02190218-00000010

Services

SaaS | Software | Services

02.19.02 Kommuner (02190218)

Yderligere information

Tildelingsenhed
stk
UNSPSC kode
System og systemkomponent, administrationstjenester, 81111800
SKI kategorisering
SaaS -> Software -> Services
Min. antal produkter
999
Maks. antal produkter
1
Prisopdateringsmetode
Prisopdatering på sidste produktpris tilladt
Sortimentopdateringsmetode
Substitution og tekstændring tilladt
Prisindexkode
00

Tilhørende produkter

L-D2-T1-Atea-68-K1

2ndC Compliance Suite

Tilgå leverandørens dokumenter 2ndC Compliance Suite er en rollebaseret User Lifecycle Management platform, der integrerer direkte ind i kundens eksisterende Microsoft Dynamics 365 platform. Platformen tilbyder en bred vifte af services der relaterer sig til user lifecycle management. Herunder: Identity and Access Management og Governance, License Management, Compliance Process Management mfl. Backend’en er bygget i Azure, og frontenden i Dynamics 365. Det giver brugerne en velkendt brugergrænseflade og beholder brugerstyring i det eksisterende Microsoft miljø. Grundpillen i 2ndC Compliance Suite er Identity and Access management. 2ndC Compliance suite bygger på en rolle baseret tilgang til adgangstildeling og identitetsstyrring. Adgange bliver tildelt på baggrund af individets funktioner eller egenskaber i organisationen (ansat eller ekstern konsulent, stilling, ekspertiseområder, lokation, opståede behov mfl.). Disse funktioner tilknyttes roller, der kan give et sæt af adgange til data, applikationer, systemer, lokationer eller fysiske objekter. Alle adgangsforhold beskrives og sættes op i Compliance Suite og man har herefter mulighed for at kunne koble integration imellem Compliance Suite og det integrationspunkt man ønsker at rettighedsstyre i. Dette kan foregå via indbygget mail flow, 1-vejs integration, eller 2-vejs integration. Indlejret i platformen er udvidet muligheder for omfattende Governance med adgangsstyrring. Faste genautorisationsdatoer (FT7) og multiple adgangsgodkenderer (FT6). Samt en ekstensiv log over alle hændelser i systemet. dvs. alle rettelser, tilføjelser eller ændringer til hvilken som helst feature bliver logget til fremtidig compliance. Der tilbydes en række Microsoft BI standard governance rapporter til ledelses compliance brug, samt rapporter der giver indblik i historiske rapporter (FT8), Total IT Cost på kerneparametre såsom Person, Rolle, Applikation, Afdeling, Virksomhed mfl. Da løsningen baserer sig på en standard Microsoft Cloud platform, tilbydes der ligeledes en lang række af funktionelle tillægsydelser der kan styre adgang til SharePoint sites (FT13), hvorved man kan direkte tildele adgang som Ejere, Medlemmer eller Gæst via roller på Websted eller Site Collection. Derudover er der mulighed for en Sikkerhedssilo – mulig nedlåsning af delingsmulighed på Websted eller Site Collection hvor alle ikke-tilladte delinger fjernes (fjerner adgang for personer der ikke har de overordnede roller). Rollestyret af adgang til Microsoft Teams og Office 365 som owner eller member (FT14). Med Licens management modulet (FT15) har du mulighed for automatisk at tildele, fratage og poole Microsoft Online licenser. Du kan få styr på rettigheder til fællesmapper med vores Fileshare modul (FT16). Her kan styre adgange til fællesdrevmapper via roller. Automatisk oprettelse af ADDS-grupper for roller og automatisk oprettelse af mapper. Angivelse af Ejere, Medlemmer og Gæster på mappeniveau og styring af nedarvning. Synlighed på person kortet over hvilke delefoldere personen har fået adgang til, og hvilken rolle der gav adgangen. Compliance Suite tilbyder desuden et stærkt GDPR-modul (FT9) til compliance med Persondataforordningen. Modulet giver adgang til at kunne registrere alle applikationer og applikationstyper med personhenførbare stamdata, organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata og alle procestrin i organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata. Det er ligeledes muligt at klassificere stamdata samt registrere noter og afvigelseshåndtering eller bemærkninger. Registrering af procedure og hændelses log indeholdes ligeledes i modulet. Daglig brug af 2ndC Compliance Suite for manager, HR eller andre ansatte med brugeradministrationsopgaver: Compliance Suite er bygget op omkring høj brugervenlighed og -sikkerhed. En daglig burger af compliance suite vil kunne få vist simple systemgenerede dashboards, skræddersyet til jobfunktionen. Derudover er det muligt at lave egene dashboards med relevant information. Fra disse dashboards kan vedkommende oprette, vedligeholde eller slette brugere. Tildele eller anmode om adgange til organisationens systemer, data, applikationer mv. overse governance for et designeret område eller genautorisere ansatte ydermere har vedkommende et overblik over personlige opgaver i Compliance Suite. Brug af Compliance Suite for systemejere og/eller adgangs- og rettighedsgodkendere: Alle brugere der varetager opgaver forbundet implementering af adgange i tilknyttede systemer eller skal give tilladelse til adgang vil have designeret dashboards der fortæller dem om de opgaver der venter dem, samt mulighed for kvittering for de opgaver. Notifikationer om opgaver kommer på mails, der er auto-genereret direkte fra Compliance Suite. Her kan man nemt og simpelt opsætte skræddersyet mails med den fyldestgøre information til systemejeren, ved anmodning om adgang. Brug af Compliance Suite for Compliance Suite administratorer: Administratorer af Compliance Suite vil have en nem og opdateret platform hvorfra de let kan oprette applikationer, roller og regler, samt designe og vedligeholde organisationsdiagrammet, så rolle-hierarkier altid er opdateret og man tilsikre compliance og stærk mulighed for governance. Som sagt bygger 2ndc Compliance Suite på en standard Microsoft online platform. Det at det er en meget åben og nem platform at udvikle på og integrer til for kunder. Standard Microsoft konsulenter kan skrive integrationskomponenter og vedligeholde platformen, uden brug for dyre specialkonsulenter.

