TDC vinder den fælles kommunale og statslige tele og data-aftale

TDC vinder den fælles kommunale og statslige tele og data-aftale

11. oktober 2017
TDC fortsætter efter årsskiftet som leverandør på SKI’s forpligtende aftale for tele og data. Den nye aftale skal dække både staten og 80 kommuner.

Den 1. januar 2018 træder SKI’s nye tele og data-aftale i kraft. Den skal dække 80 tilsluttede kommuner og hele statens behov for telefoni og data.

Se her, hvilke kommuner og statslige organisationer der har været med til at forme aftalen.​

TDC har vundet kontrakten på baggrund af tildelingskriterierne pris, der vægter 60 pct., og dækning, der vægter 40 pct. Den nye aftale har særdeles attraktive priser:

”Den nye tele og data-aftale er blevet en rigtig god aftale for staten og de 80 kommuner, der har tilsluttet sig. Med aftalen opnår stat og kommuner både bedre kvalitet og mærkbare besparelser. Det er vi rigtig godt tilfredse med, for vi har udbudt aftalen i et marked, hvor vi på det seneste har hørt meget tale om højere priser, blandt andet på grund af de nye roaming-regler. Jeg kan her konstatere, at det nok engang giver markante resultater, når vi udvikler indkøbsaftaler på tværs af flere sektorer,” siger Signe Lynggaard Madsen, der er adm. direktør i SKI.

Signe Lynggaard Madsen uddyber, at priserne på mobiltelefoner, mobilt bredbånd og fastnet er faldet så meget, at det mere end opvejer, at prisen på mobiltelefoni som forventet er steget. Der er således samlet set tale om et mærkbart prisfald.

Bedre dækning og vilkår

Dækningen er på den nye aftale blevet endnu bedre. Kommunerne og staten har meldt en række lokationer ind, hvor de ønsker garanteret indendørs dækning, og TDC har garanteret dækningen på 99,1 pct. af disse lokationer. Det er en forbedring i forhold til den eksisterende SKI-aftale, hvor tallet var 98,4 pct. 

”Aftalen er udformet i et dedikeret samarbejde med eksperter fra statslige myndigheder og en række kommuner om, hvilke statslige og kommunale behov der skulle løftes med aftalen. Vi har således stillet høje dækningskrav og krav til ny teknologi, samtidig med at vi har haft et solidt fokus på at opnå yderligere effektiviseringer. Det er til fulde lykkes, og jeg vil gerne kvittere for den store indsats, som eksperterne fra stat og kommuner har lagt for dagen,” understreger Signe Lynggaard Madsen.

Særligt dækningen er noget, der er blevet lagt vægt på i den kommunale projektgruppe, som har været med til at forme den nye aftale. Det fortalte Lars Svarre Hansen, afdelingsleder i Slagelse Kommune og deltager i den kommunale projektgruppe, da vi talte med ham før sommerferien:

”I projektgruppen har vi ud over konkurrencedygtige priser og vilkår haft meget fokus på at sikre en ordentlig mobildækning. For mange kommuner fylder det rigtig meget.”

Læs hele interviewet med Lars Svarre Hansen her.

Ud over priser og dækning er der også andre fordele ved aftalen. Der er bl.a. indbygget flere håndtag til kontraktstyring i kontrakten, end på den eksisterende SKI-aftale, fx i relation til manglende eller fejlbehæftet fakturering, hvilket er et vigtigt værktøj for kunderne blandt andet i forbindelse med compliance-opfølgning på aftalen. Læs mere om aftalen her.

Teleekspert Benjamin Salamon, Salamon&Company, der har hjulpet med aftalen, fortæller:

”SKI er lykkedes med den svære øvelse at forbedre markedets bedste aftaler på telefoniområdet både for staten og kommunerne, hvor særligt garanteret mobildækning har været i fokus. Aftalerne inkluderer således en betydelig forbedring af mobildækningen for både statslige og kommunale medarbejdere, da mange flere statslige og kommunale lokationer får garanteret indendørsdækning i forhold til de forrige aftaler. Oveni dette bliver der garanteret udendørsmobildækning i udvalgte geografiske områder over hele landet, specielt udpeget af de statslige og kommunale brugere af aftalerne. Dette er selvfølgelig ikke gratis for leverandøren, men på trods af at priserne på mobilabonnementerne stiger, stiger de fra et rekordlavt niveau til bare at være meget lave." 

Benjamin tilføjer:

”På andre dele af sortimentet leveres der mærkbare besparelser, hvor især mobiltelefonernes pris får et nøk nedad. Sidst, men ikke mindst, er aftalevilkår og aftalereguleringen betydeligt forbedrede i forhold til leverandørernes standardvilkår, så kunderne får en aftale, de kan være trygge ved de kommende 4 år. Samlet set er der tale om klare prisfald for både kommuner og stat på trods af, at kvaliteten, i form af mobildækning og aftaleforhold, forbedres yderligere.”

Center for Cybersikkerhed har desuden været med til at udforme aftalen for at sikre, at gældende sikkerhedskrav overholdes.

​​​