CSR er en fast del af SKI’s aftaler

CSR er en fast del af SKI’s aftaler

07. juni 2017
Grønne indkøb og socialt ansvar er en integreret del af SKI’s aftaler. Foruden et standard CSR-bilag, som er udarbejdet i samarbejde med Statens Indkøb, stiller SKI også nogle mere specifikke krav. Læs mere om SKI’s arbejde med CSR og miljø her.

Når der udarbejdes indkøbsaftaler i SKI, er der ikke kun fokus på, at produkterne skal leve op til kundernes kvalitetskrav til den bedst mulige pris. Hensyn til Corporate Social Responsibility (CSR) er også en fast del i forbindelse med udviklingen af aftalerne:

”Når vi udformer vores aftaler, stiller vi altid en række CSR-krav til de produkter, serviceydelser og leverandører, der er på vores aftaler. I dialog med brugergrupper finder vi sammen ud af, hvordan vi med udgangspunkt i kundernes behov bedst tager hensyn til fx miljøet,” fortæller Katrine Pape Huldahl, der er CSR-ansvarlig i SKI.

Som standard på SKI’s aftaler skal alle leverandører efterleve FN’s Global Compact: 

”FN’s Global Compact danner sammen med en række andre internationale principper og konventioner grundlagt for vores CSR-bilag. Det betyder, at lever​andørerne på alle vores aftaler er forpligtet til at overholde FN´s principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i blandt andet FN’s Global Compact, FN`s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD´s retningslinjer for multinationale virksomheder. Leverandørens forpligtelser fremgår af vores CSR-bilag, der er udarbejdet sammen med Statens Indkøb, så der skabes fælles standarder på tværs af det offentlige,” siger Katrine Pape Huldahl.

CSR og miljø: Fleksible aftaler, der afspejler brugernes ønsker 

Foruden de faste standarder, som alle SKI’s aftaler skal leve op til, stiller SKI også nogle mere specifikke miljøkrav til aftalerne: 

”På aftaler, hvor det er relevant, stiller vi en række yderligere miljøkrav. Fx stiller vi på størstedelen af de forpligtende aftaler specifikke krav, som sikrer, at produkterne også lever op til de relevante indkøbsmål fra POGI. Hvis det fx medfører øget anskaffelsespris at indarbejde specifikke krav til miljø, så de omfatter alle produkter på aftalen, indarbejder vi dem i stedet på varelinjeniveau. Det sikrer, at vi imødekommer alle kunders behov ved at stille et bredt sortiment til rådighed,” fortæller Katrine Pape Huldahl. 

Du kan se, hvilke specifikke krav til CSR- og miljøkrav der er stillet til produkterne eller servicen på aftalen – det gør du via den konkrete aftaleside på ski.dk.

Sådan indtænkes totalomkostninger (TCO)

”Også totalomkostninger er med i betragtningerne, når vi udbyder vores aftaler. På en række af vores aftaler, har vi udarbejdet TCO-værktøjer, så de tilbudte priser tager højde for totalomkostningerne. Det giver kunderne et overblik over, hvilke produkter der er mest omkostningseffektivt over tid. Vi bruger primært TCO-beregninger på aftaler med el-forbrugende produkter samt brændstof,” udtaler Katrine Pape Huldahl.

Du kan læse mere om, hvordan SKI arbejder med CSR her.​

​​​​​​​​​