Nyt makkerpar klar til at hjælpe staten

Nyt makkerpar klar til at hjælpe staten

07. juni 2017
Finansministeriet har netop udsendt et nyt statsligt indkøbscirkulære, der blandt andet stadfæster kaskademodellen. Et stærkt team i SKI står klar til at imødekomme de vejledningsbehov, der opstår.

I starten af maj udsendte Finansministeriet et revideret indkøbscirkulære for staten. Regeringen og KL har tidligere aftalt, at SKI skal udbyde og drifte en række aftaler i Statens Indkøbsprogram, og det nye indkøbscirkulære understøtter denne beslutning, da det nu fremgår, at såvel SKI som Moderniseringsstyrelsen kan udbyde aftaler i Statens Indkøbsprogram. Samtidig stadfæster cirkulæret den såkaldte statslige kaskademodel.


Den statslige kaskademodel

”Den statslige kaskademodel betyder, at statslige institutioner først skal se, om de kan få dækket deres indkøbsbehov via en aftale i Statens Indkøbsprogram. Hvis ikke, skal de anvende SKI’s aftaler. Kun hvis det helt undtagelsesvis ikke er hensigtsmæssigt, kan de lave deres egne eller fælles udbud,” siger Jens Hedegaard Madsen, kundepartner for de statslige kunder i SKI, og fortsætter:

”Kaskademodellen er allerede i vidt omfang implementeret på ministerområderne. I SKI oplever vi en stigende interesse for de frivillige SKI-aftaler, som indgår i kaskaden. Samtidig skal vi udbyde og drifte en række af de klassiske aftaler i Statens Indkøbsprogram, såsom AV-udstyr, tablets, computere og tele og data. Derfor har vi teamet op med en ny mand, og endnu en kollega er på vej, så vi kan imødekomme de stigende behov for vejledning og service omkring aftalerne.”

Se alle SKI’s aftaler her

Det handler om at dække indkøbsbehovet – meningsfuldt

Karsten Bo Nielsen er den nye mand i teamet, men selvom han er ny i SKI, har han 15 års erfaring med indkøb i staten – senest som indkøbsansvarlig i Fødevarestyrelsen. Han kender derfor ganske godt de overvejelser, de statslige indkøbere gør sig, inden de skal købe ind:

”I Fødevarestyrelsen havde vi mange overvejelser om, om vi skulle lave vores egne udbud eller undersøge SKI’s aftale inden for et pågældende område. De overvejelser ved jeg, at rigtig mange af mine kollegaer rundt om i styrelser og ministerier også sidder med. Derfor tror jeg, at det bliver nemmere nu, hvor kaskademodellen er skrevet ind i cirkulæret,” siger Karsten Bo Nielsen, der er startet som chefkonsulent i SKI den 1. maj. 

Det nye makkerpar er allerede trukket i arbejdstøjet:

”Vi vil gerne være mere proaktive og gå i dialog med koncernindkøberne og relevante it-beslutningstagere på alle ministerområder. Vi kan nemlig mærke, at flere og flere kigger i retning af de frivillige aftaler og efterspørger vejledning i, hvordan rammeaftalerne meningsfuldt kan dække deres indkøbsbehov. Derfor er vi i fuld gang med en besøgsrunde i staten,” fortæller Jens Hedegaard Madsen. 

Flere It-kompetencer på vej

Inden for et par måneder skulle makkerparret gerne blive til en trio. Netop nu er en rekrutteringsproces i gang for at finde en ny chefkonsulent med særligt fokus på it-området, fordi der i stigende grad efterspørges vejledning og sparring – særligt i forbindelse med brugen af de nye og kommende it-rådgivnings- og projektaftaler. 

”Vi skal kunne imødekomme de vejledningsbehov, som en mere formel implementering af kaskaden vil kaste af sig. Når nu staten i højere grad skal kigge i retning af SKI, er det vigtigt, at vi står klar med hurtig og ordentlig rådgivning omkring brugen af aftalerne. Både til de ministerområder, der allerede bruger SKI meget, men også dem, som i mindre grad bruger aftalerne. Og særligt på it-området – her vil den kommende chefkonsulent spille en særlig rolle i at være sparringspartner på strategisk og operationelt niveau i de statslige it-miljøer,” afslutter Jens Hedegaard Madsen. 

Læs også: It er det mest populære aftaleområde i 2016​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Jens Hedegaard Madsen

Jens Hedegaard Madsen

Kundepartner, Kundeansvarlig

E - jhm@ski.dk

T . 40 55 38 63

Karsten Bo Nielsen

Karsten Bo Nielsen

Chefkonsulent, Statslig kundeansvarlig

E - kbn@ski.dk

T . 22 46 54 60