Vare nr.:L-D2-T1-Atea-68-K1
Leverandør: Atea A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T1-CloFactory-20-K1

Appinux

Tilgå leverandørens dokumenter Appinux-platformen er udviklet med øje for samarbejdet mellem borger, pårørende og behandler (kommunale medarbejdere, regionale medarbejdere og privat praktiserende læger). Platformen er bygget op af moduler der alle kan skræddersys, så de passer ind i specifikke arbejdsgange. Det er således muligt at bestemme, hvem der har adgang til hvilke moduler, og hvad de forskellige moduler kan. Dette sikrer at selv svage it-brugere kan benytte systemet, da man (kun) kan se det man skal bruge. Appinux-platformen bliver i praksis brugt af både Regioner og Kommuner, og andre organisationer. Platformen er derfor testet i forskellige situationer, og kan håndtere flere forskellige lag af brugere (Superbrugere, medarbejdere, borgere, pårørende etc.). Som en del af servicen er det muligt at benytte sig af kalenderen, videomodulet, samt vores wizard til at lave dynamiske formularer. Kalenderen er en forudsætning for at systemet vil fungere, og er en integreret del af Appinux-platformen. Videomodulet kan håndtere op til fire brugere på en gang. Både medarbejder, borgere og pårørende kan være med i mødet. I videomodulet kan man dele sin skærm og dele skemaer som er lavet i de dynamiske formularer. De dynamiske formularer er et modul i Appinux der tillader medarbejderne at udarbejde funktionelle og brugbare skemaer. Modulet indeholder 25 forskellige elementer som alle kan sættes sammen på kryds og tværs, og som alle spiller sømløst sammen. Skemaerne kan bruges til feedback, spørgeskemaer etc. Om Appinux-platformen generelt: Appinux-platformen bliver opdateret tre gange om året, med de forbedringer og ønsker som vores Kunder har. Dette sikrer en kontinuerlig udvikling af platformen. Alt data behandlet på Appinux-platformen er behandlet på sikre servere der er placeret i Danmark. Alle handlinger på platformen logges i en database, og Appinux holder sikkerhedskopier i minimum 6 måneder.

Vare nr.:L-D2-T1-CloFactory-2...
Leverandør: Cloud Factory A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T1-formpipe-65-K1

