Standardsoftware bliver en del af bølge 5

22. maj 2015
Styregruppen for de forpligtende aftaler har besluttet, at det første nye aftaleområde i bølge 5 bliver standardsoftware.

Aftalen bliver et forpligtende miniudbud på den frivillige SKI-aftale 02.06 Standard software. Rigtig mange kommuners softwarelicenser skal fornys inden den 1. april 2016. Det forpligtende miniudbud 50.49 Standardsoftware skal derfor være klar til brug inden da.

Styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler har besluttet, at standardsoftware bliver det første nye aftaleområde i bølge 5. 

Styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler har besluttet, at standardsoftware bliver det første nye aftaleområde i bølge 5​

Den nye forpligtende aftale, som hedder 50.49 Standardsoftware, bliver udbudt som et forpligtende miniudbud på den frivillige SKI-aftale 02.06 Standard software.

SKI forventer, at styregruppen for de forpligtende aftaler fastlægger de resterende kategorier i bølge 5 på styregruppens møde d. 15. juni 2015. 

Fordelene ved et forpligtende miniudbud

Et forpligtende miniudbud er en variation af en forpligtende aftale, hvor der foretages et forpligtende miniudbud på en frivillig rammeaftale – i dette tilfælde SKI’s frivillige aftale 02.06 Standard software.

Ved et forpligtende miniudbud er det den frivillige rammeaftales bestemmelser, der gælder. Det betyder, at sortimentet og betingelserne er fastlagt på forhånd. Ved tilslutning til aftalen forpligter kommunen sig således til at anvende leveringsaftalen under de vilkår. Til gengæld kan der opnås både lavere transaktionsomkostninger og forventeligt lavere priser ved at pulje flere kommuners volumen i et og samme miniudbud, end hvis hver kommune enkeltvis afvikler et miniudbud.

50.49 Standardsoftware

En lang række kommuner har software-vedligeholdelsesaftaler på Microsoft-produkter, som skal fornys inden den 1. april 2016. Derfor gennemføres 50.49 Standardsoftware inden for rammerne af delaftale 2 på SKI’s frivillige softwareaftale. En delaftale, som omfatter Microsoft-kompatibelt software. 

Aftalen indeholder en række fordelagtige licensbetingelser, som har forrang for Microsofts egne. Det betyder blandt andet, at kommunerne på aftalen kan skifte licens mellem navngivne brugere, og i forbindelse med organisatoriske omlægninger kan licensen overdrages mellem forskellige myndigheder.

De forbedrede licensbetingelser betyder ligeledes, at leverandøren i forbindelse med audits skal give kommunen et varsel på 60 dage, inden der gennemføres en audit. Hvis kommunen mangler licenser, kan leverandøren ikke kræve mere end licensprisen plus 10 pct. for de licenser, der mangler.

Du kan se den fulde oversigt over aftalens licensbetingelser med forrang i bilag C2.3 i aftalens aftaledokumenter​ (kræver login til ski.dk). 

Den frivillige aftale 02.06 Standard software omfatter også en række tillægsydelser som fx Software Asset Management, uddannelse, installation, hotline og licensrådgivning. Disse tillægsydelser forventes også at indgå som en del af 50.49 Standardsoftware, men det er selvfølgelig noget, den tilknyttede kommunale projektgruppe skal tage stilling til.

SKI forventer, at de første leveringsaftaler på 50.49 Standardsoftware er klar til brug i februar 2016.

Projektgruppe

Der bliver etableret en kommunal projektgruppe med deltagelse af en række kommunalt udpegede personer med kompetencer inden for standardsoftware. Projektgruppen skal være med til at fastlægge, hvilke softwareprodukter og tillægsydelser miniudbuddet skal omfatte inden for rammerne af de software-produkter, som er på den frivillige software-aftale.

Arbejdet i projektgruppen bliver mindre omfattende end ved almindelige forpligtende udbud, da det meste af udbudsmaterialet allerede foreligger på den frivillige rammeaftale 02.06 Standard software.

Tilslutningsperiode og kommunernes input

Alle kommuner og andre offentlige organisationer kan tilslutte sig det forpligtende miniudbud. Det skal ske i tilslutningsperioden, ligesom proceduren er ved almindelige forpligtende aftaler. SKI forventer, at tilslutningsperioden kommer til at løbe fra primo september 2015 til medio oktober 2015. 

Der vil i forbindelse med 50.49 Standardsoftware ligeledes blive afholdt en kommunal høring, hvor kommunerne har mulighed for at stille spørgsmål og kommentere udbudsmaterialet. SKI forventer, at høringsperioden kommer til at løbe fra primo juli 2015 til ultimo august 2015.

Mere information

Vil du vide mere om det kommende forpligtende miniudbud 50.49 Standardsoftware, kan du læse mere i dette faktaark

Du kan også læse om SKI’ frivillige aftale på 02.06 Standard software på ski.dk eller i dette faktaark.​