Udbud på 02.18 It-løsninger og -projekter går om: For få konditionsmæssige tilbud

Udbud på 02.18 It-løsninger og -projekter går om: For få konditionsmæssige tilbud

13. april 2018
​Aftale 02.18 er en stor og vigtig aftale, der over fire år skal hjælpe det offentlige med at købe software, udvikling og vedligehold inden for en række forskellige teknologiområder.

Det har derfor fra start været hensigten, at aftalen skulle have et bredt felt af konkurrencedygtige leverandører, der tilsammen kunne opfylde kundernes varierede behov for at købe it-løsninger og -projekter. SKI’s analyser af markedet indikerer, at det kræver et bredt felt af virksomheder på aftalen at sikre dette – herunder en god blanding af mindre specialister og større systemleverandører.

Kun 45 tilbudsgivere til 60 pladser

SKI prækvalificerede derfor 80 virksomheder til at afgive tilbud. Hensigten var, at de skulle konkurrere om de 60 pladser på aftalen. Af de 80 prækvalificerede virksomheder, har kun 72 afgivet tilbud. Af disse er kun 45 konditionsmæssige. Det betyder, at den ønskede konkurrence om at komme på rammeaftalen ikke opnås, hvilket er uhensigtsmæssigt for både de offentlige kunder og branchen.


Administrerende direktør Signe Lyngaard Madsen
"Vi står i en situation, hvor vi har inviteret et stærkt og kvalificeret felt til løbet. Men hvor en stor del af feltet på grund af formelle fejl slet ikke er kommet frem til startstregen og derfor ikke er med, når løbet skydes i gang. Det reducerer selvfølgelig konkurrencen voldsomt, når alle, der møder op, på forhånd er sikret en plads på podiet," siger SKI’s administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen.

Resultatet ville blive en rammeaftale, der ville indeholde et mindre udvalg af løsninger end tilsigtet og dermed ikke have det ønskede indhold og kvalitet. Det ville gøre aftalen mindre attraktiv for brugerne, hvilket igen ville få betydning for leverandørerne. Af den årsag ser SKI ikke anden mulighed end at lade udbuddet gå om.

"Vi er naturligvis ærgerlige over situationen, både for tilbudsgiverne, der skal indsende materiale igen og for kunderne, der må vente på en aftale. Det vil betyde en forsinkelse her og nu, men det er afgørende at have flere kvalificerede udbydere med i opløbet for at sikre tilstrækkelig konkurrence. Med genudbuddet inviterer vi alle potentielle leverandører til at byde ind," siger Signe Lynggaard Madsen.

"Vi er naturligvis ærgerlige over situationen, både for tilbudsgiverne, der skal indsende materiale igen og for kunderne, der må vente på en aftale. Det vil betyde en forsinkelse her og nu, men det er afgørende, at have flere kvalificerede udbydere med i opløbet for at sikre tilstrækkelig konkurrence.​"

Forventet tildeling inden jul

"Der er næsten altid fejl i tilbudsmaterialet, når så mange virksomheder byder ind på en opgave. Men det er klart, at med en så høj fejlprocent, må vi også i SKI se på, om der er noget, vi kan gøre anderledes. Vi er derfor i gang med at analysere, hvilke dele af tilbuddene, der særligt har været behæftet med fejl og gøre udbudsmaterialet lettere tilgængeligt der, hvor det er muligt – under hensyntagen til, at tilbudsgiverne skal kunne genbruge mest muligt af deres materiale i et nyt tilbud," siger Signe Lynggaard Madsen.

SKI vil snarest muligt offentliggøre nyt udbudsmateriale med frist for ansøgning om prækvalifikation og arbejder med en tidsplan, der gør det muligt at tildele aftalen inden jul 2018. Aftalen forventes således klar til brug i starten af 2019.

Information om nyt udbud

Det nye udbudsmateriale vil blive udarbejdet med fokus på, at allerede udarbejdet tilbudsmateriale kan genbruges i videst mulige omfang, og med bedst mulig vejledning til den kommende tilbudsafgivelse. Det vil således tydeligt blive angivet, hvor der er foretaget ændringer i forhold til materialet i det aflyste tilbud, samt hvad kommende ansøgere og tilbudsgiver eventuelt skal være særligt opmærksomme på. SKI vil desuden afholde informationsmøder med præsentation af det nye udbudsmateriale.​​​

Hold dig opdateret om seneste nyt og tidsplan på udbuddet her.​