02190118-00000010

Services

SaaS | Software | Services

02.19.01 Stat, regioner og øvrige kunder (02190118)

Yderligere information

Tildelingsenhed
stk
UNSPSC kode
System og systemkomponent, administrationstjenester, 81111800
SKI kategorisering
SaaS -> Software -> Services
Min. antal produkter
999
Maks. antal produkter
1
Prisopdateringsmetode
Prisopdatering på sidste produktpris tilladt
Sortimentopdateringsmetode
Substitution og tekstændring tilladt
Prisindexkode
00

Tilhørende produkter

L-D1-T1-Atea-68-K1

2ndC Compliance Suite

Tilgå leverandørens dokumenter 2ndC Compliance Suite er en rollebaseret User Lifecycle Management platform, der integrerer direkte ind i kundens eksisterende Microsoft Dynamics 365 platform. Platformen tilbyder en bred vifte af services der relaterer sig til user lifecycle management. Herunder: Identity and Access Management og Governance, License Management, Compliance Process Management mfl. Backend’en er bygget i Azure, og frontenden i Dynamics 365. Det giver brugerne en velkendt brugergrænseflade og beholder brugerstyring i det eksisterende Microsoft miljø. Grundpillen i 2ndC Compliance Suite er Identity and Access management. 2ndC Compliance suite bygger på en rolle baseret tilgang til adgangstildeling og identitetsstyrring. Adgange bliver tildelt på baggrund af individets funktioner eller egenskaber i organisationen (ansat eller ekstern konsulent, stilling, ekspertiseområder, lokation, opståede behov mfl.). Disse funktioner tilknyttes roller, der kan give et sæt af adgange til data, applikationer, systemer, lokationer eller fysiske objekter. Alle adgangsforhold beskrives og sættes op i Compliance Suite og man har herefter mulighed for at kunne koble integration imellem Compliance Suite og det integrationspunkt man ønsker at rettighedsstyre i. Dette kan foregå via indbygget mail flow, 1-vejs integration, eller 2-vejs integration. Indlejret i platformen er udvidet muligheder for omfattende Governance med adgangsstyrring. Faste genautorisationsdatoer (FT7) og multiple adgangsgodkenderer (FT6). Samt en ekstensiv log over alle hændelser i systemet. dvs. alle rettelser, tilføjelser eller ændringer til hvilken som helst feature bliver logget til fremtidig compliance. Der tilbydes en række Microsoft BI standard governance rapporter til ledelses compliance brug, samt rapporter der giver indblik i historiske rapporter (FT8), Total IT Cost på kerneparametre såsom Person, Rolle, Applikation, Afdeling, Virksomhed mfl. Da løsningen baserer sig på en standard Microsoft Cloud platform, tilbydes der ligeledes en lang række af funktionelle tillægsydelser der kan styre adgang til SharePoint sites (FT13), hvorved man kan direkte tildele adgang som Ejere, Medlemmer eller Gæst via roller på Websted eller Site Collection. Derudover er der mulighed for en Sikkerhedssilo – mulig nedlåsning af delingsmulighed på Websted eller Site Collection hvor alle ikke-tilladte delinger fjernes (fjerner adgang for personer der ikke har de overordnede roller). Rollestyret af adgang til Microsoft Teams og Office 365 som owner eller member (FT14). Med Licens management modulet (FT15) har du mulighed for automatisk at tildele, fratage og poole Microsoft Online licenser. Du kan få styr på rettigheder til fællesmapper med vores Fileshare modul (FT16). Her kan styre adgange til fællesdrevmapper via roller. Automatisk oprettelse af ADDS-grupper for roller og automatisk oprettelse af mapper. Angivelse af Ejere, Medlemmer og Gæster på mappeniveau og styring af nedarvning. Synlighed på person kortet over hvilke delefoldere personen har fået adgang til, og hvilken rolle der gav adgangen. Compliance Suite tilbyder desuden et stærkt GDPR-modul (FT9) til compliance med Persondataforordningen. Modulet giver adgang til at kunne registrere alle applikationer og applikationstyper med personhenførbare stamdata, organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata og alle procestrin i organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata. Det er ligeledes muligt at klassificere stamdata samt registrere noter og afvigelseshåndtering eller bemærkninger. Registrering af procedure og hændelses log indeholdes ligeledes i modulet. Daglig brug af 2ndC Compliance Suite for manager, HR eller andre ansatte med brugeradministrationsopgaver: Compliance Suite er bygget op omkring høj brugervenlighed og -sikkerhed. En daglig burger af compliance suite vil kunne få vist simple systemgenerede dashboards, skræddersyet til jobfunktionen. Derudover er det muligt at lave egene dashboards med relevant information. Fra disse dashboards kan vedkommende oprette, vedligeholde eller slette brugere. Tildele eller anmode om adgange til organisationens systemer, data, applikationer mv. overse governance for et designeret område eller genautorisere ansatte ydermere har vedkommende et overblik over personlige opgaver i Compliance Suite. Brug af Compliance Suite for systemejere og/eller adgangs- og rettighedsgodkendere: Alle brugere der varetager opgaver forbundet implementering af adgange i tilknyttede systemer eller skal give tilladelse til adgang vil have designeret dashboards der fortæller dem om de opgaver der venter dem, samt mulighed for kvittering for de opgaver. Notifikationer om opgaver kommer på mails, der er auto-genereret direkte fra Compliance Suite. Her kan man nemt og simpelt opsætte skræddersyet mails med den fyldestgøre information til systemejeren, ved anmodning om adgang. Brug af Compliance Suite for Compliance Suite administratorer: Administratorer af Compliance Suite vil have en nem og opdateret platform hvorfra de let kan oprette applikationer, roller og regler, samt designe og vedligeholde organisationsdiagrammet, så rolle-hierarkier altid er opdateret og man tilsikre compliance og stærk mulighed for governance. Som sagt bygger 2ndc Compliance Suite på en standard Microsoft online platform. Det at det er en meget åben og nem platform at udvikle på og integrer til for kunder. Standard Microsoft konsulenter kan skrive integrationskomponenter og vedligeholde platformen, uden brug for dyre specialkonsulenter.

