50.95 Sygeplejeartikler: Der er åbent for høring

03. juni 2015
SKI har åbnet for høring af den kommende forpligtende aftale 50.95 Sygeplejeartikler. Du kan se og kommentere det foreløbige udbudsmateriale frem til og med den 1. juli 2015.

Der er stort fokus på at sikre kvaliteten af sortimentet på den kommende forpligtende aftale 50.95 Sygeplejeartikler. En faggruppe af sygeplejersker har været inddraget i udarbejdelsen af udbuddet, og de vil ligeledes deltage i kvalitetstests af de tilbudte produkter. Tilslutningsperioden forventes at løbe fra den 18. august til og med den 15. september 2015.

Udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.95 Sygeplejeartikler ligger nu tilgængeligt i SKI’s udbudssystem ETHICS. Du har således mulighed for at læse og kommentere materialet. 

Adgang til udbudsmaterialet ​​

Du kan få adgang til udbudsmaterialet.

Materialet, som ligger i ETHICS, omfatter følgende:

 • Minivejledning til udbudsmaterialet
 • Skabelon til kommentering af udbudsmaterialet
 • Udbudsbetingelser (Dokumentet bearbejdes i høringsperioden for så vidt angår struktur)
 • Aftale
  • ​Bilag II: Leverandørens rapportering til SKI
  • Bilag III: Opdatering af sortiment
  • Bilag IV: E-katalog
  • Bilag V: CSR
  • Bilag VII: Rammeaftale mellem kunden og leverandøren
 • ​Rammeaftale
  • Bilag A: Kravspecifikation
  • Bilag B: Tilbudsliste
  • Bilag C: Øvrige størrelser
  • Bilag D: Fortegnelse over vareprøver
  • Bilag E: Dokumentation for test
 • ​Tilslutningsaftale

Der er udarbejdet en skabelon til brug for kommentering af udbudsmaterialet, som alle opfordres til at bruge. Skabelonen findes sammen med udbudsmaterialet i ETHICS

Det er muligt at kommentere udbudsmaterialet frem til og med den 1. juli 2015, hvor høringsperioden udløber. 

Sygeplejerskers input sikrer kvalitet i sortimentet

SKI har i samarbejde med en række kommuner og indkøbsfællesskaber arbejdet på at udforme det sortiment, som skal give kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne den bedste behandling. 

SKI har i samarbejde med en række kommuner og indkøbsfællesskaber arbejdet på at udforme det sortiment, som skal give kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne den bedste behandling

En faggruppe bestående af sygeplejersker, sundhedspersonale og øvrige brugere er løbende blevet inddraget for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til produkterne og til kvaliteten i sortimentet, så aftalen kommer til at indeholde aktuelle og brugbare sygeplejeprodukter, som vil gavne og understøtte en sygeplejerskes daglige arbejde.

Aftalen kommer til at indeholde et bredt sortiment af sygeplejeartikler; helt konkret 230 forskellige produktområder fordelt på 750 varelinjer, som dækker sårbehandlingsprodukter, handsker, sprøjter, kompression mv.

Kvalitetstest af produkter 

Brugergruppen, der har været med til at udarbejde både kravspecifikation og tilbudsliste, vil ligeledes blive inddraget i forbindelse med kvalitetstest af udvalgte produkter, når de indkomne tilbud skal evalueres. Kvalitetsevalueringen sikrer stor brugerinddragelse og øger sandsynligheden for, at det er de rette produkter, der er på aftalen.

Kvalitet og pris vægtes lige

Det bliver den leverandør, som byder ind med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der vinder kontrakten. I evalueringen bliver kvalitet og pris hver vægtet med 50 pct. (pris 50 pct. og kvalitet 50 pct.). 

Projektgruppe

Udbudsarbejdet sker i tæt samarbejde med den kommunale projektgruppe, som består af faglige repræsentanter fra:

 • ​Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Greve Kommune, Guldborgssund Kommune, Køge Kommune og Næstved Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Skive Kommune, Viborg Kommune og Haderslev Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Assens Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Københavns Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Odense Kommune

Tilslutning fra den 18. august til og med den 15. september

SKI forventer at åbne for tilslutning til 50.95 Sygeplejeartikler i perioden fra den 18. august til og med den 15. september 2015 via SKI’s udbudssystem ETHICS. Kun hvis din kommune eller anden offentlige organisation tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, kan du benytte aftalen, når den efter planen træder i kraft i marts 2016.

SKI udsender yderligere information om tilslutning på et senere tidspunkt.

Kontakt

Faggruppen af sygeplejersker, sundhedspersonale og øvrige brugere, der har deltaget i brugergruppen, står til rådighed for dem, som ønsker at drøfte fagspecifikke ting i forhold til de produkter, der udbydes på aftalen.  Du kan få formidlet kontakt til fagpersonerne gennem SKI’s udbudskonsulent.

Du kan læse mere og holde dig opdateret om den kommende forpligtende aftale 50.95 Sygeplejeartikler​​. ​​​​​​​