50.80 Vejsalt: Genudbud undervejs

50.80 Vejsalt: Genudbud undervejs

30. november 2016
Den kommende aftale på vejsalt vil omfatte de samme salttyper som den eksisterende. For at sikre optimal konkurrence på markedet bliver de tilsluttede kommuner opdelt i regioner baseret på den ønskede salttype.

SKI og den kommunale projektgruppe har siden august 2016 arbejdet på genudbuddet af den forpligtende aftale 50.80 Vejsalt. Projektgruppen, der er tilknyttet udbuddet, har udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale, hvilket har medvirket til, at designet i vid udstrækning fastholdes. 

Kort om aftalen

I udviklingen af udbuddet har den kommunale projektgruppe haft fokus på, at der skal være en høj grad af leveringssikkerhed på den kommende aftale, samt at sikre den mest optimale konkurrencesituation. 

For at øge leveringssikkerheden og skabe den mest optimale konkurrence vil de tilsluttede kommuner blive regionsopdelt ud fra den ønskede salttype og geografisk placering. Dette medfører en yderligere opdelingen, der således kommer til at afvige fra inddelingen på den nuværende aftale.

Sortimentet kommer til at omfatte de tre salttyper:

  • Havsalt
  • Stensalt
  • Vakuumsalt

Derudover bliver det muligt at købe salt i sække.

Tilbudsgiverne skal byde ind med en sommer- og vinterpris. Tilbuddene vil blive evalueret ud fra laveste pris, og der vil være én leverandør pr. region. 

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

Når udbudsmaterialet er klar, får alle kommuner mulighed for at kommentere på de centrale dokumenter via SKI’s udbudssystem ETHICS. Det sker i høringsperioden, der forventes at ligge i perioden fra den 23. januar til den 13. februar 2017. 

Vi forventer, at tilslutningsperioden ligger fra den 20. februar til den 13. marts 2017. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Vi forventer, at den kommende 50.80 Vejsalt vil være klar til brug medio september 2017, hvor den eksisterende aftale på området udløber.

Sker der ændringer i tidsplanen, kan du se det på udbudssiden på ski.dk.​​

​​​​​