Vare nr.:L-D1-T1-Atea-68-K1
Leverandør: Atea A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-CloFactory-26-K1

Mobilize Me / PlaNet - Strukturværktøjer

Tilgå leverandørens dokumenter Mobilize Me er et støtteværktøj, som fungerer på smartphones og forskellige tablets. Værktøjet visualiserer hverdagens struktur vha. billeder, farvekoder og tidsmarkører og giver brugeren et overblik over sin hverdag. Mobilize Me er udviklet til børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser. Værktøjet er særligt egnet til personer, som har brug for en meget styret, visuel struktur. Værktøjet bliver i dag benyttet af private, institutioner og andre myndigheder, der har glæde af en fælles og gennemgående planlægning med brugeren i centrum. PlaNet er et strukturværktøj, som sætter hverdagen i system og skaber en stærkere kontakt mellem brugeren og hans/hendes støttepersoner. PlaNet er en overskuelig kalender, som skaber overblik og tilbyder støtte til de aktiviteter, som er særligt udfordrende. PlaNet er udviklet til personer med kognitive udfordringer, som har brug for mere støtte, end en almindelig kalender kan give. Du kan tilføje lige så mange støttepersoner, som der er behov for, men værktøjet kan selvfølgelig også benyttes af brugeren alene. En støtteperson kan fx være en lærer, bostøtte, eller forælder.

Vare nr.:L-D1-T1-CloFactory-2...
Leverandør: Cloud Factory A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-EG-65-K1

