SKI anker af principielle grunde enkelte dele af kendelse i sag om fødevareudbud. Opsigelse af aftalen med Hørkram står ved magt.

SKI anker af principielle grunde enkelte dele af kendelse i sag om fødevareudbud. Opsigelse af aftalen med Hørkram står ved magt.

08. juni 2018
"Det handler om hele IndkøbsDanmarks muligheder for at kunne lave de bedste indkøbsaftaler, når det offentlige køber ind," siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Klagenævnet for Udbud afsagde i februar 2018 kendelse i Dansk Caters klage over SKI’s kontraktindgåelse med Hørkram på den forpligtende aftale 50.90 Fødevarer. Klagenævnet gav Dansk Cater medhold i fire ud af otte påstande. Læs mere om kendelsen her.

Dansk Cater klagede blandt andet over den anvendte evalueringsmodel, som skulle sikre kommunernes indflydelse på, hvad der er vigtigt for aftalen. Dansk Cater fremførte, at modellen ikke var gennemsigtig og ikke levede op til ligebehandlingsprincipperne i udbudsloven. Dele af klagenævnets kendelse i forhold til denne påstand kan få indflydelse på IndkøbsDanmarks muligheder for at udøve godt købmandskab i fremtiden, da kendelsen skaber uklarhed om betydningen af udbudslovens §160, stk. 2. En paragraf, der siger, at en klageinstans ikke kan tilsidesætte en evalueringsmodel, hvis den er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. Derfor skal det efterprøves ved domstolene. Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI, fortæller:

I vores optik bør man ikke kunne få medhold i en klage over en evalueringsmodel, der er kommunikeret tydeligt ud i udbudsmaterialet​

”Vi anker af principielle grunde. I vores optik bør man ikke kunne få medhold i en klage over en evalueringsmodel, der er kommunikeret tydeligt ud i udbudsmaterialet. Modellen har til hensigt at sikre kunderne det sortiment og den kvalitet, de ønsker. Klagenævnets kendelse siger, at man ikke må vægte noget, som er vigtigt, hvis det afviger fra forventet køb, så man eksempelvis igennem vægtning forsøger at påvirke købsadfærden på aftalen. Derfor beder vi nu om domstolenes vurdering," siger Christian Lunding. 

Fødevareaftalen fortsat opsagt

Ankesagen ændrer ikke på, at den nuværende fødevareaftale er opsagt, og at et nyt udbud er i proces. Klagenævnets kendelse om at annullere tildelingsbeslutningen på den hidtidige aftale, 50.90 Fødevarer har betydet, at aftalen blev opsagt tilbage i marts måned. Det betyder, at de 51 kommuner, der brugte aftalen, løsnes fra deres forpligtelse til at bruge den. Det får anken ikke indflydelse på:


Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI

”Det ændrer ikke på noget i sagen, at vi nu anker en enkelt del af kendelsen. SKI accepterer kendelsen og de øvrige tabte påstande. Vi har opsagt aftalen for blandt andet at stille de tilsluttede kommuner bedst muligt i denne situation. Vi ser fremad, og genudbuddet af aftalen er godt undervejs. I arbejdet med genudbuddet vil vi selvfølgelig rette ind i forhold til klagenævnets kendelse,” fortæller Christian Lunding.


Du kan følge med i genudbuddet via udbudssiden​.​

​​
​​