Flere måder at registrere dine indkøb

Flere måder at registrere dine indkøb

01. september 2016
Når du køber ind via en SKI-aftale, kan du være med til at sikre, at det sker i overensstemmelse med kontrakten. Det gør du ved at registrere dine indkøb, så vi kan følge op hos leverandørerne.

Når du køber ind på en SKI-aftale, er leverandøren forpligtet til at indrapportere omsætningen til SKI. Denne indrapportering er en del af dokumentationen for, at dit indkøb er sket på en SKI-aftale, og at udbudspligten er afløftet. 

Mange indkøb på SKI-aftalerne foregår direkte mellem kunde og leverandør, uden at SKI bliver inddraget. Når du som kunde registrerer dine indkøb via vores aftaler, kan vi følge op, hvis salget ikke er blevet indrapporteret.

Registreringsmuligheder

Du kan registrere dine indkøb via vores hjemmeside. Her finder du en online blanket, hvor du bl.a. skal oplyse, hvilken aftale du har brugt og hvilken leverandør du har købt ind hos. Du finder blanketten 'Registrer dit køb' i menuen 'For kunder' nederst på ski.dk.

På ca. halvdelen af vores aftaler, har du også mulighed for at registrere dine indkøb ved at udfylde en anvendelsesblanket. Du udfylder og underskriver blanketten i fællesskab med leverandøren og sender til SKI. Anvendelsesblanketten er primært tilgængelig på de af vores aftaler, hvor du køber ind via miniudbud. Du finder blanketten ”Dokumentation for anvendelse af SKI-aftale” i rammeaftalen eller tildelingskittet, under aftaledokumenterne for den pågældende aftale, på ski.dk​

Registrer kun én gang

Du behøver kun at bruge en af ovenstående ​​registreringsmuligheder. Vi kan følge op uanset, om du registrerer via vores hjemmeside eller indsender anvendelsesblanketten.

​​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Mathias Winther

Mathias Winther

Indkøbsanalytiker

E - mwi@ski.dk

T . 20 71 85 71