moderne, nyskabende og fuldendt institutionssystem, der sætter helt nye standarder for institutionssystemer i Danmark. Nemplads indeholder "state of the art" funktionalitet til administration af dagtilbud, herunder intuitiv og brugervenlig pladsanvisning for sagsbehandlere, unik selvbetjening for forældre, der selv kan booke plads, fuldautomatisk opkrævning og automatisk genberegning af økonomisk friplads og meget mere. Nemplads kan også anvendes som et traditionelt pladsanvisningssystem, for de kommuner, der ikke måtte ønske at åbne for forældrebooking. Nemplads introducerer et kvantespring i prognosesikkerhed inden for langtidsprognoser for dagtilbud og kapacitetsstyring af hele dagtilbudsområdet. Ressource- og kapacitetsstyring i kommunens dagtilbud og Nemplads er løftet til et helt nyt niveau og indeholder komplette og beslutningssikre belægningsprognoser 6 år frem. Kort sagt er Nemplads fremtidens kapacitetsstyringssystem på dagtilbudsområdet, samtidig med at Nemplads åbner en række helt nye muligheder for høj borger service og kvalificeret kapacitetsstyring. Nemplads indeholder brugervenlig og gennemsigtig booking for forældre samt et gennemsigtigt opkrævningssystem til forældreopkrævning med automatisk genberegning og med digitale workflows til fx fripladsstyring, genberegning og privat pasning. Med Nemplads kan borgerbetjeningen dermed automatiseres samtidig med, at borgerne oplever et serviceløft. Funktionen Forældrebook løfter Nemplads til det eneste pladsanvisningssystem på markedet med fuldautomatisk digital pladsanvisning. Fordele ved Nemplads: • Nemplads opdaterer automatisk stamdata ved integration til KOMBIT Serviceplatform. • Nemplads har moderne notifikationer, der giver sagsbehandlerne nemt og hurtigt overblik over dagens, ugens og månedens opgaver. • Nemplads guider sagsbehandlerne gennem månedens udestående og sikrer gennemførelse af alle udeståender til rette tid. • Nemplads opsættes nemt til automatisk at overholde kommunens visitationsregler ved booking for både sagsbehandlere og borgere. • Nemplads gør det nemt for borgere at booke ledige pladser på web, på iOS og på Android. • Nemplads giver borgerne fuld gennemsigtighed over ledige pladser og høj grad af valgfrihed. • Nemplads gør det nemt at give borgerne søskendefortrin. • Nemplads har takststyring med automatisk opkrævning, der gør nemt at opkræve borgerne fejlfrit. • Nemplads gør det nemt at optimere kommunens kapacitet. • Nemplads gør det nemt at resursestyre kommunens dagtilbud. • Nemplads gør det nemt for borgerne at skrive sig på venteliste. • Nemplads har automatisk afvikling af venteliste. • Nemplads har automatisk overholdelse af anvisningsregler. • Nemplads har automatisk overholdelse af pladsgaranti. • Nemplads har automatisk opkrævning for dagtilbud. • Nemplads gør det nemt at administrere private dagtilbud og private passere. • Nemplads har automatiske og brugervenlige workflows for økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads, socialpædagogisk friplads og privat pasning. • Nemplads har automatisk genberegning af økonomisk friplads. • Nemplads giver optimal styring af dagplejen med intuitiv morgenvisitering og mulighed for automatisk styring af gæstedagpleje. • Nemplads sikrer optimal kapacitetsstyring af dagtilbudsområdet 6 år frem. • Nemplads giver forældre og sagsbehandlere sikker adgang fra web, tablet og smartphones. • Nemplads kan foretage simuleringer af kapacitet og opkrævninger • Nemplads giver dagplejeområdet et fuldt udviklet dialogværktøj til fx forældrene til børnene. • Nemplads giver rige muligheder for moderne og effektiv ledelses- og politikerbetjening. Beskrivelse af kerneydelsen Nembook (K1) (Funktionalitetsservice) Nembook dækker pladsanvisningsfunktionalitet, og styrer ind- og udmeldelse af børn i dagtilbud, SFO, fritidshjem og klubber, og sikrer overholdelse af kommunens anvisningsregler. Medarbejdere kan nemt indmelde og udmelde børn eller opskrive børn på ventelisten til et dagtilbud. Forældre kan nemt opskrive børn på venteliste, og Nembook sikrer automatisk afvikling af ventelister, herunder at kommunens anvisningsregler overholdes. Forældre modtager automatisk tilbud, når der er en ledig plads til barnet, der matcher barnets behovsdato og dagtilbudsønske. Webinterface for borgere er standard til opskrivning på venteliste, booking og ansøgning af tilskud. Standardadvisering er pr. e-mail og advisering pr. SMS kan tilvælges som Funktionel tillægsydelse FT12. Nembook kan anvendes som et traditionelt pladsanvisningssystem, hvor kommunes medarbejdere betjener løsningen og Nembook kan anvendes som en selvbetjeningsløsning, hvor forældre selv booker plads til deres børn