50.85 Brændstof og fyringsolie: Er sendt i høring

50.85 Brændstof og fyringsolie: Er sendt i høring

25. januar 2016
Udbudsmaterialet til den forpligtende brændstofaftale er sendt i kommunal høring. Fristen for kommentarer er den 5. februar 2016. Ved den efterfølgende tilslutning er det muligt at vælge mellem to tildelingsmodeller.

​Udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.85 Brændstof og fyringsolie er tilgængeligt i SKI’s udbudssystem ETHICS. Det giver kommunerne mulighed for at læse og kommentere materialet, inden der lægges sidste hånd på det. 

Skabelon til kommentarer

Vi har udarbejdet en skabelon, der skal bruges, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. Skabelonen findes sammen med udbudsmaterialet i ETHICS

Du kan kommentere udbudsmaterialet frem til og med fredag den 5. februar 2016.

Om aftalen 

Den forpligtende brændstofaftale vil fremadrettet være SKI’s eneste brændstofaftale, da vores nuværende frivillige aftale på området ikke bliver genudbudt, når den udløber ved udgangen af februar 2016.

Aftalen er en del af de fælleskommunale forpligtende aftaler, og derfor rettet mod kommunerne, men andre offentlige organisationer kan også tilslutte sig aftalen på lige fod med kommunerne. Læs mere om dette under artiklen. 

50.85 Brændstof og fyringsolie kommer til at bestå af to delaftaler. Delaftale 1 omfatter tankkort til tankstationer. Delaftale 2 omfatter levering af brændstof og fyringsolie.

Delaftale 1 – Tankkort til tankstationer

Delaftale 1 kommer til at indeholde tre varelinjer:

 • Benzin 92 (med lovpligtigt indhold af bioethanol)
 • Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol)
 • Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel)  

Denne delaftale vil blive tildelt fem leverandører for at sikre en god geografisk dækning for brugerne af aftalen.  

Grundet de geografiske forskelle i de danske kommuner og kommunernes forskellige ønsker, vil din kommune ved tilslutning til denne delaftalen kunne vælge mellem to forskellige modeller for tildeling af leverandør: en kaskademodel og en TCO-model.

Kaskademodellen

Vælger din kommune at købe brændstof ud fra kaskademodellen, vil brugerne i din kommune skulle bruge leverandør ét i kaskaden, såfremt leverandøren har to tankstationer i din kommune. Er dette ikke tilfældet skal leverandør to i kaskaden anvendes. Har leverandør to heller ikke to tankstationer i din kommune, vil det være hos leverandør tre i kaskaden, der skal købes brændstof osv. 

Rækkefølgen af leverandørerne i kaskaden findes ud fra parameteret laveste pris. 

TCO-modellen

Vælger din kommune at købe brændstof ud fra TCO-modellen, vil du ved kontaktens start skulle lave en TCO-beregning. TCO-beregningen medtager alle de omkostninger, der er forbundet med tankning og udregner, hvilken leverandør der er billigst. Dette kan gøres ud fra:

 • De enkelte lokationer i kommunen, hvor der er kommunale biler, eller
 • Den lokation i kommunen, hvor der er flest kommunale biler i et geografisk afgrænset område, der er defineret på baggrund af postnummeret.

Vi vil som en del af udbuddet udvikle et værktøj, der hjælper med at lave TCO-beregningen. 

Delaftale 2 – Levering af brændstof og fyringsolie

Delaftale 2 - omfatter levering af brændstof til et anlæg på en specifik adresse. Denne delaftale bliver tildelt én leverandør, der findes ud fra parameteret laveste pris. 

Projektgruppen

Projektgruppen, der er med til at planlægge og udvikle udbuddet består af faglige repræsentanter fra:

 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Langelands Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Kalundborg Kommune, Stevens Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Frederikssund Kommune, Fredensborg Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Fredericia Kommune, Holstebro Kommune (KomUdbud)
 • Gladsaxe Kommune (Spar 5)
 • Assens Kommune 
 • Københavns Kommune

Tilslutning og ikrafttrædelse

Vi forventer, at tilslutningen til aftalen kommer til at være i perioden fra den 15. februar 2016 til den 7. marts 2016. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, har du mulighed for at bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. juni 2016. 

Vi udsender yderligere information om tilslutning på et senere tidspunkt. 

Følg med i seneste nyt om 50.85 Brændstof og fyringsolie på ski.dk​.​​​​​​