Sygeplejerske: ”Vi har indflydelse på SKI-aftalens produkter”

Sygeplejerske: ”Vi har indflydelse på SKI-aftalens produkter”

28. maj 2019
Indkøbere fra kommuner, stat og regioner spiller en vigtig rolle, når SKI’s aftaler skal udformes – og det gør sygeplejersker, lærere, ergoterapeuter og it-konsulenter også. For hvis løsningerne og produkterne skal virke, skal fagpersonerne – som hver dag står med fingrene i mulden - også være med. I 2018 hjalp 411 repræsentanter fra hele den offentlige sektor SKI med at lave aftaler, der giver mening for dem, der skal bruge dem i deres daglige arbejde.

I disse uger er SKI i fuld gang med at holde faggruppemøder med sårsygeplejersker, servicemedarbejdere, køkkenfagligt personale og hygiejnesygeplejersker. De skal hjælpe de kommunale projektgrupper med udbuddene 50.20 Forbrugsartikler og 50.95 Sygeplejeartikler. 

”Når vi er med i processen, får vi indflydelse på, hvilke produkter der skal være på aftalen, og hvilke krav der skal stilles til dem. Det er produkter, vi arbejder med i vores hverdag, så det er vigtigt, at vi som sygeplejersker får indflydelse på dem.”​

Faggrupperne giver det faglige og praktiske perspektiv på, hvilke krav der skal stilles til produkterne, og hvordan aftalerne skal fungere i hverdagen, fordi de selv bruger produkterne. De har også indflydelse på aftalens vilkår og er blandt andet med til at bestemme behovet for undervisning og garantibestemmelser. Samtidig skal faggrupperne være med til at beslutte, hvordan produkterne skal kvalitetstestes senere i udbudsprocesserne. I alt afholdes der på de to udbud 20 faggruppemøder med omkring 50 deltagere i maj og juni. 


Winnie Hedemark, sårsygeplejerske i Nyborg Kommune

Winnie Hedemark er sårsygeplejerske i Nyborg Kommune. Hun deltager i faggruppen om sygeplejeartikler, og deltog også, da den eksisterende aftale blev til. Hun er glad for at blive inddraget i udbuddet:

”Når vi er med i processen, får vi indflydelse på, hvilke produkter der skal være på aftalen, og hvilke krav der skal stilles til dem. Det er produkter, vi arbejder med i vores hverdag, så det er vigtigt, at vi som sygeplejersker får indflydelse på dem,” siger Winnie Hedemark.

Bredt samarbejde sikrer kvaliteten

Den brede inddragelse er med til at sikre, at SKI stiller de rigtige krav til leverandørerne, så produkterne og løsninger får den rigtige kvalitet. Derfor er der på alle SKI’s udbud nedsat projektgrupper bestående af repræsentanter fra de offentlige organisationer, der kan bruge aftalerne, fx staten, kommunerne, regionerne og uddannelsesinstitutionerne. 

Ofte er der udover projektgrupper også nedsat faggrupper, der – som i tilfældet forbrugsartikler og sygeplejeartikler – kan bidrage med det faglige input i kravspecifikationerne og hjælpe med at teste produkterne for at sikre kvaliteten. 

I 2018 hjalp i alt 411 repræsentanter fra den offentlige sektor SKI med tilblivelsen af 21 forskellige indkøbsaftaler. Repræsentanterne var både offentlige indkøbere og andre fagpersoner, der til daglig arbejder med indkøb, fx sygeplejersker, lærere, køkkenfagligt personale, it-konsulenter og ergoterapeuter. 

Forstå udbudsprocessen på 2 minutter – se videoen her. 

Læs mere om SKI’s aftaler her.​​​​