50.70 AV-udstyr: Genudbud bliver med bredere sortiment

50.70 AV-udstyr: Genudbud bliver med bredere sortiment

24. januar 2017
Vi er godt i gang med den nye forpligtende aftale på AV-udstyr, der forventes at være klar til brug i januar 2018. Aftalen vil være med et bredere sortiment og en mere enkel aftalestruktur.

Efter en markedsanalyse og dialog med den kommunale projektgruppe og den statslige ekspertgruppe er vi nu klar med et udbudsdesign for genudbuddet af AV-udstyr, der også kommer til at indgå som en del af Statens Indkøbsprogram. 

Den nye forpligtende aftale kommer til at have et bredere sortiment med både low-end og high-end-produkter, og herudover vil aftalen også omfatte og lydudstyr. De tilsluttede kommuner og de statslige institutioner vil på den nye aftale kunne købe enkelte produkter frem for totale løsninger. Det bliver dermed muligt selv at sammensætte den løsning, der er brug for. I tillæg hertil vil der kunne købes en række foruddefinerede pakker for montering, installering og service. 

Kort om aftalen

Den nye aftale kommer til at bestå af et frivilligt og obligatorisk sortiment. 

Der vil være tre leverandører på aftalen. Leverandør nr. 1 skal bruges på det obligatoriske sortiment ved direkte tildeling op til en beløbsgrænse, som den enkelte kommune selv definerer ved tilslutning til aftalen. Beløbsgrænsen for de statslige institutioner bliver fastsat i samråd med staten. De indkomne tilbud på det obligatoriske sortiment bliver evalueret på pris, og for udvalgte produkter vil det være på totalomkostninger (TCO).

Det frivillige sortiment skal give flere valgmuligheder, og derfor evalueres tilbuddene på sortimentsbredde. Der bliver således ingen delaftaler. 

Hvis du kommer i en situation, hvor dit indkøb overstiger den fastsatte beløbsgrænse, vil du skulle genåbne konkurrencen ved et miniudbud mellem de tre leverandører på aftalen. Miniudbud skal også bruges, hvis du har skærpede krav til produkterne eller leveringsvilkårene.

Næste skridt

Næste skridt er, at aftalen skal i kommunal høring, hvor den statslige ekspertgruppe også får mulighed for at kommentere på centrale dokumenter i udbudsmaterialet. Høringsperioden forventes at ligge fra den 13. februar til den 14. marts 2017.

Da udbuddet gennemføres som et forpligtende udbud for kommunerne, skal du tilslutte din kommune aftalen, for at du kan handle på den. Vi regner med, at tilslutningsperioden bliver fra den 24. marts til den 21. april 2017.

Du kan læse mere om den kommende aftale på udbudssiden og følge med i tidsplanen.

Kontakt SKI

Susanne Taarnehøj

Susanne Taarnehøj

Udbudskonsulent

E - st@ski.dk

T . 51 72 31 55