Acadre

Tilgå leverandørens dokumenter OVERORDNET BESKRIVELSE AF SERVICENS FUNKTIONALITET Acadre er i dag er et af de mest udbredte ESDH-systemer i den offentlige forvaltning, med anvendelse i 35 kommuner. Med Acadre vil Kunden opleve den ultimative brugervenlighed på tværs af både traditionelle og mobile arbejdspladser. Acadre er baseret på en meget moderne webbaseret brugergrænseflade, der kan tilgås via stort set alle platforme med en browser. Et tæt samarbejde mellem et brugerpanel og en dygtig designvirksomhed har resulteret i en løsning, der er intuitiv, nem at anvende og således også kræver en beskeden uddannelsesindsats. Det unikke og brugervenlige design er vi meget stringente med, så vi sikrer fastholdelse af Servicens brugervenlighed og tilgængelighed. Acadre tilbyder høj grad af automatisering af sagsprocesser. 20 års samarbejde med danske kommuner betyder, at vi har opnået et højt vidensniveau ift. arbejdsgangene i den offentlige sektor samt et omfattende register af integrationer til 3. partssystemer. Langt de fleste sagsgange kan således understøttes af den indbyggede workflow-motor, der kan konfigureres uden brug af eksterne konsulenter. Alle sager kan oprettes automatisk med rette metadata og oplysninger. Dette betyder, at sager og dokumenter er nemme at finde frem til, og aflevering til Rigsarkivet en mere overkommelig opgave end ellers. Vi sætter en dyd i, at det skal være let at bruge vores løsning. Et væsentligt forhold heri er brugerfladen, men mindst lige så vigtigt er det, at brugeren bliver hjulpet til at gøre det rigtige på en nem og intuitiv måde. Acadres automatiske workflows og indbyggede kontroller sørger herfor. Acadre indeholder styrkede muligheder for at anvende Servicen gennem en intelligent rollebaseret tilgang, så Servicen allerede ved første login, er målrettet den bruger, der benytter Servicen. Den enkelte bruger vil også kunne foretage yderligere personalisering af brugergrænsefladen, f.eks. baseret på det brugsmønster eller opgaveunivers som vedkommende aktuelt er beskæftiget med. Med Acadre får Kunden desuden udvidet procesunderstøttelse, som sikrer, at opgaverne bliver distribueret til de rette personer i organisationen, ud fra det som er konfigureret – gerne automatisk. Servicen er et FESD-system baseret på Noark-4 standarden, og er derfor i sin oprindelse bygget på en begrebsmodel, der har dannet skole for ESDH i Danmark. Servicen favner således fuldt ud ESDH-begrebsmodellen, som angivet i Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH), version 3. Servicen er et standard ESDH-system, som understøtter alle de services, der forventes af et moderne sagsbehandlingssystem. Servicen understøtter alle offentlige standarder, som: a) Standarder for dataudveksling mellem offentlige myndigheder (OIOXML) b) Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (FESD II samt OIO Sag & Dokument) c) Standarder for digital signatur (OCES) d) Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed e) Standarder for it-sikkerhed (DS/ISO/IEC 27001) f) Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML) Understøttelse af offentlige standarder er et kerneområde for Leverandøren, bl.a. fordi den altovervejende andel af vores kunder er inden for den offentlige sektor og ofte efterspørger dette. Leverandøren stiller ikke blot passivt offentlige standarder til rådighed. Vi deltager i vid udstrækning i formgivningen af disse. Leverandøren er en central bidragyder i arbejdet med at sikre integrationen af ESDH til KOMBIT Støttesystemerne og SAPA. Acadre er således det første ESDH-system, som integrerer til SAPA. I andre tilfælde – f.eks. i udformningen af referencearkitekturen har vi deltaget i workshops, interviews og høringer. Acadre er en løsning, der aktuelt understøtter utallige sagsprocesser og opgavetyper på tværs af fagområder og discipliner. Dette kan kun ske fordi Servicen indeholder et enormt udvalg af funktionalitet. Det er dog langt fra alle, der har brug for den fulde funktionspakke. Vi tilbyder Acadre i 2 varianter med mulighed for, at I selv bestemmer hvilken version, I benytter til hvilke brugere. Enkelte områder har brug for meget fagspecifik funktionalitet, og vil med fordel kunne benytte Acadre CM. Andre har mere brug for en løsning, hvor fokus er på journalisering, søgning, mobilitet og sagsflow. I disse tilfælde vil Acadre Web være oplagt. Normalt vil min. 90% af organisationen vil være bedst hjulpet med Acadre Web, der rummer tæt ved samme funktionalitet som Acadre CM. Selvom der er tale om forskellige brugergrænseflader, er grundlaget det samme. Begge brugergrænseflader bygger på samme Acadre-base. INTRODUKTION TIL SERVICEINDHOLDET Acadre Web Acadre Web er en webbaseret løsning, som gør det muligt at oprette, søge, se og rette sager og dokumenter via en browser på enten en PC, tablet eller mobiltelefon. Det eneste der forudsættes for at kunne tilgå Servicen, er en browser på arbejdspladsen. Dette giver muligheder for at arbejde med sager og dokumenter på nye måder - og andre steder end foran en PC ved skrivebordet. Acadre Web er intuitiv, let at bruge og understøtter de fleste processer til sags- og dokumenthåndtering. Acadre Web er udviklet i responsivt design med breakpoints, som passer til mobile enheder - og det uanset om mobilen er opretstående eller liggende. Det samme gælder for tablets. Eneste krav er at enheden har en browser installeret. Fordi de enheder, der i dag findes på markedet altid, har en browser, vil Servicen kunne afvikles på disse, uanset type. Acadre CM Acadre CM er en Windowsbaseret adgang til Acadre, som understøtter alle typer af sager, dokumenter og projekter. Acadre CM indeholder en lang række funktioner, der gør den daglige sagsbehandling intuitiv og effektiv at gennemføre, både i forhold til journalisering af scannede dokumenter, modtagelse af e-mails, dokumentproduktion og afsendelse af svarbrev samt i forhold til sagsstyring, samarbejde, overblik og genfinding. Klienten indeholder også funktionalitet til oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner, autoprofiler og lynsøgninger (gemte søgninger). Acadre CM vil fortrinsvist blive benyttet til administrative formål og særlige funktionskrævende opgaver – fx på teknik og miljøområdet. FORRETNINGSDOMÆNER Servicen og dens FT'er understøtter forretningsdomæner indenfor ydelsesområde 65: • Kommunikation og videndeling 65.40.05.20 og 65.40.05.25 • Videndeling og vidensorganisation 65.40.10.05 og 65.40.10.10 • Sagshåndtering og sagsarkivering 65.50.05.05 og 65.50.05.10 • Mødeadministration og generelle sekretariatsopgaver 65.50.10.05 og 65.50.10.10 Servicen og de funktionelle tillægsydelser dækker et bredt udsnit af it-services for forretningsdomænet. UNDERSTØTTEDE FORRETNINGSPROCESSER Servicen kan understøtte hele kommunens organisation og alle forretningsprocesser i en kompleks offentlig organisation. Servicen er fagsystemet til de generelle og administrative sager. Servicen er derudover it-løsningen for dokumentation af de sagstyper, som ikke har et egnet fagsystem. Servicen indeholder følgende standard sagstyper: • Administrative sager • Udvalgte personale sager – for de brugere der ikke har adgang til KMD Opus Personale • Personsager • Adressesager, herunder plan-, bygge- og miljøsager, hvis fagområdet vælger at anvende denne løsning i stedet for deres eksisterende løsninger. Servicen håndterer bl.a.: • Sags- og dokumentbehandling med registrering af metadata fra registre, anvendelse af skabeloner og friststyring. Hvilket sikrer at tingene gøres på samme måde og bidrager til standardisering. • Indgående og udgående post, som kommunikeres som Digital Post, sikker mail, papirpost (skanning/fjernprint) med samling af dokumenter til pdf samt autojournalisering af borgernes svar på udgående post. • Dagsordensproduktion med oprettelse af dagsordenspunkter på sager, samling af dagsordener, referatskrivning, tilbageføring af beslutninger til sager, administration af udvalg og møder samt publicering af dagsordener og referater. • Politikerbetjening med en portal for medlemmer af udvalg, råd og nævn, hvorigennem der er adgang til dagsordener og referater samt mulighed for at forberede egen deltagelse i møder. • Rapportering med mulighed for selv at foretage udtræk baseret på detaljerede søgninger og eksport til Excel mm., samt samling af tværgående journalnotater. • Integrationer til relevante it-løsninger, services og registre. • Udtræk til arkivaflevering. • Konvertering af data fra eksisterende ESDH-løsning til brug for sagsbehandlernes arbejde. • Diverse konfiguration, administration, herunder brugerstyring samt kvalitetsstyring. • Adgang via mobile devices. • Servicen efterlever Sikkerhedsbekendtgørelsen og den gældende persondatalovgivning samt EU-persondataforordningen. • Der skal sikre en fødereret opkobling af systemer vha. offentlige standarder som OIO SAML, SAML2, OIO WS-federation og OIO IDWS. Servicen bygger på en række principper og fokusområder, som er skitseret nedenfor: • Brugervenlig brugergrænseflade baseret på moderne interaktionsprincipper, som brugere intuitivt forstår • Relationer og rollebaseret overblik inden for sag, dokument, part, søgning, dvs. understøttelse af 360 graders overblik for sagsbehandlerne, så alle relevante data og dokumenter præsenteres overskueligt og gør sagsbehandlingen mest muligt effektivt • Intelligent og overskuelig adgang til relevante funktioner • Effektiv tilpasning og opsætning af arbejdsgange og processer gennem konfiguration • Smidige og effektive arbejdsgange gennem integration og bedste praksis processer • Moderne samarbejdsformer, herunder fuld anvendelse af mobile enheder • Workflow og automatisering af objektive arbejdsgange • Åben og let adgang til information for brugere og 3. part. Servicen understøtter modellering, konfigurering og implementering af nye processer ved anvendelsen af flere forskellige konfigurationsværktøjer: • Routing Administrator – Workflow-administration til oprettelse af workflow-skabeloner. • Generiske workflow-elementer, som kan bruges i forskellige processer. • AdmUI – Oprettelse af ekstrafelter og tilhørende valglister. Tilknytning af disse til sags- og dokument- typer. • Formpipe Data Manipulation – Kopiering af sagstyper, ændring af eksisterende valglister samt opsætning af styringsreol. • Classification Explorer – Tilpasning af Emne og Facet planer. • Sagsskabeloner administration – Oprettelse, vedligeholdelse og deling af sagsskabeloner • Skabeloncenter – Oprettelse, vedligeholdelse og deling af skabeloner. • Lynsøgninger – Oprettelse, vedligeholdelse og deling af gemte søgninger. • Generisk Integration til 3. part – Konfigurering og start af 3. parts integrationer. Ingen af ovennævnte værktøjer kræver programmering, og kan anvendes til udarbejdelsen af helt nye sagsprocesser. OMFATTET LOVGIVNING Leverandøren har en dedikeret Product Owner (produktejer), som bl.a. har til opgave at følge med i ny lovgivning, der kan medføre nye krav til systemet, så det altid er opdateret og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Leverandøren har i særlig grad fokus på præceptiv lovgivning, herunder sikrer at Kunden smidigt og effektivt kan leve op til offentlighedsloven, forvaltningsloven, arkivlov og persondataforordningen med tilhørende cirkulærer. DATAHÅNDTERING Data håndteres i et professionelt datacenter med indarbejdede ITIL-procedurer og sikkerhedsstandarder baseret på ISO 27001. Datahåndteringen overholder samtlige lovmæssige krav herunder GDPR. Leverandørens backup og restoreprocedurer sikrer både daglig back-up, samt en løbende inkremental transaktionslog, der giver mulighed for hurtig restore uden risiko for datatab overhovedet. Leverandørens backup løsning er designet til at understøtte og udnytte datacenterets muligheder. Servicen virker på tværs af fysiske datacentre og giver mulighed for at sikre produktionsdata mod datatab og katastrofesituationer efter en meget effektiv model. Backup er fysisk placeret på andre lokationer end produktionsservicen.