Begravelseshjælp

Tilgå leverandørens dokumenter Med Begravelseshjælp kan man hurtigt og enkelt behandle sager om begravelseshjælp. Servicen giver mulighed for at ansøge elektronisk om begravelseshjælp via digital selvbetjening, som automatisk oprettes som en ny sag i servicen med alle relevante oplysninger. Det sparer kommunen for arbejdet med at genindtaste data og betyder samtidig besparelser på bl.a. porto samt lettere og hurtigere sagsgange til gavn for både både borgere og bedemænd.   Servicen skelner automatisk mellem straksafklaring- og beregningssager og håndterer acontoudbetalinger af begravelseshjælp. Servicen kan sættes op til at køre straksafklaring af sager, som opfylder de objektive krav, der kan dokumenteres via CPR. Det betyder, at sagsbehandler slet ikke skal tage hånd om disse sager, som udgør de fleste sager om begravelseshjælp. Udbetalinger fra Begravelseshjælp foregår direkte til kommunens eget udbetalings- og økonomisystem. Servicen har integration til 3.parts-økonomisystem. Resultatet er hurtig og korrekt sagsbehandling og kortere ventetid for alle involverede parter. Både borger og bedemænd kan hurtigt og nemt ansøge om begravelseshjælp digitalt. For den pårørende foregår det ved at udfylde et EG Selvbetjeningsforløb, som kan tilgås på borger.dk, mens bedemanden enten kan udfylde et EG Selvbetjeningforløb via virk.dk, borger.dk, oprette en ansøgning via deres eget bedemandssystem eller indsende en ansøgning via Postnord. Begge parters oplysninger indsættes automatisk, og der er mulighed for at vedhæfte bilag og skrive kommentarer, således at ansøgningen er klar til viderebehandling i Begravelseshjælp. Begravelseshjælp giver et samlet overblik over alle igangværende og færdigbehandlede sager. Det er nemt at fremsøge sager og at udtrække statistik. Servicen sikrer, at den fornødne dokumentation er til stede, da alle hændelser automatisk registreres på sagen i det tilhørende journalsystem. Forretningsdomæne(r): *Ansøgning om begravelseshjælp * Udbetaling af begravelseshjælp Data hostes i Global Connect i overensstemmelse med dansk lovgivning. Der er opbygget sikkerhedsorganisation som er kontrolleret af uafhængig revision. Der udarbejdes ISAE3402 erklæring på datasikkerhed og ISAE 3000 erklæring på at persondataloven bliver overholdt. Der sker løbende overvågning af datacentre og performance for at sikre den optimale datahåndtering.

Vare nr.:L-D1-T1-EG-65-K1
Leverandør: EG Danmark A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-Intramed-20-K1

CSO/AK

Tilgå leverandørens dokumenter CSO/AK Cloud Services IntraMed A/S tilbyder en række af ASP Services til behandling af kroniske sygdomme. Fælles for alle vores Services gælder at følgende ydelser er indeholdt i Servicen; - Brugsret - Drift - Helpdesk / Hotline / Support - Vedligeholdelse / Fejlretning / Ekstraordinært vedligehold - Vedligehold Opslagsdata - Lovvedligehold - Releasestyring - Produktplanlægning - Brugergruppemøder CSO/AK Cloud – Antikoagulation (Engelsk Anticoagulation) CSO/Antikoagulation fungerer på samme tid som et beslutningsstøttesystem og en journal, som samler al information om patienten på ét sted i standardiseret form. Patientens data kan integreres i de fleste elektroniske patientjournalsystemer, der anvendes i sundhedssektoren. CSO/Antikoagulation bygger på en gennemprøvet og brugervenlig IT-platform og kommunikerer uproblematisk med de fleste laboratoriesystemer, praksissystemer, hjemmemonitoreringsapparater og offentlige indberetningspligtige databaser. En af de helt unikke fordele ved systemet er, at data om den enkelte patient kan deles mellem behandlere og plejepersonale i primær og sekundær sektor. Når den praktiserende læge og plejepersonale på ambulatorier og sengeafsnit, i hjemmeplejen og på plejehjem får adgang til de samme data, er det muligt at skabe fuldt integrerede behandlingsforløb. Fordele: Enklere arbejdsgange Optimering af ressourcerne Lavere omkostninger Større patientsikkerhed Støtte til egenbehandling Der findes i Danmark ca. 60.000 Antikoagulationspatienter

Vare nr.:L-D1-T1-Intramed-20-...
Leverandør: Intramed A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-KMD-06-K1

