Leverandør:

Assemble A/S

Aftale:

02.19.02 Kommuner (2019)

Sådan køber du:

Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D2-T11-Assemble-24-K1
Leverandør: Assemble A/S, 02.19.02
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D2-T11-Assemble-24-K1.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> Nemdokumentation stræber altid efter at være markedets mest intuitive, omfangsrige og fagligt robuste værktøj til pædagogisk dokumentation fra 0-18 år Nemdokumentation indeholder adskillige værktøjer til at løfte den pædagogiske dokumentation i institutioner, samt en række funktioner som behøves i digitale fagsystemer til pædagogisk arbejde. Nemdokumentations funktionalitet vil så vidt muligt løbende gøres tilgængeligt i AULA via en række integrerede widgets til tjenesten. Fra det anerkendte Nembørn univers har vi samlet de bedste redskaber til pædagogisk dokumentation i en Service som nemt kan implementeres i kommunens institutioner. Nemdokumentation kan supplere andre digitale løsninger for at sikre den faglige tyngde, eller kan stå alene som en samlet løsning for dagtilbud, skolefritidsordninger og andre typer af pædagogiske institutioner. Redskaberne i nemdokumentation er allerede implementeret i 15 danske kommuner og en række organisationer og institutioner i over 10 forskellige lande. Løsningen er et digitalt fagsystem til pædagogiske institutioner for alle målgrupper. Dokumentationsredskaberne i Nemdokumentation udgør en vid række af funktioner og værktøjer. For det første håndteres foto- og videodokumentation i løsningen via den dedikerede Nemfoto app, som sikrer at fotos kan gemmes og deles på en ansvarlig måde, med hensyn til borgeres datarettigheder. Fotos og video kan publiceres direkte fra appen, og opbevares sikkert i skyen. Appen kontrollerer automatisk fotofuldmagter før billedmateriale deles. Funktionen børnetilstand gør det desuden muligt at inddrage børn i dokumentationen, samt at benytte fotoappen som lege- og læringsredskab For det andet gives et udvalg af funktioner til produktion og deling af skriftlig dokumentation. Dokumentationsfunktionerne tilbydes i en samlet widget til integration i AULA, herunder ovenstående fotoredskaber, funktioner til planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde og til overlevering af faglig viden mellem forskellige institutioner. Widgeten AULA – Pædagogisk dokumentation udgør således en fagligt stærk udbygning af AULA og muliggør en videreføring af den pædagogiske dokumentationspraksis ved overgang til den nye institutions- og skoleplatform. Nemdokumentations udvalg af stærke videndelingsressourcer, herunder en digital børnemappe, fora og internt filbibliotek udbydes desuden som en samlet widget-udbygning af AULA, i form af AULA - videndeling. Den funktionelle tillægsydelse Nemdossier i Nemdokumentation er en sikker, GDPR-godkendt, digital børnemappe. I Nemdossier kan medarbejdere gemme alle typer filer, oprette eller redigere dokumenter og arbejde med spørgeskemaer. Nemdokumentation indeholder et Stamdatamodul til sikker opbevaring og opdatering af stamdata for institutionens brugere og familier. Forældre kan opdatere deres stamdata via deres forældreapp. Basale oplysninger kan automatisk indhentes via snitflade til Serviceplatformen. Stamdatafunktionen er desuden udstyret med en række prækonfigurerede fuldmagtserklæringer, som kan tilrettes efter kommunens behov. Ved hjælp af den funktionelle tillægsydelse Nemfoto kan børn, medarbejdere og afdelinger nemt udstyres med profilfotos. En funktionel tillægsydelse tilbydes til integration af stamdatamodulet i AULA. AULA - Stamdata tilbyder udover ovenstående funktionalitet muligheden for at oprette stamkort på børn, indeholdende dels skræddersyede oplysninger som forældre eller medarbejdere kan tilføje, dels data indhentet via snitflade til Cpr-Serviceplatformen. AULA – STIL og UNI-LOGIN understøtter muligheden for at sende stamdata til STIL for at oprette UNI-login. Servicen kan også også tilbyde et tjekind-system, som