Vare nr.:L-D2-T1-formpipe-65-...
Leverandør: Formpipe Software A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T1-Intramed-20-K1

CSO/AK

Tilgå leverandørens dokumenter CSO/AK Cloud Services IntraMed A/S tilbyder en række af ASP Services til behandling af kroniske sygdomme. Fælles for alle vores Services gælder at følgende ydelser er indeholdt i Servicen; - Brugsret - Drift - Helpdesk / Hotline / Support - Vedligeholdelse / Fejlretning / Ekstraordinært vedligehold - Vedligehold Opslagsdata - Lovvedligehold - Releasestyring - Produktplanlægning - Brugergruppemøder CSO/AK Cloud – Antikoagulation (Engelsk Anticoagulation) CSO/Antikoagulation fungerer på samme tid som et beslutningsstøttesystem og en journal, som samler al information om patienten på ét sted i standardiseret form. Patientens data kan integreres i de fleste elektroniske patientjournalsystemer, der anvendes i sundhedssektoren. CSO/Antikoagulation bygger på en gennemprøvet og brugervenlig IT-platform og kommunikerer uproblematisk med de fleste laboratoriesystemer, praksissystemer, hjemmemonitoreringsapparater og offentlige indberetningspligtige databaser. En af de helt unikke fordele ved systemet er, at data om den enkelte patient kan deles mellem behandlere og plejepersonale i primær og sekundær sektor. Når den praktiserende læge og plejepersonale på ambulatorier og sengeafsnit, i hjemmeplejen og på plejehjem får adgang til de samme data, er det muligt at skabe fuldt integrerede behandlingsforløb. Fordele: Enklere arbejdsgange Optimering af ressourcerne Lavere omkostninger Større patientsikkerhed Støtte til egenbehandling Der findes i Danmark ca. 60.000 Antikoagulationspatienter

Vare nr.:L-D2-T1-Intramed-20-...
Leverandør: Intramed A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T1-KMD-08-K1