under hensyntagen til kommunens anvisningsregler. Hvis Nemplads ønskes anvendt med forældrebooking tilvælges ”Forældrebooking” som funktionel tillægsydelse. Se afsnit ”Beskrivelse af funktionelle tillægsydelser”. Nemkapacitet (K2) (Funktionalitetsservice) Nemplads er et komplet kapacitetsstyringssystem til styring af kapaciteten på hele dagtilbudsområdet. Nemkapacitet giver forvaltningen nem adgang til et fuldt overblik over kapaciteten i alle dagtilbud, herunder kapacitetsudnyttelsen i alle kommunens dagtilbud 6 år frem i tid. Forvaltningen kan nemt op- og nedskrive kapaciteten i de enkelte dagtilbud. Ledelsen i det enkelte dagtilbud har tilsvarende nem adgang til kapacitetsudnyttelsen 6 år frem i tid, og kan måned for måned se, hvilke børn der starter og hvilke børn, der går ud af institutionen. Nemopkræv (K3) (Funktionalitetsservice) Nemopkræv er et gennemsigtigt opkrævningssystem for dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub. Nemopkræv sikrer, at forældreopkrævning automatisk starter, når et barn starter i dagtilbud, SFO, fritidshjem eller klub og ophører automatisk, når barnet stopper i dagtilbud, SFO, fritidshjem eller klub dagtilbud. Nemopkræv dækker alle elementer inden for opkrævning for dagtilbud og forældrebetaling, herunder økonomisk friplads med automatisk genberegning, behandlingsmæssig friplads og socialpædagogisk friplads. Nemopkræv styrer mellemkommunal afregning, tilskudshåndtering og opkrævning i relation til børn i alle private tilbud. Nemopkræv har blandt andet integration til SKAT eIndkomst og alle debitor- og økonomisystemer på det kommunale marked. Standardadvisering er pr. e-mail og advisering pr. SMS kan tilvælges som Funktionel tillægsydelse FT12. Nemdagpleje (K4) (Funktionalitetssevice) Nemdagpleje er et komplet dagplejesystem til styring af hele dagplejen. Nemdagpleje giver oveblik over alle kommunale daglejere samt belægning og ledige pladser. Nemdagpleje indeholder omfattende funktionalitet til morgenvisitering og automatisk match af kommunal dagpleje og børn ved behov for gæstedagpleje, herunder med hensyn til allergi mv. Standardadvisering er pr. e-mail og advisering pr. SMS kan tilvælges som Funktionel tillægsydelse FT12. Stamdata (K5) (Registerservice) Stamdata er kerneydelsen som sikrer udnyttelse af automatiske processer i Nemplads. Kernyeydelsen muliggør diverse integrationer til fagsystemer med personlige stamdata, forældremyndigheder, bopælssammensætning etc. Beskrivelse af funktionelle tillægsydelser Forældrebook 0 – 18 år (FT1) Forældre kan selv booke plads til deres børn dagen efter barnet er født. Forældre booker under hensyntagen til kommunens anvisningsregler. Tillægsydelsen dækker booking af dagtilbud fra 0 – 18 år. Ledelses- og politikerbetjening (FT2) Ledelse- og politikerbetjening giver et udvidet rapport- og statistkiværktøj til Servicen. Rapporterne kan i vide udstrækninger konfigureres med indhold og afsendelsesintervaller. Automatisk gæstedagpleje (FT3) Forældre tilbydes automatisk gæstedagpleje, når dagplejer er fraværende. Automatisk gæstedagplejer tilbydes via SMS under hensyn til forældrenes valg. Automatisk gæstedagpleje tilbydes under hensyntagen til kommunens regler for morgenvisitering. Skoleopskrivning (FT4) Forældre tilbydes mulighed for at opskrive deres børn til skole. Fraværsstyring i dagpleje (FT5) Fraværsstyring i dagpleje giver medarbejdere mulighed at styre fraværsregistreringer i dagplejen og udnytte integration til Kundens fraværssystemer. Native apps (FT6) Nemplads apps giver brugere herunder forældre adgang til at booke plads barnet via Android og iOS enheder. Dagplejedialog (FT7) Dagplejedialog giver dagplejeområdet et fuldt udviklet dialogværktøj til dokumentation og interaktion med forældrene til børnene. Nemprognose (FT8) Prognoser med AI og med anbefalet kapacitetstilpasning MKAbot (FT9) Bot til styring af automatiske breve ved mellemkommunal afregning. Digital post (FT10) Digital post er en funktionel tillægsydelse, der gør det muligt sende post til borgere via Digital post. AULA Widget - borger (FT11) Giver Kunden mulighed for, at nemplads udstiller borger-widget i AULA. AULA Widget - dagpleje (FT12) Giver mulighed for, at Nemplads udstiller aktivitet fra dagplejedialog i AULA. Opkrævningssimulering (FT13) Opkrævningssimulering muliggør, at borgere og medarbejdere kan foretage en opkrævningssimulering før barnet, opskrives i institutionen. Nemplads simulering (FT14) Nemplads simulering muliggør simulering af kapacitets- og ressourceændringer. Lægeoplysninger (FT15) Integrationskomponent til lægeoplysninger, der giver adgang til lægeoplysninger som automatisk kan præsenteres for medarbejdere i servicen.