50.90 Fødevarer: Der er åbent for tilslutning

50.90 Fødevarer: Der er åbent for tilslutning

12. februar 2016
Du kan tilslutte din kommune den forpligtende fødevareaftale frem til den 11. marts og samtidig tilgodese kommunens indkøbspolitik på området. Efter høringen er det obligatoriske sortiment udbygget, mens det frivillige sortiment udgår.

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.90 Fødevarer. Det betyder, at du har mulighed for at tilslutte køkkenerne i din kommune til aftalen.

Du tilslutter køkkenerne ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen og køkkenkortlægningsskemaet, der er tilgængeligt i vores udbudssystem ETHICS.

Vi har udarbejdet en mini-vejledning, der ud fra forskellige eksempler viser, hvilke afsnit i tilslutningsaftalen, der skal udfyldes. Mini-vejledningen er tilgængelig i ETHICS

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til ETHICS

Frivilligt sortiment udgår

Af høringsmaterialet fremgik det, at aftalen kom til at bestå af et obligatorisk og et frivilligt sortiment. Formålet med det frivillige sortiment var at sikre sortimentsbredde på frugt og grønt. Det obligatoriske sortiment på frugt og grønt er dog gradvist blevet udbygget så meget, at det dækker den ønskede diversitet. Vi har derfor, i samråd med projektgruppen, valgt at lade det frivillige sortiment udgå af aftalen. 

Eftersom ”sortimentsbredde” er nævnt som et evalueringskriterie i den offentliggjorde udbudsbekendtgørelse medfører ændringen, at der skal foretages en ny prækvalifikation. Den nye udbudslov er i mellemtiden trådt i kraft, og ændringen betyder derfor, at fødevareaftalen skal udbydes efter denne. Det får dog ikke indflydelse på din kommunes brug af aftalen eller den forventede dato for ikrafttrædelse. 

Kun mindre ændringer i kontraktmaterialet

Kontraktmaterialet er tilpasset på baggrund af spørgsmål og svar i høringsperioden. De konkrete ændringer fremgår af oversigten over spørgsmål og svar fra høringsperioden, som ligger i ETHICS

Derudover er udbudsbetingelserne omskrevet, fordi det frivillige sortiment udgår, og aftalen nu skal udbydes efter den nye udbudslov. At udbuddet skal udbydes efter den nye udbudslov vil dog ikke få indflydelse på kommunernes vilkår for brug af aftalen.

Om aftalen

Aftalen er målrettet de køkkener i kommunerne, der bestiller for minimum 1500 kr. pr. leverance. 

Aftalen omfatter et bredt sortiment med både konventionelle og økologiske fødevarer inden for følgende kategorier:

 • Brød og kager
 • Fisk (frost)
 • Frugt (frisk)
 • Frugt og grønt (frost)
 • Færdigretter (kun i konventionelt sortiment)
 • Grøntsager (frisk)
 • Kolonial
 • Kød og pålæg
 • Mejeri
 • Snitgrønt og –frugt

Fleksibel model for tilslutning

Kommunerne har forskellige indkøbspolitikker og prioriteringer på området, og aftalen skal dermed tilgodese lokale forhold og behov. I samarbejde med projektgruppen har vi derfor udformet en meget fleksibel model for tilslutning. Modellen gør det muligt for din kommune at undtage sig forpligtelsen på dele af sortimentet. Dette kan gøres, så det gælder for hele kommunen eller for specifikke køkkener i kommunen. 

Konkret kan din kommune undtage sig forpligtelsen på tre niveauer:

 • Hovedproduktgruppe (fx mejeri)
 • Underproduktgruppe (fx gær, kakaomælk, koldskål)
 • Varelinje - de forskellige varer i hver underproduktgruppe (fx tørgær, kakaoskummetmælk i forskellige størrelser, koldskål m. citron). 

Informationer på køkkener skal angives ved tilslutning

Når du tilslutter din kommune aftalen, skal du vedlægge en køkkenkortlægning, der indeholder en række informationer på de køkkener, der skal tilsluttes aftalen (dvs. køkkener med minimumsordre på 1500 kr. pr. levering). 

Køkkenkortlægningen blev igangsat i oktober 2015, og forhåbentligt er din kommune allerede godt i gang. Hvis ikke, kan du finde skemaet sammen med udbudsmaterialet i ETHICS​​

Projektgruppen

Projektgruppen, der er med til at forberede, planlægge og udarbejde udbuddet består af faglige repræsentanter fra:

 • Odsherred Kommune, Slagelse Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Gladsaxe Kommune (Spar 5)
 • Odense Kommune (KomUdbud)
 • Helsingør Kommune, Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Vejen Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Norddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Københavns Kommune

Tilslutning og ikrafttrædelse

Tilslutningsperioden er åben frem til og med den 11. marts 2016. Aftalen forventes at træde i kraft i efteråret 2016.​​