Nordic Software Summit: Et nordisk blik på det offentlige IT-landskab

Nordic Software Summit: Et nordisk blik på det offentlige IT-landskab

02. september 2019
Kan vi lave rammeaftaler, der følger den teknologiske udvikling? Det og andre spørgsmål blev drøftet på det første Nordic Software Summit. SKI fik besøg af svenske og finske kollegaer fra Hansel og SKL Kommentus for at drøfte fremtidens rammeaftaler for et IT-landskab i hastig udvikling.
Det er ikke den store overraskelse, at IT-udviklingen går hurtigt. Virkelig hurtigt. Der kommer nye produkter og løsninger på markedet næsten hver dag. Og hvordan laver man så en rammeaftale med softwareprodukter, når IT-landskabet udvikler sig så stærkt? Det var én af flere problemstillinger, der blev taget op på det første Nordic Software Summit, som blev afholdt i SKI den 22. august 2019.

Her fik SKI besøg af kollegaerne fra finske Hansel og svenske SKL Kommentus for at udveksle erfaringer og drøfte offentligt IT-indkøb. Teamleder for IT og Tele i SKI, Zannie Finderup, finder samarbejdet på tværs af grænser berigende: ”I Europa har vi en lang række organisationer, der i vid udstrækning har samme rolle som SKI, men som er indrettet og arbejder efter vidt forskellige modeller. Vi har sammen med finnerne og svenskerne fundet et fagligt fællesskab på lige præcis software-området. Vi har erfareret, at vi sidder med nogle af de samme udfordringer, og at vi befinder os på nogenlunde samme sted på rejsen mod at skabe nye rammeaftaler på software-området.” 

Rammeaftalerne skal følge den teknologiske udvikling
Offentlige indkøbere i Finland og Sverige står overfor nogle af de samme udfordringer som vi i Danmark, når rammeaftalernes lukkede kredsløb karambolerer med den teknologiske udvikling. SKI har foretaget en markedsundersøgelse af IT-landskabet i forbindelse med den kommende rammeaftale 02.06 Standard Software​, og nogle af undersøgelsens resultater blev taget op på Nordic Software Summit.     

”Software er et marked i hastig udvikling. Teknologien driver markedet i nye retninger, og nye spillere kommer på banen. Det giver nogle udfordringer, når man gerne vil have det til at passe ned i en rammeaftale. En rammeaftale er jo i udgangspunktet et lukket kredsløb, der kan ikke komme nye produkter og leverandører på. Spørgsmålet er, hvordan vi giver plads til teknologiens udvikling inde i det her lukkede kredsløb. Det er meget givende at dele erfaringer og ideer om det med vores nordiske kollegaer,” fortæller Zannie Finderup.

Zannie Finderup peger på tre vigtige hovedpunkter fra Nordic Software Summit, som SKI vil forsøge at favne i de kommende IT-rammeaftaler, herunder 02.06 Standard Software:
  1. Få arbejdet den teknologiske udvikling ind i rammeaftalerne
  2. At møde kunderne der, hvor de befinder sig i IT-landskabet
  3. Tage højde for markedets nyeste afregningsmodeller
Næste Nordic Software Summit forventes afholdt i foråret 2020 i Helsinki. 

​​​​​​​​​​​​​​​