EDI Service

Tilgå leverandørens dokumenter EDI Service er en kommunikations- og integrationsservice, der giver mulighed for elektronisk dataudveksling af strukturerede dokumenter i aftalte formater mellem IT-systemer. EDI Service anvendes i vid udstrækning til udveksling af handelsdokumenter som f.eks. fakturaer og ordrer. Serviceadgang sker ved anvendelse af en krypteret eller fast forbindelse. Kunden sørger selv for at indgå aftale med parterne i samarbejdet om de nærmere vilkår vedrørende dataudvekslingen. Disse vilkår, herunder vilkår om ansvar, opsigelse og tekniske krav er KMD uvedkommende, men man kan f.eks. vælge at rette sig efter retningslinjerne for udveksling af OIOUBL dokumenter i Nemhandel. Driftskapacitet, forvaltning, løbende opgradering af software/hardware samt overvågning leveres i henhold til Servicemålskataloget. Vedligehold, herunder teknisk og funktionel mangelafhjælpning samt releasestyring udføres løbende under iagttagelse af ITIL processerne jf Servicemålskataloget. Forretningsdomæne Servicen knytter sig hovedsageligt til myndighederne indkøbsprocesser herunder såvel indkøb og faktureringsproces. Den kan benyttes af alle myndigheder der benytter sig af disse processer. Omfattet lovgivning Den lovgivning der drejer sig om offentlige indkøb herunder lovgivning om brug af Nemhandel og Peppol I nedenstående beskrives Servicens forretningsdækning, kapabilitet, understøttede forretningsprocesser og datahåndtering. KMD EDI Service håndterer opgaver og forretningsprocesser indenfor områderne: 1. Dataudveksling 2. Dokumentkonvertering 3. Backup, Logning, Metadata og Arkivering 4. Datahåndtering 5. Teknisk support Ad 1: Dataudveksling KMD EDI Service håndterer dataudveksling af dokumenter i flere formater, fx EDIFACT, XML, OIOXML, OIOUBL. Kunden placerer dokumenterne i en mappe på sit access-point hos KMD, en såkaldt postkasse, der er organiseret med en række undermapper. Oftest er disse undermapper dedikeret til et specifikt format. KMD EDI Service indgår i et samarbejdende netværk af VANS-udbydere både i Danmark og internationalt, så dataudvekslingen på tværs af serviceudbydere sikres efter kendte og aftalte retningslinjer. KMD EDI Service sikrer, at dokumenterne afleveres til afsender, men skulle det ske, at aflevering ikke er mulig, vil servicen returnere en negativ kvittering under forudsætning af at dokumentet er læsbart og afsender er registreret bruger af servicen (kendt lokationsnummer) Re-routning af dokumenter (FT6) til en anden modtager kan være ønskeligt fx i forbindelse med implementering af ny applikation eller lignende. Adgang til NemHandel (FT7) og Adgang til PEPPOL (FT8) giver adgang til udveksling af ordrer og fakturaer med parter, der koblet op mod disse netværk. Ad 2: Dokumentkonvertering (FT9) IT-systemer vil ofte anvende forskellige standarder på et givent tidspunkt, hvorfor EDI-service tilbyder en række funktionelle tillægsydelser, der tilgodeser behovet for dataudveksling mellem IT-systemer, der benytter forskellige standarder. Dokumentkonvertering er central til løsning af denne opgave. KMD EDI Service tilbyder en række standard mapningstabeller til dokumentkonvertering. Standard mapningstabeller er karakteriseret ved, at både input- og output dokumenterne er i et format anbefalet af et dansk standardiseringsorgan og ved at samme mapningstabel kan anvendes af flere applikationer i indkøbs og faktureringsprocesserne. Såfremt input- og/eller output dokumenterne er i et ikke-standardiseret format, tilbydes dokumentkonvertering udført ved brug af et Integrationsmodul (FT3). Integrationsmoduler er karakteriseret ved at være applikationsspecifikke. KMD EDI Service understøtter derudover dataudveksling ved brug af ”VANS-kuverter”, hvorved parterne får mulighed for at sende dokumenter til modtagere, der ikke er angivet i dokumentet, fx sende en kopi til finansielle parter eller lignende. Dokumentet indpakkes i en VANS-kuvert, inden det afleveres til KMD. Såfremt det ønskes, kan indpakning og/eller udpakning af et dokument i en VANS-kuvert også foretages af KMD som en tillægsydelse (FT4). Ad. 3: Backup, Logning, Metadata og Arkivering Dataudveksling omfatter logning af relevante informationer omkring datatransporten, som fx afsender, modtager, dokumenttype og dato. Som en del af kerneydelsen gemmes log-informationer samt en kopi af dokumentet i 7 dage. Anvender kunden Arkiveringsservice, (FT2), vil det være muligt at spore og genfremsende dokumenter, der er ældre end 7 dage. Arkiveringsservice giver kunden mulighed for at vælge både hvilke dokumenttyper, der skal arkiveres samt om det skal være i hele eller dele af aftalens løbetid. I tilgift giver Kopi-service, FT1, mulighed for at kunden får en kopi af egne dokumenter leveret som en zip-fil til brug for fx ledelsesinformationssystemer. En sporing af et dokument forudsætter information om et eller flere metadata, som fx meddelelsestype, dato, afsenders og/eller modtagers lokationsnummer. Kunden vælger om de sporede dokumenter skal genfremsendes. Ad. 4: Datahåndtering Servicen leveres som servicebureau løsning fra KMD driftscentre, der er certificeret i henhold til ISO/IEC 20000. KMD er certificeret i henhold til DS 484. Alle driftscentre er placeret i EU/EØS. Ad. 5: Teknisk support Indeholdt i KMD EDI Service er mulighed for at få sporet og genfremsendt dokumenter, der er udvekslet gennem KMD EDI Service indenfor de seneste 7 kalenderdage. Kunden oplyser ved bestilling et eller flere meta-data, som fx meddelelsestype, dato, afsenders og/eller modtagers lokationsnummer. Kunden vælger om de sporede dokumenter skal genfremsendes. Dokumenter, der er ældre end 7 kalenderdage, betegnes som arkivdata og er omfattet af tillægsydelsen Arkiveringsservice. Kundens egne supportere kan følge status på dokumenterne samt spore og genfremsende dokumenter ved brug af tillægsydelsen Kundeportal (FT5). Der er anvendt beregningsenheden "Notifikationer" på Kerneydelsen og på nogen funktionelle tillægsydelser. Notifikationer skal her forstås som antal EDI meddelelser sendt fra Myndigheden.

