SKI går i gang med genudbud af den forpligtende aftale på fødevarer. Dansk Cater freder kunderne og ser frem til det nye udbud

SKI går i gang med genudbud af den forpligtende aftale på fødevarer. Dansk Cater freder kunderne og ser frem til det nye udbud

01. marts 2018
Efter godt et års behandlingstid offentliggjorde Klagenævnet for Udbud tirsdag den 13. februar 2018 en kendelse, der gav Dansk Cater medhold i dele af deres klage over den fælleskommunale, forpligtende aftale 50.90 Fødevarer.

Selvom Klagenævnet anerkender, at evalueringsmodellen har været klart beskrevet i udbudsmaterialet, og at alle tilbudsgivere derfor har haft de nødvendige oplysninger til at kunne sætte sig ind i modellen, kommer Klagenævnet frem til, at den ikke har været egnet til at afgøre konkurrencen, og derfor er tildelingsbeslutningen annulleret.

SKI anker Klagenævnets kendelse

I SKI er der overraskelse over kendelsen, der ifølge SKI berører flere principielle spørgsmål, som bl.a. risikerer at gøre det sværere at inddrage vigtighed for kunden og at anvende kvalitetsparametre i offentlige udbud. 

 

”Vi har derfor besluttet at indbringe Klagenævnets kendelse for domstolene, så vi kan få domstolenes vurdering af kendelsen. Der er behov for at få skabt klarhed, så vi i hele IndkøbsDanmark ved, hvad vi har at holde os sig til,” siger Signe Lynggaard Madsen, administrerende direktør i SKI.

Det er blot anden gang i 50 klagesager siden 2011, at SKI taber ved Klagenævnet. Signe Lynggaard Madsen siger: 

”Selv om vi er uenige i dele af kendelsen, har vi af respekt for Klagenævnets kendelse valgt at sætte gang i et genudbud af aftalen, ligesom vi vil bringe den til ophør. Det får højeste prioritet. Det ændrer vores anke til domstolene ikke på.” 

Dansk Cater tilfreds med kendelsen

Ikke overraskende er Dansk Cater tilfreds med Klagenævnets kendelse. Adm. direktør for Dansk Cater, Steen D. Pedersen siger: 

”Evalueringsmodellen af kvalitet og pris var ikke den rigtige måde at gøre tingene på. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Klagenævnet for Udbud er enig med os.”

Steen D. Pedersen fortæller, at Dansk Cater har en lang, stolt tradition for at være leverandør til den offentlige sektor af friske kvalitetsfødevarer og han ser frem til genudbuddet og dermed muligheden for en ny chance. Steen D. Pedersen fortæller, at Dansk Cater i den kommende tid vil gøre alt for at være den mest attraktive partner for de offentlige køkkener. 

Steen D. Pedersen fortsætter: ”Indtil det nye udbud er klart, vil vi i mellemtiden sætte alle kræfter ind på at gøre os endnu mere konkurrencedygtige og attraktive for den offentlige sektor.” 

Enighed mellem SKI og Dansk Cater om at se fremad

Adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen fortæller, at SKI vil invitere både Dansk Cater og andre relevante spillere til kaffe. Hun fortæller: 

Vi vil nu forberede os på det snarlige genudbud. De kommuner, der beslutter sig for at kigge i retning af os, vil vi tage pænt imod. Jeg vil dog understrege, at vi naturligvis ikke vil gå juridisk efter de kommuner, som måtte vælge at fortsætte på aftalen frem til genudbuddet.​

”Jeg er ærgerlig over hele situationen, og de konsekvenser den har. Både kommuner, tilbudsgivere og SKI har brugt mange kræfter på udbuddet af den eksisterende aftale. Først og fremmest er jeg dog ærgerlig over den situation, som kommunerne er kommet i med annulleringen. Jeg vil dog gerne se fremad, og mit klare mål er, at den kommende aftale bliver mindst lige så attraktiv som den nuværende.” 

Adm. direktør for Dansk Cater, Steen D. Pedersen er enig: ”Vi vil nu forberede os på det snarlige genudbud, og indtil da vil vi som altid være i dialog med kommunerne om Dansk Caters levering af friske kvalitetsfødevarer. De kommuner, der i mellemtiden beslutter sig for at kigge i retning af os, vil vi tage pænt imod. Jeg vil dog understrege, at vi naturligvis ikke vil gå juridisk efter de kommuner, som måtte vælge at fortsætte på aftalen frem til genudbuddet.” 

Genudbuddet forventes klar i 1. halvdel af 2019

Genudbuddet vil blive udviklet i samarbejde med kommunerne og med inddragelse af de relevante markedsaktører.

SKI forventer, at den nye aftale vil være klar til brug senest i 1. eller 2. kvartal af 2019. Der udsendes invitationer om projektgruppedeltagelse til alle kommuner via indkøbsfællesskaberne snarest muligt. De kommuner, som ikke er medlem af et indkøbsfællesskab, får invitationen tilsendt direkte. Der vil snarest blive fastsat en tidsplan for genudbuddet, som vil blive drøftet i projektgruppen.​​