Evaluering af udbudsloven er i gang

Evaluering af udbudsloven er i gang

23. januar 2019
Udbudsloven regulerer de offentlige indkøb, som hvert år udgør omkring 355 milliarder kroner. Udbudsloven er Danmarks første udbudslov, og den blev vedtaget i 2015. Nu er evalueringen af loven sat i gang.

Formålet med udbudsloven var, at regelsættet skulle sikre effektiv konkurrence om opgaverne og føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lave transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører. 

Da loven blev vedtaget i 2015, blev det samtidig besluttet, at loven skulle evalueres i 2020.

Evalueringen er nu sat i gang og skal give svar på, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til, at loven skal ændres.

Da loven blev vedtaget i 2015, blev det samtidig besluttet, at loven skulle evalueres i 2020.​

Erhvervsministeren har udsendt høringsbrev

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udsendt et høringsbrev om udbudsloven. Du kan læse det her, og se, hvordan du giver dit høringssvar. Bemærkninger til udbudsloven skal sendes til ok@kfst.dk​ senest den 20. februar 2019.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen næste år analyser og iværksætter tiltag, som kommer til at indgå i den samlede evaluering af loven.

Spørgsmål om høringen kan du få besvaret hos kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.​​​​​