Vare nr.:L-D1-T1-KMD-06-K1
Leverandør: KMD A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-ProActive-68-K1

2ndC Compliance Suite

Tilgå leverandørens dokumenter 2ndC Compliance Suite er en rollebaseret User Lifecycle Management platform, der integrerer direkte ind i kundens eksisterende Microsoft Dynamics 365 platform. Platformen tilbyder en bred vifte af services der relaterer sig til user lifecycle management. Herunder: Identity and Access Management og Governance, License Management, Compliance Process Management mfl. Backend’en er bygget i Azure, og frontenden i Dynamics 365. Det giver brugerne en velkendt brugergrænseflade og beholder brugerstyring i det eksisterende Microsoft miljø. Grundpillen i 2ndC Compliance Suite er Identity and Access management. 2ndC Compliance suite bygger på en rolle baseret tilgang til adgangstildeling og identitetsstyrring. Adgange bliver tildelt på baggrund af individets funktioner eller egenskaber i organisationen (ansat eller ekstern konsulent, stilling, ekspertiseområder, lokation, opståede behov mfl.). Disse funktioner tilknyttes roller, der kan give et sæt af adgange til data, applikationer, systemer, lokationer eller fysiske objekter. Alle adgangsforhold beskrives og sættes op i Compliance Suite og man har herefter mulighed for at kunne koble integration imellem Compliance Suite og det integrationspunkt man ønsker at rettighedsstyre i. Dette kan foregå via indbygget mail flow, 1-vejs integration, eller 2-vejs integration. Indlejret i platformen er udvidet muligheder for omfattende Governance med adgangsstyrring. Faste genautorisationsdatoer (FT7) og multiple adgangsgodkenderer (FT6). Samt en ekstensiv log over alle hændelser i systemet. dvs. alle rettelser, tilføjelser eller ændringer til hvilken som helst feature bliver logget til fremtidig compliance. Der tilbydes en række Microsoft BI standard governance rapporter til ledelses compliance brug, samt rapporter der giver indblik i historiske rapporter (FT8), Total IT Cost på kerneparametre såsom Person, Rolle, Applikation, Afdeling, Virksomhed mfl. Da løsningen baserer sig på en standard Microsoft Cloud platform, tilbydes der ligeledes en lang række af funktionelle tillægsydelser der kan styre adgang til SharePoint sites (FT13), hvorved man kan direkte tildele adgang som Ejere, Medlemmer eller Gæst via roller på Websted eller Site Collection. Derudover er der mulighed for en Sikkerhedssilo – mulig nedlåsning af delingsmulighed på Websted eller Site Collection hvor alle ikke-tilladte delinger fjernes (fjerner adgang for personer der ikke har de overordnede roller). Rollestyret af adgang til Microsoft Teams og Office 365 som owner eller member (FT14). Med Licens management modulet (FT15) har du mulighed for automatisk at tildele, fratage og poole Microsoft Online licenser. Du kan få styr på rettigheder til fællesmapper med vores Fileshare modul (FT16). Her kan styre adgange til fællesdrevmapper via roller. Automatisk oprettelse af ADDS-grupper for roller og automatisk oprettelse af mapper. Angivelse af Ejere, Medlemmer og Gæster på mappeniveau og styring af nedarvning. Synlighed på person kortet over hvilke delefoldere personen har fået adgang til, og hvilken rolle der gav adgangen. Compliance Suite tilbyder desuden et stærkt GDPR-modul (FT9) til compliance med Persondataforordningen. Modulet giver adgang til at kunne registrere alle applikationer og applikationstyper med personhenførbare stamdata, organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata og alle procestrin i organisationsprocesser der behandler personhenførbare stamdata. Det er ligeledes muligt at klassificere stamdata samt registrere noter og afvigelseshåndtering eller bemærkninger. Registrering af procedure og hændelses log indeholdes ligeledes i modulet. Daglig brug af 2ndC Compliance Suite for manager, HR eller andre ansatte med brugeradministrationsopgaver: Compliance Suite er bygget op omkring høj brugervenlighed og -sikkerhed. En daglig burger af compliance suite vil kunne få vist simple systemgenerede dashboards, skræddersyet til jobfunktionen. Derudover er det muligt at lave egene dashboards med relevant information. Fra disse dashboards kan vedkommende oprette, vedligeholde eller slette brugere. Tildele eller anmode om adgange til organisationens systemer, data, applikationer mv. overse governance for et designeret område eller genautorisere ansatte ydermere har vedkommende et overblik over personlige opgaver i Compliance Suite. Brug af Compliance Suite for systemejere og/eller adgangs- og rettighedsgodkendere: Alle brugere der varetager opgaver forbundet implementering af adgange i tilknyttede systemer eller skal give tilladelse til adgang vil have designeret dashboards der fortæller dem om de opgaver der venter dem, samt mulighed for kvittering for de opgaver. Notifikationer om opgaver kommer på mails, der er auto-genereret direkte fra Compliance Suite. Her kan man nemt og simpelt opsætte skræddersyet mails med den fyldestgøre information til systemejeren, ved anmodning om adgang. Brug af Compliance Suite for Compliance Suite administratorer: Administratorer af Compliance Suite vil have en nem og opdateret platform hvorfra de let kan oprette applikationer, roller og regler, samt designe og vedligeholde organisationsdiagrammet, så rolle-hierarkier altid er opdateret og man tilsikre compliance og stærk mulighed for governance. Som sagt bygger 2ndc Compliance Suite på en standard Microsoft online platform. Det at det er en meget åben og nem platform at udvikle på og integrer til for kunder. Standard Microsoft konsulenter kan skrive integrationskomponenter og vedligeholde platformen, uden brug for dyre specialkonsulenter.

