Leverandørerne skal forbedre kvaliteten af deres fakturaer

18. august 2015
​Flere kommuner har efterspurgt højere kvalitet af de fakturaer, de modtager fra SKI-leverandører. SKI har derfor hen over sommeren haft fokus på at få leverandørerne til at forbedre kvaliteten af deres fakturadata.

Fakturadata indgår i mange kommuners løbende analyser af, om de produkter, de køber, falder inden for rammeaftalernes sortimentet. Flere kommuner har derfor efterspurgt højere kvalitet af fakturadata, så de fx kan matche varenumrene mellem e-kataloger og fakturaer. 

SKI har derfor haft fokus på at få alle leverandører på de forpligtende rammeaftaler til at højne kvaliteten af data og ikke mindst fremsende fakturaer, der lever op til kravene i rammeaftalen. Vi kan naturligvis ikke forlange, at leverandørernes fakturaer indeholder mere data end forudsat i rammeaftalerne, men vi har opfordret leverandørerne til at efterkomme kommunernes ønsker. 

Vi vil ligeledes have fokus på kvaliteten af fakturadata på alle kommende aftaler. 

Kontakt SKI

Oplever din kommune fremadrettet problemer med datakvalitet i de tilsendte fakturaer, og stemmer de ikke overens med kravene i rammeaftalen, så kontakt rammeaftalens kontraktansvarlige i SKI. Så vil vi tage fat i leverandøren og hjælpe med at løse udfordringerne. Kontaktoplysningerne finder du på rammeaftalens side på www.ski.dk​.

​​​