50.90 Fødevarer: Projektgruppearbejdet er godt i gang

08. juli 2015
Den kommunale projektgruppe er godt i gang med arbejdet på den forpligtende aftale om fødevarer. Arbejdet bærer præg af den store interesse, der er på området for fødevarer. Aftalen forventes klar til brug medio 2016.

Projektgruppen på 50.90 Fødevarer er sammen med SKI ved at fastlægge, hvordan den kommende fødevareaftale skal udbydes. Der er generelt stor interesse for indkøb af fødevarer hos kommunerne, og de områder, der især optager projektgruppen i forbindelse med udbudsdesignet, er økologi, leverandører (små/mellemstore/lokale leverandører) og kontraktstyringsværktøjer.

Sideløbende med projektgruppearbejdet er de kommunale fagpersoner ved at udarbejde sortimentslister. Sortimentslisterne dækker økologisk sortiment, konventionelt sortiment og hel- og halvfabrikata. 

En række af de indledende projektgruppeovervejelser vil sammen med sortimentslisterne blive sendt i teknisk dialog hos markedet i august-september 2015.

Projektgruppe

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

  • ​Køge Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Vordingborg Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)

  • Gladsaxe Kommune (Spar 5)

  • Odense Kommune (KomUdbud)

  • Helsingør Kommune, Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)

  • Vejen Kommune, Ringkøbing-Skjern (Sydjysk Kommuneindkøb)

  • Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)

  • Norddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb)

  • Københavns Kommune

Høring og tilslutning

SKI forventer, at sende udbudsmaterialet i høring hos kommunerne i november 2015, mens tilslutningen forventes at ligge ultimo 2015/primo 2016. I forbindelse med tilslutningen vil din kommune skulle indsende en række oplysninger omkring det enkelte storkøkken, og dette arbejde vil i nogle kommuner kræve en del ressourcer. SKI vil snarest muligt informere lidt mere om dataindsamlingen, så alle de kommuner, der ønsker at tilslutte sig, er forberedte, før tilslutningen starter. 

Aftalen forventes klar til brug medio 2016.