Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D1-T12-CloFactory-26-K12
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D1-T12-CloFactory-26-K12.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> Den leverede kerneydelse i IBG-platformen skaber kvalitet i informationen, kommunikationen og planlægningen mellem borgere, medarbejdere og pårørende. Omdrejningspunkt og udviklingen af nye funktioner i IBG, er at samle al den information borgerne måtte behøve ét sted, samtidig med at denne, i videst mulig omfang, selv er i stand til at hente den information der er nødvendig. Platformen bliver dermed ligeledes et kommunikationsredskab for den enkelte borger, uanset alder, køn, baggrund og funktionsniveau. IBG-platformen kan anvendes på mobile enheder på både iOS og Android, og via store touchskærme i fællesrum på bosteder, plejecentre mv. Platformen løser kommunikation, informationsdeling, planlægning og skaber social sammenhæng for borgere, medarbejdere og pårørende på disse tilbud. IBG-platformen er et værktøj der, ved at give adgang til data, understøtter kommunikationen og øger selvhjulpenheden og brugerinddragelsen, som igen understøtter udvikling af læring og øget kompetencer for borgerne. Det kan være svært for borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser at bruge traditionelle it-værktøjer, derfor udmærker platformen sig specielt til denne brugergruppe. IBG er målrettet at give denne gruppe af borgere adgang til teknologi der understøtter kommunikationen og som kan betjenes uden hjælp og støtte fra fagprofessionelle. Dette sker igennem brugervenlig betjening med mange understøttende værktøjer som eksempelvis billeder, video, piktogrammer, talesyntese mv. IBG er også en teknisk administrativ platform der faciliterer data og funktionalitets integrationer, hvor etablerede systemer for fx lysstyring, vagt- og madplanlægning og central kommunale systemer for aktivitets og nyhedsformidling får nyt liv og brugerflade igennem IBG platformen. Som selvstændig administrativ platform er IBG også et nyttigt værktøj i hverdagen, hvor fx funktionalitet giver adgang til borgerens egne dokumenter, vagtplanlægning, madplanlægning, møder- og aktivitets-koordinering/formidling samt individuel personlig opgavestruktur. Dette også tilgængeligt for personalet og evt. for borgernes pårørende, i det omfang disse ønskes inddraget. Særligt tjenesteplanen, om end for nærværende, lidt simpel i sit funktionssæt, har en virkelig stærk brugerflade som er meget let forståeligt for alle personale uanset kompetenceniveau. IBG understøtter også kerneydelser som en social platform, med stærke administrations- og formidlingskapaciteter. Forskellen på IBG og andre kendte sociale platforme er en gennemgribende politik hvor kunden ejer deres eget data. IBG er sikret og påtager ikke nogen form for ret eller ejerskab på data, der kunne kompromittere eller eksponere den persondata som findes i IBG platformen. Systemet har følgende funktioner indbygget: - Deling mellem institutioner/afdelinger - Modul - Oversigt/startside (konfigurerbar) - Modul - Grupper - Modul - Tjenesteplan - Modul - Aktiviteter - Modul - Madplan - Modul - Nyheder - Modul - Booking - Modul - Hos os (Medarbejder & Borgerprofiler) - Modul - Møder - Modul - Dokumenter - Arkiv - Modul - Galleri - Eksterne moduler - Vejret - Rejseplan - (lokationbaseret) - Hjælpefunktion - Talesyntese - Adgang til alle profiler til IBG App - Adgang til IBG Grupper - Ubegrænset antal medarbejderprofiler - Adgang for pårørende til IBG Connect (frigives ultimo 2018) Da systemet er en Software-as-a-Service løsning, er data i høj grad fysisk placeret i ProReacts hosting center. ProReact ejer systemet som helhed og relaterede mediaassets såsom standardbilleder og supportmateriale. ProReact tager dog ikke ejerskab på den data, som uploades af kunden selv (fx billeder) eller genereres ved interaktion (fx tilmeldinger). Nogle aspekter (navnligt video) formidles via en 3. parts service leverandør (fx vejr informationer, rejseplan, YouTube eller Dreambroker video) hvor det er deres datapolitik der definerer ejerskabet. Ved eventuel ophævelse af samarbejde er ProReact ansvar for at alt kunden data bliver forsvarligt slettet. En samlet kopi af kundes data i sådan tilfælde (eller når som helst efter ønske) formidles til kunden i form af database eksport og tilhørende fil database. Løsningen vil typisk indeholde personidentificerbare oplysninger, så som navn, billede, kontaktoplysninger (telefon / E-mail) samt information om aftaler og tilmeldinger eller lignende livsstyringsunderstøttende information. Men i og med at denne data oprettes af kunden selv kan dette skaleres efter behov. Løsningen hostes af ProReact som sikrer driftstabilitet på serversystemet og relaterede services, ligesom vi også håndhæver serviceaftalen på den enkelte opstillinger. Da system løbende udvikles og giver mulighed for deling af data på tværs af kommunegrænser og IT administrationer, så er der ikke mulighed for at hoste serverdelen af system på egen server.