Sammen med kommunerne kvalitetstester SKI genbrugshjælpemidler

Sammen med kommunerne kvalitetstester SKI genbrugshjælpemidler

12. juli 2019
I slutningen af året skal visitatorer, depotmedarbejdere, sagsbehandlende terapeuter og ergoterapeuter teste genbrugshjælpemidler for at sikre god kvalitet på den kommende SKI-aftale om genbrugshjælpemidler.
Når kommunerne fra foråret 2020 skal købe standardiserede genbrugshjælpemidler på en SKI-aftale, er kvalitet et væsentligt fokus. Kvalitetsfokus tager tid, og kræver faglige input i igennem hele udbudsprocessen; fra borgerne, fra markedet og fra de visitatorer, depotmedarbejdere, sagsbehandlende terapeuter og ergoterapeuter, der til dagligt arbejder med genbrugshjælpemidlerne. 

Læs også: Genbrugshjælpemidler med borgeren i centrum: Behandlere, brugere og branche former den nye aftale​​

Efter brugerinddragelse, projekt- og arbejdsgruppemøder med de kommunale fagpersoner og udbudskonsulenter, markedsdialog, samt høring i kommunerne og de kommunale ældre- og handicapråd er udbudsmaterialet ved at være på plads. Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding fortæller, at SKI nu er i gang med at forberede de kvalitetstests, der senere på året får betydning, for hvilke leverandører der bliver tildelt en SKI kontrakt. 

"Kvalitetstestene bliver gennemført i slutningen af året. Testpanelet vil bestå af tre grupper, som til daglig er i berøring med de produkter, der testes. Produkterne bliver blandt andet bedømt på komfort og brugervenlighed. Testene løber over seks uger. Ud over kvalitet bliver tilbudsprisen også vurderet," siger Christian Lunding. 

I august åbner SKI for kommunal tilslutning til aftalen om genbrugshjælpemidler. Her beslutter kommunerne sig for, om de vil være med på aftalen. Læs mere om 50.98 Genbrugshjælpemidler her. ​​​