50.80 Vejsalt: Høring er i gang

50.80 Vejsalt: Høring er i gang

23. januar 2017
Dele af udbudsmaterialet til den forpligtende aftale på vejsalt er sendt i kommunal høring. Fristen for kommentarer er mandag den 13. februar 2017.

​Dele af udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.80 Vejsalt er nu tilgængeligt i SKI’s udbudssystem ETHICS. Det giver kommunerne mulighed for at læse og kommentere materialet, inden der lægges sidste hånd på det. 

Sammen med udbudsmaterialet i ETHICS finder kommunerne en minivejledning, der indeholder en oversigt over udbuddets dokumenter samt en beskrivelse af, hvordan der kommenteres på materialet.   

Skabelon til kommentarer

Vi har udarbejdet en skabelon, der skal bruges, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. Skabelonen findes sammen med udbudsmaterialet i ETHICS

Du kan kommentere udbudsmaterialet frem til og med mandag den 13. februar 2017.

Kort om aftalen

Den kommende aftale kommer på mange måder til at minde om den eksisterende. Sortimentet vil omfatte de tre salttyper:

  • Havsalt
  • Stensalt
  • Vakuumsalt

Derudover bliver det muligt at købe salt i sække. Hver kommune vil i forbindelse med tilslutning til aftalen skulle tage stilling til, hvilken af ovenstående salttyper kommunen ønsker at tilslutte sig.

På aftalen vil de tilsluttede kommuner blive opdelt i regioner ud fra den ønskede salttype og geografisk placering. Hver region bliver en delaftale på aftalen. Inddelingen i regioner på den kommende aftale kommer således til at afvige fra den nuværende aftale, men det er med til at øge leveringssikkerheden og optimere konkurrencen.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Vi forventer, at tilslutningen til aftalen kommer til at løbe i perioden fra den 20. februar 2017 til den 13. marts 2017. 

Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, har du mulighed for at anvende aftalen, når den efter planen træder i kraft medio september 2017, hvor den eksisterende aftale på området udløber. 

Følg med i tidsplanen og læs mere om 50.80 Vejsalt på udbudssiden.