Sådan forbereder du dig på strejke og lockout i indkøbsafdelingen

Sådan forbereder du dig på strejke og lockout i indkøbsafdelingen

26. marts 2018
Den varslede strejke og lockout kan ramme hele den offentlige sektor – også de offentlige indkøbere. SKI’s jurister gør dig klogere på, hvordan du håndterer indkøbet bedst muligt under disse vilkår.

​Det er ikke nogen nyhed, at det offentlige Danmark står over for en mulig storkonflikt efter forhandlingerne mellem fagforeningerne, staten, regionerne og kommunerne er gået i hårdknude. De offentlige ansatte har varslet strejke på udvalgte arbejdspladser fra den 4. april, og arbejdsgiverne i både staten, kommunerne og regionerne har varslet lockout fra den 10. april. 

Forligsmanden har mulighed for at udskyde både en lockout og en strejke i to gange 14 dage, men fra den 4. april kan udvalgte arbejdspladser altså være lukket ned. Hvad gør du så med de faste leverancer af toiletpapir, og de nye skolemøbler, der skal leveres, mens skolen er lukket?  

Red.: Forligsmanden valgte onsdag den 28. marts at udskyde konflikten med 14 dage. Det betyder, at udvalgte arbejdspladser tidligst bliver lukket fra den 18. april.

Redaktionen har talt med SKI’s jurister, og her kan du blive klogere på, hvordan du håndterer indkøbet bedst muligt i tilfælde af strejke og lockout.

Strejke og lockout er ikke force majeure

Force majeure er en situation, der ikke kan forhindres ved menneskelig indgriben. Derfor er hverken strejke eller lockout force majeure. 

Force majeure er en situation, der ikke kan forhindres ved menneskelig indgriben. Derfor er hverken strejke eller lockout force majeure​

Det betyder, at det er de helt almindelige regler for bestillinger, afbestillinger og genbestillinger, mv., der gælder – også under en evt. storkonflikt.

Du finder gældende regler for SKI’s aftaler på de enkelte aftalesider.

SKI anbefaler på den baggrund, at du tjekker op på dine bestillinger og faste leverancer og husker også at se på tjenesteydelser:

1. Styr på leverancerne

SKI råder dig til at lade være med at bestille varer, hvis du ikke ved, om der er nogen til at modtage dem. Vent derfor med at bestille varer, der skal leveres mellem den 10. og 24. april, indtil du ved, om forligsmanden fx udskyder lockouten med 14 dage. 

Det gælder også, hvis du har faste leverancer, fx på forbrugsartikler. Her anbefaler vi, at du sætter dem på pause. Du bærer nemlig den økonomiske risiko over for leverandøren, hvis denne ikke kan levere varerne. Undersøg derfor afbestillingsfrister, og kontakt evt. leverandøren for at lave en aftale. 

Det kan samtidig være en god idé at forberede dig på tiden efter en evt. storkonflikt. Det kan du gøre ved at tjekke op på, hvad leveringsfristerne er på dine aftaler, så du ved hvad der gælder, når du har behov for at genbestille varer. 

2. Husk tjenesteydelser

Når det kommer til tjenesteydelser, fx konsulenter til et it-udviklingsprojekt, anbefaler SKI, at du taler med din leverandør. Lav en aftale om, hvad der skal ske under en evt. lockout. Måske de kan arbejde videre på dele af projektet i mellemtiden, eller måske de kan nå at finde et andet projekt, deres konsulenter kan arbejde på imens. Jo tidligere du reagerer, des større er sandsynligheden for, at I kan finde en god løsning sammen. 

Kontakt os, hvis du er i tvivl

I SKI følger vi situationen nøje, og er du usikker på, hvad der gælder på SKI’s aftaler, er du altid velkommen til at kontakte os. SKI er ikke ramt af strejke eller lockout.


​​