Tilslutning: Vælg mellem fuld eller delvis servicedækning på dine elevatorer

Tilslutning: Vælg mellem fuld eller delvis servicedækning på dine elevatorer

11. oktober 2017
På 50.75 Elevatorservice har projektgruppearbejdet resulteret i, at tilslutningen kan skræddersyes, så den passer ind i organisationens eksisterende strukturer uanset sektor. Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune fortæller om samarbejdet og aftalen.

Projektgruppen på genudbuddet af den forpligtende aftale 50.75 Elevatorservice har bestået af repræsentanter fra kommuner, regioner, DSB og Københavns lufthavne. I Region Midtjylland synes de, at samarbejdet har resulteret i en aftale, som tager højde for de forskellige tilgange til drift af elevatorer: 


Nis Poulsen, udbudskonsulent i Region Midtjylland

”I vores region har vi interne teknikere, der reparerer vores elevatorer. Men gennem projektgruppearbejdet har jeg erfaret, at kommunerne arbejder anderledes, da driften, og dermed fagkompetencen, mange steder er outsourcet. Jeg synes, elevatorservice er et godt sted at lave et udbudssamarbejde på tværs, og at vi er lykkedes med en aftale, som fungerer for de mange forskellige interessenter. Ved tilslutningen kan vi nemlig frit bestemme, hvilke elevatorer der skal dækkes af hele pakken, og hvilke der kun skal dækkes af en del af ydelserne på aftalen,” siger Nis Poulsen, udbudskonsulent i Region Midtjylland.

Stordriftsfordele ved at samle indkøbet

Aftalen forventes at blive geografisk opdelt i delaftaler. Det kan give stordriftsfordele både på tværs af sektorer og inden for regionen:

”Vi har mange enheder i vores region, og de dækker et stort geografisk område, men med denne aftale får vi mulighed for at få én professionel leverandør på tværs af alle enhederne. Det har vi ikke i dag, så vi har store forventninger til, at det giver nogle leverandørmæssige fordele, og at vi får en ensartet pris på tværs. Desuden har vi samarbejdet med indkøbsfællesskabet KomUdbud og koordineret med Aarhus Kommune om at matche vores ydelser, og jeg er sikker på, at der vil være nogle stordriftsfordele ved, at vi får dækket vores elevatorydelser på den samme aftale,” fortæller Nis Poulsen. 

Projektgruppen prioriterede moderniseringer på aftalen

Projektgruppearbejdet med repræsentanter fra forskellige sektorer har haft positive afkast: 


Britt Byrknes, indkøbsleder i Ikast-Brande Kommune

”Det har været lærerigt at sidde med i en projektgruppe, hvor flere kommuner og sektorer er repræsenteret, fordi man får en bedre forståelse for, hvori forskellighederne ligger - kommuner og sektorer imellem. For selv om vores behov er forskellige, så er vi jo på mange områder ikke så forskellige, når alt kommer til alt,” fortæller Britt Byrknes, der er indkøbsleder i Ikast-Brande Kommune.

Arbejdet har også resulteret i, at der på den kommende aftale bliver plads til at få lavet gennemgribende renoveringer af elevatorerne:

”Det har været et stort ønske fra projektgruppen, at moderniseringer ville være en del af sortimentet på den kommende aftale. Det har vi sikret ved, at de tilsluttede organisationer kan gå i miniudbud ved behov for moderniseringer. På den måde kan man få lavet gennemgribende renoveringer. Man bestemmer selv beløbsgrænsen for, hvornår man skal gå i miniudbud, hvis man tilslutter sin organisation i tilslutningsperioden. Er grænsen lav, vil man i sagens natur skulle gennemføre mange miniudbud, mens en høj grænse medfører færre miniudbud,” siger Christoffer Bangild, der er udbudsansvarlig for aftalen i SKI.

Fordel ved at tilslutte sig i tilslutningsperioden

Kun de kommuner, der tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, kan bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft i marts 2018. Øvrige SKI-kunder kan dog vælge mellem at tilslutte sig aftalen nu, eller når den er trådt i kraft:

”De ikke-kommunale kunder, som vælger først at tilslutte sig aftalen, når den er trådt i kraft, skal være opmærksomme på, at de ikke selv kan bestemme beløbsgrænsen for miniudbud. Den vil være fastsat fra vores side til 200.000 kr. Så vil man have indflydelse på det, skal man tilslutte sig nu,” siger Christoffer Bangild

Du kan læse mere om aftalen og de forskellige tilslutningsmuligheder på udbudssiden.​​​​ Tilslutningen er åben frem til den 1. november.

​​