omfatter Nemtjekindappen. Forældre kan tjekke deres børn ind på institutionen fra deres egen forældreapp, eller de kan benytte Nemtjekind som app eller web-version i institutionen. Børns fremmøde, fravær og eventuelt sygdom registreres og kan fremstilles i diverse statistikker for medarbejdere, eller gøres tilgængelige for forvaltningen. Indtjekning af børn via nemtjekind hjælper institutionerne med at opretholde et højt sikkerhedsniveau og bevare overblikket. Det er også muligt for medarbejdere at tjekke sig ind og ud af institutionen. En funktion som giver uovertrufne muligheder for at kortlægge og planlægge personaleressourcer når det indbyggede vagtplansmodul benyttes. Vagtplaner oprettes i medarbejderadgangen og institutionens personale kan dermed altid orientere sig i egne eller kollegaers arbejdstidsskemaer. Ledelsen kan vinde oplysninger om faktiske normeringer, medarbejderes overarbejdstid og holde styr på ferie- og fraværsregistreringer. Via en AULA Widget kan vagtplansfunktionaliteten integreres i AULA platformen. Data om børns fremmøde kan integreres og benyttes til kortlægning af normeringer og andet. • Kerneydelser K1 - Stamdata (Registerservice) Kerneydelsen Stamdata sikrer import og funktionalitet i forhold til stamdata og brugere af systemet. K2 - Ledelsesinformation (funktionalitetsservice) Kerneydelsen Ledelsesinformation sikrer mulighed for automatiske, omfangsrige og periodiske leverancer af ledelsesinformation. K3 - Vagtplansstyring/arbejdstidsstyring (funktionalitetsservice) Kerneydelsen Vagtplansstyring/arbejdstidsstyring er en funktionalitetsservice som muliggør, at servicen kan udvides til at være et redskab til digital Vagtplansstyring/arbejdstidsstyring. Løsningen baseres på faktuelle oplysninger, kombineret med algoritmer og AI. K4 - Pædagogisk dokumentation (funktionalitetsservice) Kerneydelsen Pædagogisk dokumentation muliggør de grundlæggende elementer i en fagligt funderet pædagogisk dokumentation. Det er desuden grundlaget for en lang række af de funktionelle tillægsydelser i servicen, som kan udvide dokumentationsmulighederne. K5 - Videndeling (funktionalitetsservice) Kerneydelsen Videndeling er en funktionalitetsservice, hvor medarbejdere og ledelse får værktøjer til at arbejde struktureret med videndeling. Videndeling kan foregå i enkelte institutioner eller på tværs af institutioner. K6 - Dialog- og samarbejdsplatform (funktionalitetsservice) Kerneydelsen Dialog- og samarbejdsplatform er en funktionalitetsydelse som muliggør interaktionen mellem institutionen og hjemmet. K7 - Statistikker og rapporter (funktionalitetsservice) Kernydelsen Statistikker og rapporter muliggør generering af en lang række statistikker og rapporter fx til brug af pædagogisk planlægning, forbedring af ressourceforbrug og prognoser. • Funktionelle tillægsydelser FT1 – AULA Stamdata Nembørn snitflade til AULA som sikrer, at stamdata, institutionsrelationer og stuetilknytninger på børn og medarbejdere også vises i AULA FT2 - AULA - STIL og UNI-LOGIN Nembørn integrationssnitflade der giver adgang til integration til STIL, herunder indlæsning af data vedrørende børns stamdata, forældermyndighedshavere, organisering af dagtilbuddet og tilknytninger, kommunens dagtilbudsstruktur, medarbejderrelationer. Alt hvad der behøves for at kunne oprette UNI-logins automatisk. FT3 – Vagtplansystem Nemtjekind vagtplan som muliggør, at kommunen kan arbejde med vagtplanlægning for medarbejdere. FT4 – AULA - Pædagogisk dokumentation Nembørn snitflade til AULA som muliggør at kommunens medarbejdere får pædagogiske redskaber til at arbejde med og dokumentere børnenes og medarbejdernes udvikling. FT5 - AULA – Videndeling Nembørn snitflade til AULA som muliggør at kommunens medarbejdere kan dele Nembørnrelaterede informationer sikkert og direkte i AULA FT6 - AULA – NemTjekind Nembørn snitflade til AULA som muliggør at kommunen kan benytte et gennemtestet Tjekindsystem direkte i AULA. Børn og medarbejdere kan tjekke ind via PC, tablets og smartphones. FT7 - Nemdossier En digital børnemappe som gør det muligt at gemme filer af alle typer på et sikkert netværksdrev, knyttet til et bestemt barn. Nemdossier indeholder også muligheden for at oprette nye dokumenter fra en blank skabelon, eller udfylde spørge- og evalueringsskemaer. FT8 - Nemintegration Hjernen&Hjertet Integrationskomponent til Rambøll Hjernen&Hjertet. Integrationen sikrer at informationer til og fra Hjernen&Hjertet kan udveksles og indsamles fra udvalgte målgrupper i Nembørn, med henblik på at præsentere relevante kvalitetsdata for forældre. FT9 - Nemintegration Rambøll Sprog Integrationskomponent til Rambølls Sprog giver mulighed for udtrække og aflevere data til sprogsystemet. Forældres evalueringsskemaer indsamles via nembørn og afleveres til Rambøll Sprog. Resultater fra sprogvurderinger præsenteres i nembørn via dataudveksling med Rambøll Sprog. FT10 - Neminfo Neminfo er en funktionel tillægsydelse, der giver personalet i kommunens dagtilbud mulighed for at publicere informationer, fotos, etc. i nemBørn til forældre via en digital opslagstavle/storskærmsvisning. FT11 - Digital post Integrationskomponent til Digital post, der giver forældre adgang til at se den digitale postkasse via Nembørn fremfor at skulle logge direkte på Digital Post. FT12 - Pædagogisk leg Pædagogisk leg er en funktionel tillægsydelse der giver pædagoger og børn mulighed for at arbejde med pædagogisk leg via Nembørn. børnene kan få adgang til eget galleri samt muligheder for at optage deres historier fra dagens oplevelser. Der kan spilles vendespil med udgangspunkt i fotos fra dagens oplevelser, samt andre lege og spil. FT13 - Nemprogression Nemprogression er en funktionel tillægsydelse der giver mulighed for at overføre dokumentation, fremmødestatistikker, handleplaner og alle andre relevante oplysninger til en ny institution eller skole. Nemprogression bruges i samarbejde mellem forældre og fagpersoner, hvilket sikrer forældrenes perspektiv, informerede samtykke og indsigelsesret. FT14 - Nemdialog Nemdokumentation indeholder de grundlæggende elementer til at bedrive fagligt funderet pædagogisk dokumentation. Den er desuden grundlaget for en lang række af de funktionelle tillægsydelser i servicen, som kan udvide dokumentationsmulighederne. FT15 - Filarkiv Filarkiv er en funktionel tillægsydelse, hvor medarbejdere kan publicere dokumenter og filer til udvalgte målgrupper. Filerne oprettes i et sky-baseret netværksdrev som opretholder samme høje sikkerhedsniveau som den øvrige nembørn løsning. FT16 – Nemfoto Android Nemfoto Android er en funktionel tillægsydelse, der gør det muligt at lave fotodokumentation med en nativ fotoapp på Android enheder FT17 – Nemfoto IOS Nemfoto IOS er en funktionel tillægsydelse, der gør det muligt at lave fotodokumentation med en nativ fotoapp på IOS enheder FT18 - Nemlogon Nemlogon er en funktionel tillægsydelse der gør det muligt at logge på med NemID, herunder at lave SSO. FT19 - Nemklima Nemklima er smart, indendørs miljøovervågning, der integreres med Nembørn og giver vejledning om indemiljøet. Nemklima monitorerer temperatur, luftfugtighed, luftkvalitet og støj. På baggrund af de indsamlede data tilbydes real-time råd og vejledninger til udluftning, varmeregulering, aktiviteter o.a. FT20 - Nempost Nempost er en funktionel tillægsydelse, der gør det muligt sende og modtage sikker post FT21 – Nemtjekind Elev Nemtjekind Elev er en funktionel tillægsydelse som giver mulighed for at elever i skole- og uddannelsesinstitutioner selv kan tjekke sig ind fra deres egen app. Enten baseret på nærhed til bestemte bluetooth beacons eller GPS-koordinater. FT22 - Nemtjekind Nemtjekind giver personale og forældre mulighed for at tjekke barnet ind og ud på touchskærme eller tablets. Personalet har til enhver tid komplet overblik over fremmødte. Forældre kan ved aflevering af barnet angive hvem der henter hvornår.

SKI-Kataloget lukker permanent ned onsdag den 26. juni 2024. Brug fremover SKI’s ePortal (https://www.eportalen.dk)
x