Vare nr.:L-D1-T1-ProActive-68...
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-VismaConsulting-60-K1

Comenius Talent Management Cloud

Tilgå leverandørens dokumenter Comenius Talent Management Cloud er en brugervenlig SaaS-løsning, som støtter alt som har med organisationens lærings- og performanceprocesser at gøre - både for ledere og medarbejdere. Portalens læringsfunktionalitet bidrager til at sikre medarbejderengagement gennem kontinuerlig læring baseret på personlige og relavante anbefalinger fra eksperter, kurser og oplæringsmateriale. De ansatte bliver bundet sammen gennem sociale grupper og kursusmateriale. Yderligere funktionalitet er indbyggede web- og videomøder, der muliggør samarbejde og coaching på tværs af organisationen. Portalens performancefunktionalitet hjælper ledere og medarbejdere med at skabe og få overblik over individuelle mål, som følger organisationens overordnede strategi. Ledere får herigennem et overblik over sin arbejdsstyrke, som kan hjælpe dem med at belønne dem, som bidrager bedst. Gennem kontinuerlig coaching og feedback kan medarbejdere yde mere optimalt, samtidig med at engagementet øges. Portalen er designet til at være integrationsvenlig, hvor interfaces kan være en- eller to-vejs, real-time, near-real-time eller batch mode. Løsningen overholder de gældende lovgivninger for datahåndtering, herunder GDPR, og har moderne sikkerhedsforanstaltninger.

