KOMBIT og SKI styrker samarbejdet

KOMBIT og SKI styrker samarbejdet

16. juni 2016
KOMBIT var i begyndelsen af juni på besøg hos SKI, hvor parterne drøftede den fælleskommunale infrastruktur og de kommunale standardvilkår - og lagde et solidt fundament for et endnu tættere samarbejde mellem de to aktører.

KOMBITs fælleskommunale løsninger er blot ét skridt på vejen mod et nyt kommunalt it-landskab. Langt størstedelen af kommunernes opgaver med at hjemtage ejerskabet til egen digitalisering afhænger nemlig af kommunernes egne it-indkøb, og mange af disse sker gennem SKI’s rammeaftaler. 

Et tæt samarbejde mellem KOMBIT og SKI er med til at understøtte et sammenhængende it-landskab og et åbent kommunalt marked. KOMBIT og SKI arbejder derfor allerede i dag tæt sammen for at sikre kommunerne de mest fordelagtige vilkår, når de skal købe it-løsninger. 

Efter det seneste møde i SKI er parterne enige om, at samarbejdet skal styrkes yderligere, og en bredere kreds af medarbejdere i begge organisationer med forskellige faglige kompetencer er blevet inddraget i dette arbejde. 

Fokus på infrastruktur og sikring af snitflader til monopolbrudssystemerne 

På mødet blev deltagerne fra SKI bl.a. præsenteret for KOMBIT's forretningsmodel. KOMBIT gennemgik samtidig den fælleskommunale infrastruktur, og hvordan den vil blive benyttet af de systemer, som SKI formidler til kommunerne – i første omgang gennem rammeaftale 02.19.

SKI og KOMBIT besluttede desuden, at der skulle udarbejdes en fælles oversigt, der viser KOMBIT's og SKI's samlede løsninger til kommunerne. Formålet med den fælles systemoversigt er at skabe overblik og sikre snitfladerne til monopolbrudssystemerne.

Videncentret og de kommunale standardvilkår

KOMBITs Videncenter var med for at fortælle om arbejdet med at formidle gode råd til kommunerne om indkøb af it-løsninger og for at præsentere de kommunale standardvilkår, som KOMBIT i samarbejde med en række kommuner har udarbejdet for at understøtte kommunale it-indkøb. 

Nyt møde efter sommerferien

Der var bred opbakning blandt deltagerne til at fortsætte det tætte samarbejde, og det blev aftalt at mødes igen efter sommerferien – denne gang med KOMBIT som vært og SKI som oplægsholder.​​​​​​​