Se resultatet af servicetjekket på de forpligtende aftaler

Se resultatet af servicetjekket på de forpligtende aftaler

03. februar 2017
Bedre koordinering i udbudsfasen, længere tid til at implementere visse aftaler samt fokus på at opsamle erfaringer løbende for at kvalificere genudbud. Det er nogle af de initiativer, servicetjekket af de kommunale forpligtende aftaler har medført.

Frem mod 2020 skal SKI udvikle 15-20 nye forpligtende aftaler, samtidig med at den eksisterende aftaleportefølje genudbydes. Det blev besluttet med økonomiaftalen ​mellem regeringen og KL for 2016 

For at sikre at de ressourcer, der bruges ved at inddrage kommunerne i udviklingen af aftalerne, anvendes bedst muligt, har SKI sammen med de kommunale indkøbsfællesskaber undersøgt, hvordan vi optimerer processerne. Det blev gjort på arbejdsmøder mellem SKI og de kommunale indkøbsfællesskaber i november 2016.

Fokusområder

Omdrejningspunktet for møderne var:

  • Samarbejde om udbud

  • Samarbejde om implementering og drift

  • Kommunikation

For hvert fokusområde blev det drøftet, hvordan området fungerer i dag, og hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre. 

Fem af de nye initiativer

Servicetjekket er blevet til en lang række initiativer – og du kan se fem af dem her:

  • Mere koordinering i projektgrupperne – herunder flere skype-møder og evaluering af gruppemøderne.

  • Mere fokuseret høringsmateriale – kun de dele a​f udbudsmaterialet, der er relevant for kommentering, sendes i høring.

  • Optimeret implementering af aftaler – herunder længere tid til implementering på visse aftaler.

  • Mere kommunikation om aftaler i drift – særligt i forhold til sortimentsændringer og opdaterede e-kataloger.

  • Erfaringer skal tidligere i spil til genudbuddene – bl.a. indsamles erfaringer på årlige ERFA-møder.

Se alle initiativerne

Du kan læse mere om forløbet for servicetjekket og se alle initiativerne samt tankerne bag her​. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Thomas Ginnerup-Nielsen

Thomas Ginnerup-Nielsen

Teamleder, forpligtende aftaler

E - tgn@ski.dk

T . 61 67 54 23