KMD Nova Vej

Tilgå leverandørens dokumenter KMD Nova Vej er en åben digital borgerserviceplatform, som samler og giver borgerne en sammenhængende digital brugerrejse, når deres behov ifm. med overgang til en ny livssituation går på tværs af flere myndigheder og digitale løsninger. Det være sig ifm. overgang til plejebolig, ældrebolig, studielivet, livet som folkepensionist, ved skilsmisse osv. KMD Nova Vej guider målrettet borgere og pårørende til de rigtige brugerrejser, så hverken de eller det offentlige bruger unødig energi og ressourcer på noget, som borgeren ikke er i målgruppen for. Samtidig giver KMD Nova Vej borgerne råderet over egne data, så de kan anvendes og deles, hvor det hjælper borgeren, og hvor det skaber effektive borgerserviceforløb på tværs af flere myndigheder og aktører. Konkret hjælp på borgerens ’Vej til plejebolig” Med KMD Nova ’Vej til Plejebolig’ får borgeren og/eller de pårørende en digital selvbetjeningsløsning, som understøtter dem gennem processen fra de første overvejelser om ansøgning til faktisk indflytning i plejebolig. Løsningen giver mulighed for at: - Borgerens data anvendes på tværs af myndigheder, så borgeren kan få det fulde overblik over egen økonomi ved indflytning i plejebolig - Sikre anvendelsen af borgerens data via en ny digital samtykkeerklæring - Borgerens data automatisk udfyldes i ansøgningsskemaer, og flere ansøgninger kan besvares i én proces - Alt sker i én samlet selvbetjeningsløsning, hvor borgeren hjælpes gennem hele processen Løsningen består overordnet set af tre elementer, som skal understøtte borgeren og/eller pårørende på vejen til plejebolig: 1. Målgruppevurdering: Hjælp til at komme ind på den rette brugerrejse Her kan borgeren og/eller pårørende få afklaret, om borgeren umiddelbart er i målgruppen for en plejebolig. Formålet er at undgå, at borgere som ikke er i målgruppen for en plejebolig, bliver guidet videre til en anden brugerrejse, så både borgeren og myndighederne anvender deres tid og ressourcer rigtigt. Samtidigt skal løsningen her sikre, at borgere og pårørende kommer rigtigt ind på brugerrejsen for vejen til plejebolig. Digital fuldmagt til pårørende ift. den samlede brugerrejse er bl.a. centralt ift. at kunne benytte den digitale selvbetjeningsløsning KMD Nova Vej til Plejebolig 2. Vejledende økonomisk overblik: Hjælp til vurdering af økonomisk råderum Her kan borgeren og/eller pårørende med en digital fuldmagt til den samlede brugerrejse få et vejledende økonomisk overblik ift. indflytning i plejebolig, og dermed opnå nærmere forståelse af muligt økonomisk råderum. Ved afgivelse af samtykke til at anvende relevante data fra offentlige datakilder vil det vejledende økonomiske overblik tage udgangspunkt i borgerens konkrete livssituation og økonomi. 3. Hjælp til at komme igennem den samlede proces fra ansøgning til indflytning i plejebolig Her får borgeren og/eller pårørende præsenteret den samlede proces fra ansøgning til indflytning i plejebolig, bliver guidet til handlinger undervejs, ser aktuel status i proces og via samtykke til at anvende relevante data fra offentlige datakilder får egne data stillet til rådighed til at gennemføre aktive handlinger og godkendelser undervejs i processen. Anvendelse af borgerens relevante data på det rette sted og tidspunkt er afgørende for at kunne sikre borgeren og/eller de pårørende en sammenhængende og ukompliceret vej gennem hele processen fra de første tanker om plejebolig til indflytning. Identifikation af processens potentielle ansøgningsskemaer, involverede myndigheder, nødvendige data og konstruktionen af en sammenhængende datastrøm mellem dem skaber udgangspunkt for at kunne sikre den gode vej til plejebolig. Servicen dækker følgende: Kerneydelser: • K1: KMD Nova Vej (Funktionalitets Service) • K2: Persondata (Register Service) Domæner: • Borgerservice: Vejledning om vilkår og rettigheder og proces ift. indflytning i plejebolig • Omsorg og Pleje: Automatisk udfyldelse af ansøgninger vedr. plejebolig • Ydelse og tilskud: Automatisk udfyldelse af ansøgninger vedr. indskudslån, flyttetilskud, boligstøtte, varmetilskud, særlige personlige tillæg og nedsat licens Forretningsprocesser og omfattet lovgivning • Ansøgning om plejebolig - Servicelov § 192 • Flytteanmeldelse. Loven om det Centrale Personregister (CPR-Loven) • Ansøgning om indskudslån – Lov om individuel Boligstøtte Kapitel 10, § 54 • Ansøgning om flyttetilskud – Lov om Social Pension § 14. stk. 1 • Ansøgning om boligstøtte – Lov om individuel Boligstøtte Kapitel 1-4, §21 • Ansøgning om varmetilskud – Lov om Social Pension § 14, stk. 2 • Ansøgning om særlige personlige tillæg - Lov om Social Pension § 14, stk. 1 • Ansøgning om nedsat licens - Lov om Radio og fjernsynsvirksomhed, Bekendtgørelse om medielicens §10 Datahåndtering: Servicen behandler følgende kategorier af personoplysninger om borgeren • Almindelige personoplysninger - Navn, alder, adresse, øvrige personer på bopælen, egen læge, anviste ydelser (hjemmehjælp, hjælpemidler mm.). • Økonomiske personoplysninger, herunder personlig indkomst, pensionsordninger, kapitalindkomst, formue - Følsomme personoplysninger • Helbredsoplysninger, herunder funktionsniveau, personlig helbredsprocent - CPR-nummer

Vare nr.:L-D2-T1-KMD-08-K1
Leverandør: KMD A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T1-ProActive-68-K1