Vare nr.:L-D1-T1-VismaConsult...
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T1-VismaGovernment-65-K1

Agenda Management Production

Tilgå leverandørens dokumenter Forretningsdomæne: Agenda Management Production er en komplet løsning til at håndtere mødemateriale til alle typer af møder. Agenda Management Production viser især sin styrke ved mere formelle møder (fx politiske møder, direktionsmøder, møder i MED-udvalg eller møder i projekter/programmer), hvor der eksempelvis er særlige krav til dagsordensudarbejdelse og -udsendelse, håndtering af åbne og lukkede dagsordenspunkter, håndtering af journaliserede bilag og andre mere avancerede funktioner. Løsningen understøtter dermed myndighedens behov for kommunikation med medlemmer af alle mødefora, uanset om de har interne eller eksterne deltagere. Understøttede forretningsprocesser: Løsningen hjælper den dagsordensansvarlige til at sikre, at alle formelle processer, krav og forretningsregler, der gælder for et mødeforum, bliver opfyldt. Det kan fx være vedtægter og forretningsorden eller lovgivning om deadlines for vedtagelse af budget. Løsningen hjælper til at understøtte og optimere processen med at styre de enkelte emner gennem det samlede hierarki af besluttende organer, uanset om det fx er byråd og fagudvalg, HovedMED og LokalMED eller et samlet setup for program- og projektstyring. I alle tilfælde – uanset om der er et eller flere lag i beslutningsprocessen - er det vigtigt, at sagerne bliver behandlet i den rigtige rækkefølge, og beslutninger fra et evt. lavereliggende udvalg indgår i beslutningsgrundlaget for det besluttende organ. Dette håndteres nemt i Agenda Management Production, og de ansvarlige har altid overblik over, hvor sagerne er i beslutningsforløbet. De dagsordensansvarlige kan selv oprette mødefora, tilknytte medlemmer og fastlægge arbejdsgangene og dagsordensskabeloner til de enkelte mødefora, så systemet understøtter, hvordan forslag til dagsordenspunkter skal udarbejdes og ledelsesgodkendes i forhold til det konkrete mødeforum. Den dagsordensansvarlige kan give de enkelte sagsbehandlere adgang til at udarbejde de enkelte dagsordenspunkter og få dem planlagt ind på relevante møder. Hvis bestemte emner skal gennem flere udvalg, kan beslutningsgangen for det enkelte punkt også lægges ind på dagsordenspunktet. Det er nemt i systemet at håndtere de enkelte dagsordenspunkter hver for sig, så der kan ske ændringer i dagsordenspunktet helt op til udsendelsen, fx hvis et åbent dagsordenspunkt skal ændres til et lukket punkt, eller hvis der kommer yderligere bilag. Ændringer i det enkelte punkt håndteres nemt, uden at hele dagsordenen skal genereres igen. Selv efter udsendelsen, kan der ændres i dagsordenspunkterne, og der kan nemt laves en ny udsendelse. Når mødet er afholdt, kan beslutninger lægges på dagsordenspunkterne, så dokumentationen af hele dagsordenspunktets forløb er samlet et sted. I løsningen kan man lægge mødekalendere for de forskellige mødefora ind, og deadlines for de enkelte mødefora kan håndteres. Processen frem til udsendelse kvalitetssikres ved at lade sagsbehandleren udarbejde kladder til dagsordenspunkter og bilag, indhente kommentarer fra kolleger og sende materialet til ledelsesgodkendelse inden udsendelse. Dermed skabes de bedste muligheder for at skabe gode beslutningsgrundlag for besluttende organer. Løsningen indeholder mulighed for at sætte notifikationer op, så den dagsordensansvarlige, sagsbehandleren eller lederen får besked, når der er noget, de skal tage stilling til, eller en deadline nærmer sig. Samlet set giver Agenda Management Production myndigheden muligheden for at højne kvaliteten af de beslutningsoplæg, der sendes ud, og dermed minimere risikoen for, at beslutninger træffes på forkert grundlag eller i modstrid med gældende proceskrav. Hele processen for det enkelte dagsordenspunkt kan spores fra første udkast, gennem ledelsesgodkendelse og beslutning i forskellige udvalg, inden det endeligt er besluttet. Ved at anvende mulighederne for at knytte dagsordenspunkterne til journalsager og påføre beslutninger reduceres også risikoen for konflikter på et senere tidspunkt, når hele beslutningsgangen er dokumenteret. Med Agenda Management Production får man desuden et dagsordenssystem, der er uafhængig af ESDH-systemet, selvom det også kan integreres med ESDH-systemet. Fordelene ved at have et dedikeret dagsordenssystem er flere, bl.a. særskilt rolle styring ift. mødefora, særligt designede funktioner med henblik på dagsordensproduktion og mulighed for at fastholde processerne omkring dagsordensproduktion uafhængigt af valg af ESDH-system. Evt. omfattet lovgivning: Agenda Management Production gør det muligt for at en myndighed at sikre, at mødefora håndteres på en måde, så formalia omkring mødeplanlægning, -indkaldelse, afholdelse og dokumentation de lever op til Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt lokalt besluttet forretningsorden, deadlines for godkendelse af budgetter m.m. Datahåndtering: Data opbevares ved hostingcentre i EU, hvor flere forskellige leverandører bruges for at sikre den bedste performance til opbevaring, indeksering, søgning og sagsbehandling i webgrænsefladen. Alle hostingscentre er ISO27001-certificerede.

