L-D1-T1-VismaGovernment-65-K1

Agenda Management Production

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D1-T1-DitmerAS-65-K1.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> Forretningsdomæne: Agenda Mana... Læs mere

Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D1-T1-VismaGovernment-65-K1
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D1-T1-DitmerAS-65-K1.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> Forretningsdomæne: Agenda Management Production er en komplet løsning til at håndtere mødemateriale til alle typer af møder. Agenda Management Production viser især sin styrke ved mere formelle møder (fx politiske møder, direktionsmøder, møder i MED-udvalg eller møder i projekter/programmer), hvor der eksempelvis er særlige krav til dagsordensudarbejdelse og -udsendelse, håndtering af åbne og lukkede dagsordenspunkter, håndtering af journaliserede bilag og andre mere avancerede funktioner. Løsningen understøtter dermed myndighedens behov for kommunikation med medlemmer af alle mødefora, uanset om de har interne eller eksterne deltagere. Understøttede forretningsprocesser: Løsningen hjælper den dagsordensansvarlige til at sikre, at alle formelle processer, krav og forretningsregler, der gælder for et mødeforum, bliver opfyldt. Det kan fx være vedtægter og forretningsorden eller lovgivning om deadlines for vedtagelse af budget. Løsningen hjælper til at understøtte og optimere processen med at styre de enkelte emner gennem det samlede hierarki af besluttende organer, uanset om det fx er byråd og fagudvalg, HovedMED og LokalMED eller et samlet setup for program- og projektstyring. I alle tilfælde – uanset om der er et eller flere lag i beslutningsprocessen - er det vigtigt, at sagerne bliver behandlet i den rigtige rækkefølge, og beslutninger fra et evt. lavereliggende udvalg indgår i beslutningsgrundlaget for det besluttende organ. Dette håndteres nemt i Agenda Management Production, og de ansvarlige har altid overblik over, hvor sagerne er i beslutningsforløbet. De dagsordensansvarlige kan selv oprette mødefora, tilknytte medlemmer og fastlægge arbejdsgangene og dagsordensskabeloner til de enkelte mødefora, så systemet understøtter, hvordan forslag til dagsordenspunkter skal udarbejdes og ledelsesgodkendes i forhold til det konkrete mødeforum. Den dagsordensansvarlige kan give de enkelte sagsbehandlere adgang til at udarbejde de enkelte dagsordenspunkter og få dem planlagt ind på relevante møder. Hvis bestemte emner skal gennem flere udvalg, kan beslutningsgangen for det enkelte punkt også lægges ind på dagsordenspunktet. Det er nemt i systemet at håndtere de enkelte dagsordenspunkter hver for sig, så der kan ske ændringer i dagsordenspunktet helt op til udsendelsen, fx hvis et åbent dagsordenspunkt skal ændres til et lukket punkt, eller hvis der kommer yderligere bilag. Ændringer i det enkelte punkt håndteres nemt, uden at hele dagsordenen skal genereres igen. Selv efter udsendelsen, kan der ændres i dagsordenspunkterne, og der kan nemt laves en ny udsendelse. Når mødet er afholdt, kan beslutninger lægges på dagsordenspunkterne, så dokumentationen af hele dagsordenspunktets forløb er samlet et sted. I løsningen kan man lægge mødekalendere for de forskellige mødefora ind, og deadlines for de enkelte mødefora kan håndteres. Processen frem til udsendelse kvalitetssikres ved at lade sagsbehandleren udarbejde kladder til dagsordenspunkter og bilag, indhente kommentarer fra kolleger og sende materialet til ledelsesgodkendelse inden udsendelse. Dermed skabes de bedste muligheder for at skabe gode beslutningsgrundlag for besluttende organer. Løsningen indeholder mulighed for at sætte notifikationer op, så den dagsordensansvarlige, sagsbehandleren eller lederen får besked, når der er noget, de skal tage stilling til, eller en deadline nærmer sig. Samlet set giver Agenda Management Production myndigheden muligheden for at højne kvaliteten af de beslutningsoplæg, der sendes ud, og dermed minimere risikoen for, at beslutninger træffes på forkert grundlag eller i modstrid med gældende proceskrav. Hele processen for det enkelte dagsordenspunkt kan spores fra første udkast, gennem ledelsesgodkendelse og beslutning i forskellige udvalg, inden det endeligt er besluttet. Ved at anvende mulighederne for at knytte dagsordenspunkterne til journalsager og påføre beslutninger reduceres også risikoen for konflikter på et senere tidspunkt, når hele beslutningsgangen er dokumenteret. Med Agenda Management Production får man desuden et dagsordenssystem, der er uafhængig af ESDH-systemet, selvom det også kan integreres med ESDH-systemet. Fordelene ved at have et dedikeret dagsordenssystem er flere, bl.a. særskilt rolle styring ift. mødefora, særligt designede funktioner med henblik på dagsordensproduktion og mulighed for at fastholde processerne omkring dagsordensproduktion uafhængigt af valg af ESDH-system. Evt. omfattet lovgivning: Agenda Management Production gør det muligt for at en myndighed at sikre, at mødefora håndteres på en måde, så formalia omkring mødeplanlægning, -indkaldelse, afholdelse og dokumentation de lever op til Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt lokalt besluttet forretningsorden, deadlines for godkendelse af budgetter m.m. Datahåndtering: Data opbevares ved hostingcentre i EU, hvor flere forskellige leverandører bruges for at sikre den bedste performance til opbevaring, indeksering, søgning og sagsbehandling i webgrænsefladen. Alle hostingscentre er ISO27001-certificerede.