2ndC Compliance Suite

Tilgå leverandørens dokumenter 2ndC Compliance Suite er en rollebaseret User Lifecycle Management platform, der integrerer direkte ind i kundens eksisterende Microsoft Dynamics 365 platform. Platformen tilbyder en bred vifte af services der relaterer sig til user lifecycle management. Herunder: Identity and Access Management og Governance, License Management, Compliance Process Management mfl. Backend’en er bygget i Azure, og frontenden i Dynamics 365. Det giver brugerne en velkendt brugergrænseflade og beholder brugerstyring i det eksisterende Microsoft miljø. Grundpillen i 2ndC Compliance Suite er Identity and Access management. 2ndC Compliance suite bygger på en rolle baseret tilgang til adgangstildeling og identitetsstyrring. Adgange bliver tildelt på baggrund af individets funktioner eller egenskaber i organisationen (ansat eller ekstern konsulent, stilling, ekspertiseområder, lokation, opståede behov mfl.). Disse funktioner tilknyttes roller, der kan give et sæt af adgange til data, applikationer, systemer, lokationer eller fysiske objekter. Alle adgangsforhold beskrives og sættes op i Compliance Suite og man har herefter mulighed for at kunne koble integration imellem Compliance Suite og det integrationspunkt man ønsker at rettighedsstyre i. Dette kan foregå via indbygget mail flow, 1-vejs integration, eller 2-vejs integration. Indlejret i platformen er udvidet muligheder for omfattende Governance med adgangsstyrring. Faste genautorisationsdatoer (FT7) og multiple adgangsgodkenderer (FT6). Samt en ekstensiv log over alle hændelser i systemet. dvs. alle rettelser, tilføjelser eller ændringer til hvilken som helst feature bliver logget til fremtidig compliance. Der tilbydes en række Microsoft BI standard governance rapporter til ledelses compliance brug, samt rapporter der giver indblik i historiske rapporter (FT8), Total IT Cost på kerneparametre såsom Person, Rolle, Applikation, Afdeling, Virksomhed mfl. Da løsningen baserer sig på en standard Microsoft Cloud platform, tilbydes der ligeledes en lang række af funktionelle tillægsydelser der kan styre adgang til SharePoint sites (FT13), hvorved man kan direkte tildele adgang som Ejere, Medlemmer eller Gæst via roller på Websted eller Site Collection. Derudover er der mulighed for en Sikkerhedssilo – mulig nedlåsning af delingsmulighed på Websted eller Site Collection hvor alle ikke-tilladte delinger fjernes (fjerner adgang for personer der ikke har de overordnede roller). Rollestyret af adgang til Microsoft Teams og Office 365 som owner eller member (FT14). Med Licens management modulet (FT15) har du mulighed for automatisk at tildele, fratage og poole Microsoft Online licenser. Du kan få styr på rettigheder til fællesmapper med vores Fileshare modul (FT16). Her kan styre adgange til fællesdrevmapper via roller. Automatisk oprettelse af ADDS-grupper for roller og automatisk oprettelse af mapper. Angivelse af Ejere, Medlemmer og Gæster på mappeniveau og styring af nedarvning. Synlighed på person kortet over hvilke delefoldere personen har fået adgang til, og hvilken rolle der gav adgangen. Compliance Suite tilbyder desuden et stærkt GDPR-modul (FT9) til compliance med Persondataforordningen. Modulet giver adgang til at kunne registrere alle applikationer og applikationstyper med personhenførbare stamdata, organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata og alle procestrin i organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata. Det er ligeledes muligt at klassificere stamdata samt registrere noter og afvigelseshåndtering eller bemærkninger. Registrering af procedure og hændelses log indeholdes ligeledes i modulet. Daglig brug af 2ndC Compliance Suite for manager, HR eller andre ansatte med brugeradministrationsopgaver: Compliance Suite er bygget op omkring høj brugervenlighed og -sikkerhed. En daglig burger af compliance suite vil kunne få vist simple systemgenerede dashboards, skræddersyet til jobfunktionen. Derudover er det muligt at lave egene dashboards med relevant information. Fra disse dashboards kan vedkommende oprette, vedligeholde eller slette brugere. Tildele eller anmode om adgange til organisationens systemer, data, applikationer mv. overse governance for et designeret område eller genautorisere ansatte ydermere har vedkommende et overblik over personlige opgaver i Compliance Suite. Brug af Compliance Suite for systemejere og/eller adgangs- og rettighedsgodkendere: Alle brugere der varetager opgaver forbundet implementering af adgange i tilknyttede systemer eller skal give tilladelse til adgang vil have designeret dashboards der fortæller dem om de opgaver der venter dem, samt mulighed for kvittering for de opgaver. Notifikationer om opgaver kommer på mails, der er auto-genereret direkte fra Compliance Suite. Her kan man nemt og simpelt opsætte skræddersyet mails med den fyldestgøre information til systemejeren, ved anmodning om adgang. Brug af Compliance Suite for Compliance Suite administratorer: Administratorer af Compliance Suite vil have en nem og opdateret platform hvorfra de let kan oprette applikationer, roller og regler, samt designe og vedligeholde organisationsdiagrammet, så rolle-hierarkier altid er opdateret og man tilsikre compliance og stærk mulighed for governance. Som sagt bygger 2ndc Compliance Suite på en standard Microsoft online platform. Det at det er en meget åben og nem platform at udvikle på og integrer til for kunder. Standard Microsoft konsulenter kan skrive integrationskomponenter og vedligeholde platformen, uden brug for dyre specialkonsulenter.

Vare nr.:L-D2-T1-ProActive-68...
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T1-VismaConsulting-60-K1

Comenius Talent Management Cloud

Tilgå leverandørens dokumenter Comenius Talent Management Cloud er en brugervenlig SaaS-løsning, som støtter alt som har med organisationens lærings- og performanceprocesser at gøre - både for ledere og medarbejdere. Portalens læringsfunktionalitet bidrager til at sikre medarbejderengagement gennem kontinuerlig læring baseret på personlige og relavante anbefalinger fra eksperter, kurser og oplæringsmateriale. De ansatte bliver bundet sammen gennem sociale grupper og kursusmateriale. Yderligere funktionalitet er indbyggede web- og videomøder, der muliggør samarbejde og coaching på tværs af organisationen. Portalens performancefunktionalitet hjælper ledere og medarbejdere med at skabe og få overblik over individuelle mål, som følger organisationens overordnede strategi. Ledere får herigennem et overblik over sin arbejdsstyrke, som kan hjælpe dem med at belønne dem, som bidrager bedst. Gennem kontinuerlig coaching og feedback kan medarbejdere yde mere optimalt, samtidig med at engagementet øges. Løsningen overholder de gældende lovgivninger for datahåndtering, herunder GDPR, og har moderne sikkerhedsforanstaltninger.

