Berigtigelse af forkerte påstande om SKI-udbud 09.01 Fødevarer

02. november 2015
Magasinet Pleje bragte i sidste uge en klumme under overskriften: ”En slange i paradiset”. Den rummer desværre en række fejl og forkerte påstande om SKI’s kommende aftale 09.01 Fødevarer. Vi har derfor sendt nedenstående som svar på indlægget.
Magasinet Pleje bragte den 30. oktober 2015 et indlæg fra Torsten Buhl, der er direktør for ”Fødevare Danmark”, som er en interesseorganisation for små fødevarevirksomheder. Indlægget omhandler en kommende indkøbsaftale for fødevarer, som Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) udbyder på vegne af den offentlige sektor. Af indlægget fremgår en række forkerte og misvisende påstande, som jeg, udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, i al stilfærdighed vil korrigere.

Torsten Buhl påstår, at der er tale om en indkøbsaftale til samlet over en milliard kroner. Det er forkert. Aftalens anslåede værdi er 72,5 mio. kr. om året i 4 år. Ifølge en analyse fra Landbrug & Fødevarer fra 2014 udgør det offentlige marked for food-service mere end 10 mia. kr. om året. Den pågældende SKI-aftale udgør altså en meget beskeden del af det offentlige marked.

SKI’s udbud er lovligt under de nuværende regler og vil også være det under de kommende regler.​


For det andet påstår Torsten Buhl, at SKI’s udbud vil være lovstridigt efter den fremtidige udbudslov, som forventes at træde i kraft i 2016. Også det er forkert. SKI’s udbud er lovligt under de nuværende regler og vil også være det under de kommende regler. Torsten Buhl må være klar over, at han er på tynd is med sin påstand - for på deres hjemmeside beklager interesseorganisationen Fødevare Danmark sig over, at den nye udbudslov ikke imødekommer deres krav om tvungen opdeling.

For det tredje påstår Torsten Buhl, at SKI saboterer regeringens og folketingets intentioner. Også det er forkert. SKI har lavet indkøbsaftaler for det offentlige i over 20 år, og SKI’s aftaler giver den offentlige sektor milliardstore besparelser. I forlængelse af SKI’s ekspertviden om offentlig indkøb inviterede regeringen SKI med i det udvalg, som forberedte forslaget til den fremtidige udbudslov. Udvalget bestod blandt andet også af de store erhvervsorganisationer, og udvalget bakker samlet op om lovforslaget.

SKI er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at købe effektivt ind. Vi udvikler vores indkøbsaftaler i tæt samarbejde med de offentlige myndigheder, så aftalen afspejler deres ønsker og behov. På den pågældende fødevareaftale, der er målrettet de større køkkener, har det været et ønske, at køkkenerne kan henvende sig til én leverandør med et bredt udvalg (grossist), så der bruges mindre tid på selve indkøbet og mere tid på at tilberede maden. Det svarer til, vi andre går i supermarkedet. SKI’s aftale lægger stor vægt på kvalitet og har et fuldt økologisk sortiment. Og endelig kan myndighederne selvfølgelig supplere deres indkøb hos andre leverandører, hvis de har ønsker og behov, som aftalen ikke kan opfylde. 

Jeg håber, at ovenstående rydder op i misforståelserne, så en eventuel debat kan foregå på et oplyst og korrekt grundlag.

Læs den oprindelige artikel.

​​