Vare nr.:L-D1-T1-VismaGovernm...
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T10-Arcanic-10-K5

ITX Flex

Tilgå leverandørens dokumenter ITX flex Ligesom sin storebror, Eksamensfabrikken ITX, skal ITX Flex bruges til at harmonisere studerendes eksamensoplevelse, så alle har lige vilkår i forhold til rettidig udlevering af opgavesæt, eksamenstid og rettidig aflevering. Forskellen er primært, at ITX Flex baseres på Bring-Your-Own-Device-princippet fremfor at blive afviklet på institutionens computere. En af de primære fokusområder har været at afhjælpe de problemer, man kan have ved udlevering af opgavesæt og aflevering. Her er der typisk betydeligt pres både på internetforbindelsen hos institutionen og afleveringssitet. Dette afhjælpes ved at der kan hentes og afleveres asynkront. Opgavesæt hentes så snart den studerende åbner programmet, men krypteres så det først er tilgængeligt til eksamens start. Aflevering lægges ligeledes i kø, således at den studerende kan skrive helt til deadline og blot trykke aflever umiddelbart før deadline. Afleveringen lagres på computeren og lægges i kø til upload. Afleveringen afhænger altså alene af, hvornår den studerende klikker aflever - ikke hvor hurtigt afleveringen faktisk kan afleveres til serveren, hvilket er forbundet med betydelig usikkerhed, når 5-600 brugere prøver at gøre det samme på præcis samme tidspunkt. Samtidig med harmonisering af den studerendes oplevelse følger der overvågning af den studerendes computer gennem grabbing af skærmen. Samtidig tager systemet løbende backup af dokumentet så progressionen i dokumentet dokumenteres over tid, og det er muligt at gendanne det, hvis den studerendes computer bryder ned. Samtidig udlevering af opgavesæt Overvågning af computer gennem screenshots Løbende backup af eksamensbesvarelsen Aflevering muligt selvom computeren midlertidigt er offline Skærmgrab hvert x sekund, som kan ses timelapsed. Dump af processer. Udgave til Mac og PC. Online status på studerende for tilsyn. Mulighed for at få statusrapport om eksamen.

Vare nr.:L-D1-T10-Arcanic-10-...
Leverandør: Arcanic A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.
L-D1-T10-Atea-68-K1

Cloud Storage

Tilgå leverandørens dokumenter Denne service tilbyder Kunder at opbevare og arkivere data objekter i Atea data center helt uden commitment eller binding. Atea Cloud Storage service er en object-baseret storage service, som tilgåes sikkert via secure socket-layer (SSL) over internettet gennem S3 protokollen. Servicen lader kunden gemme og arkivere data i leverandørens datacentre på en højt skalerbar måde. Tjenesten er en objektbaseret lagringstjeneste, der er adgang til via et objektlagrings-API. Tjenesten er fuldt kompatibel med API'er og protokoller, der anvendes af S3.AECS er en dynamisk lagringstjeneste, hvor programmer kan lagre store datasæt (f.eks. sikkerhedskopier, arkiver osv.). Tjenesten kan tilgås via et RESTful API ved hjælp af HTTPS-protokollen, som sikrer, at trafikken mellem klienten/programmet og lagringstjenesten krypteres. Tjenesten kan bruges til en lang række applikationer, f.eks. • Mål for sikkerhedskopiprogrammer som Commvault, Veeam og Spectrum Protect • Lagerniveau for eksempelvis Isilon-lagersystemer • Lagerniveau for filservere (f.eks. brug af CloudArray) • Generelt alle applikationer, der understøtter S3-lager Denne type lager er ideel til egne udviklede systemer, der indsamler og genererer ustrukturerede data, der skal gemmes på en nem, omkostningseffektiv og skalerbar måde.

Vare nr.:L-D1-T10-Atea-68-K1
Leverandør: Atea A/S
Aftale:
Bestillingsenhed:
Indeholder: 0 stk
Producent: Ikke oplyst
Login for at se priser.

Viser 1-10 af 195 produkter der matcher dine valg