Vare nr.:L-D2-T1-VismaConsult...
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T10-Atea-68-K10

Cloud Storage

Tilgå leverandørens dokumenter Denne service tilbyder Kunder at opbevare og arkivere data objekter i Atea data center helt uden commitment eller binding. Atea Cloud Storage service er en object-baseret storage service, som tilgåes sikkert via secure socket-layer (SSL) over internettet gennem S3 protokollen. Servicen lader kunden gemme og arkivere data i leverandørens datacentre på en højt skalerbar måde. Tjenesten er en objektbaseret lagringstjeneste, der er adgang til via et objektlagrings-API. Tjenesten er fuldt kompatibel med API'er og protokoller, der anvendes af S3.AECS er en dynamisk lagringstjeneste, hvor programmer kan lagre store datasæt (f.eks. sikkerhedskopier, arkiver osv.). Tjenesten kan tilgås via et RESTful API ved hjælp af HTTPS-protokollen, som sikrer, at trafikken mellem klienten/programmet og lagringstjenesten krypteres. Tjenesten kan bruges til en lang række applikationer, f.eks. • Mål for sikkerhedskopiprogrammer som Commvault, Veeam og Spectrum Protect • Lagerniveau for eksempelvis Isilon-lagersystemer • Lagerniveau for filservere (f.eks. brug af CloudArray) • Generelt alle applikationer, der understøtter S3-lager Denne type lager er ideel til egne udviklede systemer, der indsamler og genererer ustrukturerede data, der skal gemmes på en nem, omkostningseffektiv og skalerbar måde.

Vare nr.:L-D2-T10-Atea-68-K10
Leverandør: Atea A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T10-Basware-67-K1

