Atea A/S skal levere computere til 77 kommuner

08. juli 2015
Atea bliver leverandør på den forpligtende aftale 50.40 Computere og It-tilbehør, Delaftale 1 - Computere.

Aftalen giver de 77 tilsluttede kommuner mulighed for at købe computere fra Dell og Lenovo over de kommende tre år. Aftalen forventes klar til brug den 7. september 2015.​

SKI har evalueret de indkomne tilbud på den forpligtende kommunale aftale ”50.40 Computere og It- tilbehør, Delaftale 1 – Computere”. Atea A/S har afgivet det bedste tilbud og vinder dermed kontrakten. 

Det kan de tilsluttede kommuner købe på delaftale 1 

​Den kommunale projektgruppe har lagt stor vægt på at skærpe de teknologiske krav og tilpasse aftalen til de forskellige kommunale arbejdssituationer. De 77 tilsluttede kommuner kan se frem til en aftale, der er skræddersyet kommunernes indkøbsbehov - særligt i forhold til skolerne og de administrative arbejdspladser i hjemmeplejen og på rådhuset. 

De 77 kommuner kan købe en række produkter fra de to producenter Dell og Lenovo på aftalen inden for følgende produktgrupper:

 • Bærbare computere 
 • Stationære computere 
 • Skærme 
 • Docking-stationer 
 • Mulighed for at tilkøbe ekstra garanti

Høj kvalitet, løbende nye modeller og gode priser

Aftalen er et genudbud af de to nuværende forpligtende kommunale computeraftaler, som hidtil har været markedsførende. I forbindelse med den nye aftale er der stillet en række skærpede teknologiske krav til kvaliteten, og det er samtidig sikret, at der løbende kommer nye modeller på aftalen i takt med udviklingen i markedet. Alligevel er det lykkedes at opnå yderligere prisbesparelser for kommunerne.

Betinget kontraktindgåelse

I SKI er vi meget bevidste om vores ansvar over for de 77 tilsluttede kommuner på aftalen. I forbindelse med udbuddet har vi derfor udbedt os og modtaget en række 

I SKI er vi meget bevidste om vores ansvar over for de 77 tilsluttede kommuner på aftalen. ​

garantier fra Atea A/S omkring den igangværende sag om eventuel bestikkelse i Region Sjælland og den mangelfulde indberetning til SKI af offentlige myndigheders indkøb på eksisterende rammeaftaler. På den baggrund har Kammeradvokaten vurderet, at Atea A/S kunne indgå i udbuddet.

Vi ser med stor alvor på sagen. Derfor har vi i forbindelse med tildelingen af kontrakten betinget, at Atea A/S lever op til de garantier, der er opstillet, og gennemfører de tiltag, der nu er iværksat. Hvis Atea A/S mod forventning ikke efterlever det, kan vi opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Ikrafttrædelse

Udbuddet er nu i sin stand still-periode, som udløber den 20. juli 2015. SKI forventer at underskrive kontrakten med Atea A/S umiddelbart derefter. Aftalen forventes at træde i kraft den 7.september 2015.

Udarbejdet i samarbejde med kommunerne

Den forpligtende aftale på computere og it-tilbehør er udarbejdet i samarbejde med en kommunal projektgruppe, som består af fagpersoner samt udbudskyndige repræsentanter fra kommunerne: 

 • Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Favrskov Kommune og Viborg Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Frederikssund Kommune og Fredensborg Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Odense Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Vejle Kommune (KomUdbud)
 • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Ringsted Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Horsens Kommune (Indkøbsfællesskabet HHO)
 • Assens Kommune
 • Københavns Kommune
 • Aalborg Universitet

Delaftale 2 – It-tilbehør

På delaftalen om it-tilbehør skal projektgruppen kvalitetsevaluere produkterne. Evalueringsmøderne vil formentlig blive afviklet i anden halvdel af august. Det betyder, at vi forventer at tildele på delaftale 2 i løbet af september med en ikrafttrædelse hurtigst muligt derefter.  ​​