Markedsanalyse og brugerinddragelse får indkøbsbehov og marked til at mødes

Markedsanalyse og brugerinddragelse får indkøbsbehov og marked til at mødes

23. maj 2017
En stærk udbudsproces sikrer, at marked og indkøbsbehov forenes. For SKI-aftalen på vikarydelser betød markedsanalysen ændringer i designet på genudbuddet. Se, hvilken betydning tilpasningerne har haft for Dong Energy’s brug af aftalen.

En fast del af SKI’s udbudsproces er en grundig analyse af markedet for det pågældende område. Markedsanalysen danner sammen med input fra en ekstern arbejdsgruppe grundlaget for udbuddets design:

”Markedsanalysen er en vigtig del af vores udbudsproces. Det er gennem den, at vi får et dybdegående kendskab til markedets nuværende strukturer - fx den indbyrdes konkurrence på markedet, brugernes behov og deres indkøbsadfærd. Analysen tager udgangspunkt i dialog med relevante markedsaktører og potentielle brugere. Og på genudbuddene indarbejder vi også kundernes og leverandørens erfaringer med den eksisterende aftale, så vi kan optimere udbuddet,” fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Her har markedsanalysen haft indflydelse på udbudsdesignet 

En af de aftaler i SKI, hvor markedsanalysen har haft særlig indflydelse på designet af aftalen, er den nuværende 17.17 Vikarydelser, som var et genudbud af en tidligere SKI-aftale på området: 

Markedsanalysen er en vigtig del af vores udbudsproces. Det er gennem den, at vi får et dybdegående kendskab til markedets nuværende strukturer​.

”På SKI’s gamle aftale for vikarydelser, var prisen for en vikar til kontor eller administration en fast timepris, der skulle dække alle leverandørens udgifter. Da vi lavede markedsanalysen for den nuværende aftale, fandt vi ud af, at den model ikke længere passede ind i markedet. En ny vikarlov og ændret lønstruktur betød, at vi måtte tænke modellen anderledes,” siger Henrik Østergaard, der er udbudskonsulent i SKI og var projektansvarlig for udarbejdelsen af den eksisterende aftale.

”For delaftalen på vikarer til kontor og administration, brugte vi en såkaldt faktor-model, hvor det er vikarbureauernes omkostninger ud over vikarens løn, der er blevet konkurrenceudsat. Det kan fx være leverandørens udgifter til ATP, feriepenge og dækningsbidrag. I leverandørernes tilbud skulle de angive en fast faktor for øvrige omkostninger, som vikarens løn skulle ganges med. Og det var det vi evaluerede på,” fortæller Henrik Østergaard.

Sådan er faktor-modellen væsentlig for DONG

DONG Energy er en af de organisationer, der bruger 17.17 Vikarydelser​ til længerevarende vikariater inden for kontor og administration. For dem har faktor-modellen været vigtig: ​


Emma Gram, Senior Contract Manager i DONG Energy

”Vi bruger aftalen hver gang, der er et behov for en administrativ vikar, fordi vi ikke længere har vores egen aftale på området. Som regel bruger vi den til længerevarende vikariater til vores kundeservicecenter eller ved andre længerevarende vikariater som fx barselsorlov. Det er meget vigtigt for os, at aftalen har faktor-modellen indbygget, fordi vikarloven stiller krav til, at vikaren skal have samme lønniveau, som de øvrige ansatte i organisationen. Og så kan vi ikke været bundet af nogle SKI-rater. Dér adskiller vikarstillingerne inden for kontor og administration sig meget fra dem på sundhedsområdet, fordi lønniveauet for de fleste stillinger ikke er givet på samme måde af overenskomsten,” fortæller Emma Gram, der er Senior Contract Manager i DONG Energy.

Du kan læse mere om aftalen på vikarydelser, hvor det er muligt at skaffe vikarer indenfor både sundhed og omsorg, kontor og administration samt jordbrugskontrollører her.