Leverandører tildelt på ny managementaftale med direkte tildeling

Leverandører tildelt på ny managementaftale med direkte tildeling

18. december 2015
22 virksomheder bliver leverandør på den nye managementsupportaftale, hvor SKI’s kunder finder deres leverandør med direkte tildeling. Aftalen forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

På den nye aftale 17.11 Managementsupport skal du anvende direkte tildeling, når du køber managementsupport. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra de metoder, værktøjer og den sektorindsigt, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid. Når du har din opgavebeskrivelse klar, kan du gennemføre købet på 1-2 dage.

Der er tildelt 22 virksomheder, heraf seks konsortier bestående af 22 virksomheder på den nye aftale.

Se listen over tildelte leverandører her​.

Køb af en løsning

Du bruger aftalen ved løsningskøb, hvor det er leverandøren, der er ansvarlig for at lede og gennemføre projektet. 

Rammeaftalen er udbudt som fem selvstændige delaftaler:

  • Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling
  • Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering
  • Delaftale 3: Analyser/evalueringer
  • Delaftale 4: Systemer og styring
  • Delaftale 5: Human Resources

Aftalen er i stand still-perio​de frem til den 28. december 2016. Den nye aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2016 og løber i to år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange 12 måneder.

Læs mere om udbuddet.

Mere information

Hvis du vil vide mere om udbuddet, er du velkommen til at kontakte kontraktansvarlig Rikke Kjeldsmark Nielsen på telefon 40 76 87 27 eller via mail rkn@ski.dk​​.

​​​