Basware Fakturaautomatisering

Tilgå leverandørens dokumenter Kerneydelsen Omfattende løsning til automatisering af leverandørfakturaer herunder fakturamodtagelse, matching, automatisk kontering og godkendelsesworkflow. Systemt gør brug af AI og Machine Learning til at identificere modtagere af fakturaer, samt hvordan disse skal konteres. Formålet er, at automatisere og effektivisere arbejdsgange således, at man kan frigive ressourcer til mere værdiskabende opgaver. Herudover at opnå fuldstændig complience i alle processer omkring fakturahåndtering, samt blive i stand til at betale kreditorer til tiden. Endvidere er formålet, at lette den enkelte brugers arbejdsopgaver ved at give dem et enkelt og intuitivt sytem til gennemgang og godkendelse af leverandørfakturaer. Basware Fakturaautomatisering kan automatisk modtage fakturaer igennem Nemhandel netværket, og kan ligeledes udveksle relevant information med kommunens ERP system. Alle områder i systemt er konfigurerbare, så de kan tilpasses til den enkelte kommunes behov. Automatisering: Løsningen modtager alle fakturaer fra eksterne leverandører, andre kommuner og interne fakturaer (intercompany) direkte fra nemhandel netværket. Basware Fakturaautomatisering tilbyder markedets mest avanceret matchingfunktionalitet. Fakturaer kan automatisk matches og konteres på baggrund af: 1. Indkøbsordrer – kan matches på både total og linjeniveau. Det betyder, at fakturaer med flere linjer automatisk kan matches, konteres og sendes til mange godkendere uden manuelle arbejdsgange. Ligeledes kan flere ordre matches til en faktura eller flere fakturaer matches til en ordre. Systemet kan håndtere indkøbsordre fra ERP, eksternt indkøbssystem eller Basware Indkøb. 2. Betalingsplaner – gentagne fakturaer dækkende f.eks. telefoni, leasing, rengøring mv. Betalingsplaner kan sættes op til at kontere de matchende fakturaer på multiple konteringslinjer, f.eks. hvis man ønsker at kontere el eller husleje ud på flere afdelinger eller konti. Endvidere defineres dato og beløbstolerancer for, hvornår en faktura automatisk godkendes. 3. Betalingsplaner – baseret på budgetter som f.eks. et renoveringsprojekt eller en flytning. Her defineres leverandører, datoer og beløbstolerancer for, hvornår en faktura automatisk godkendes For fakturaer der ikke automatisk matches, benyttes Smart Kontering baseret på AI/Robotics. Systemet lærer konstant på baggrund af regler, handlinger og brugere, og foreslår således brugeren en kontering (kontonummer, afdeling, kost center osv.). Der kan defineres et ubegrænset antal betalingsplaner og smart konteringsregler. Workflow/godkendelse: Fakturaer der ikke automatisk matches, sendes i workflow baseret på kommunens definerede godkendelseshirakier. Workflow er yderst konfigurerbare og kan håndtere multiple godkendelsesniveauer, godkendelse på linjeniveau, ingen godkendelse mv. Samtidig kan det defineres ud fra beløbsgrænser, typer af varer, leverandører eller medarbejdere. Betalingsplaner: Systemet tilbyder omfattende håndtering af betalingsplaner til gentagne fakturaer som telefoni, leasing, rengøring mv. Betalingsplaner er underlagt samme godkendelsesflows som andre dokumenter. Det er muligt at definere beløbs -og dato intervaller inden for hvilke, fakturaer automatisk godkendes. Konteringen kan være en enkelt linje eller fordelt på mange konti, afdelinger og/eller andre dimensioner. Integration: Systemet leveres inklusiv standard integration til de fleste kendte ERP systemet. Integrationen udveksler opsætningsdata som f.eks. afdelinger, kontonumre og andre dimensioner, leverandørstamdata, brugerstamdata samt transaktioner som indkøbsordre og færdigkonterede/godkendte leverandørfakturaer Brugergrænseflader: Gennemgang og godkendelse af fakturaer kan foretages på alle platforme (pc, tablet og telefon). Der kræves blot adgang til internettet. Brugergrænsefladen er simpel og overskuelig og designet til at lette arbejdsgange for brugeren. Det er således muligt at se alle informationer om fakturaer hvor brugeren har en aktiv rolle f.eks. godkender. Man kan se hvem der har godkendt, gennemset eller konteret samt et billede af selve fakturaen. Alt sammen med få klik. Til kreditorfunktionen findes en mere detaljeret brugergrænseflade, som giver overblik over alle aktiviteter i systemet. Kreditormedarbejderen kan se aktiviteter både for hele kommunen, men også for den enkelte afdeling/institution. Herfra kan brugerne overvåge alle fakturaer og følge op på fakturaer, som ikke automatisk matches. Kreditormedarbejden kan i systemet skrive til involverede parter, rette eventuelle fejl og sende en faktura tilbage i godkendelsesprocessen. Alle aktiveteter logges i systemet og sikrer således, at al dokumentation vedrørende den enkelte faktura altid er tilgængeligt. Systemet understøtter også masseopfølgning. Man kan eksempelvis kigge på alle fakturaer, hvor forfaldsdatoen er overskredet eller nær, og med få klik sende en besked ud til alle medarbejdere, der er indvolveret i godkendelsesprocessen, og bede dem om at godkende hurtigt. Basware Analytics – ledelsesrapportering: Basware Analytics er en række prækonfigurerede dashboards. Disse giver brugerne mulighed for at analysere alle områder omkring forbrugsmønstre, flaskehalse, cash flow forecasts, processfejl og meget mere. Alle dashboards er dynamiske, og kan blandt andet afgrænses til at vise data for: o Specifik periode – f.eks. år, kvartal, måned o Afdeling – hele organisationen eller enkelte afdelinger/institutioner o Leverandør – hvem og hvor købes der ind o Bruger – hvor stor belastning (antal handlinger) har den enkelte bruger o Benchmark – brugeren kan sammenligne virksomhedens evne til automatisk matching, købe ind på aftaler samt rettidig betaling med henholdsvis top 25% og top 10% af virksomheder i systemet. Hermed understøttes muligheden for at tage beslutninger baseret på konkrete tal, som f.eks. at følge op på leverandører, der sender fakturaer med mangelfuldt indhold. Dette gør brugerne i stand til løbende at følge op og forbedre kommunens processer. Rapporter kan distribueres til andre i organisationen i .xls, PDF, csv mv. Endvidere kan man sætte en tidsplan op således, at en rapport med et fastlagt tidsinterval (dag, uge, måned osv.) distribueres til foruddefinerede modtagere. Dashboards er udviklet på baggrund af mange års erfaring samt feedback fra kunder. Skulle rapporterne imidlertid ikke være dækkende, har kommunen mulighed for selv at udvikle rapporter efter behov i værktøjet. Alle dashboards er klar til brug fra dag et, bliver opdateret dagligt, så brugeren har altid har de nyeste tal til rådighed. Kobles Fakturaautomatisering endvidere sammen med Basware Indkøb (seperat kerneydelse) opnås komplet gennemsigtighed i hele processen fra en bruger opretter en indkøbsrekvistion til den efterfølgende faktura er klar til betaling. Leverandørportal: Leverandører der ikke er i stand til at sende kommunen en elektronisk faktura, kan bruge Basware Portalen. Det er en web portal, hvor leverandøren kan logge ind og udfylde en række prædefinerede feltersom f.eks. fakturanummer, dato, leverance og beløb. Disse informationer vil herefter automatisk blive formateret til et elektronisk format, sendt til det relevante EAN nummer og modtaget af Basware fakturaautomatisering. Det er omkostningsfrit for leverandøren. Funktionelle tillægsydelser F1 Basware Indkøb Basware Indkøb er en komplet indkøbsplatform fuldt integreret til Basware Fakturaautomatisering. Systemet understøtter guided indkøb via kataloger, eksterne webshops (punch-out) samt Fritekst skabeloner. Tillader alt fra indkøb af standardvare og services til emitering af manuelle købsprocesser og "Quick Qoutes". Quick Qoutes tillader medarbejderen at sende en prisforespørgsel til et antal leverandører på en struktureret og automatiseret måde. Løsningen kan gøre ethvert indkøb digitalt og compliant. F2 Basware Dynamisk Arkivering Systemet tilbyder automatisk arkivering af alle leverandørfakturaer som kommunen modtager. Med Dynamisk Arkivering er der ingen manuelle arbejdsgange. Alle fakturaer arkiveres automatisk ved modtagelse, og kan nemt og intuitivt fremsøges ved hjælp af en række søgekriterier som leverandørnavn, fakturadato, EAN nummer og mange flere. Fakturaer er således arkiveret i henhold til gældende lovgivning, og kan ved f.eks. revision hurtigt tilvejebringes.

Vare nr.:L-D2-T10-Basware-67-...
Leverandør: Basware A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D2-T10-CloFactory-68-K10

EasyIQ Microsoft Licneser

Tilgå leverandørens dokumenter Med ”EasyIQ Microsoft Licenser” får man adgang til en administrations portal hvor man kan tilvælge de forskellige Microsoft Licenser, du som kunde ønsker at købe. Løsningerne tilbydes kun til henholdsvis administration og uddannelses- og skoleområdet på education / academic priser. ”EasyIQ Microsoft Licens” er således en portal hvor du som kunde opsætter/vælger de Microsoft Licenser du ønsker at benytte. Adgangen til købes typisk til 1 eller 2 administrative medarbejdere.

Vare nr.:L-D2-T10-CloFactory-...
Leverandør: Cloud Factory A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.

Viser 1-10 af 224 produkter der matcher dine valg