50.55 Kontorartikler: Genudbud er på vej

50.55 Kontorartikler: Genudbud er på vej

24. oktober 2016
Aftalen kommer i vid udstrækning til at ligne den eksisterende, men sortimentet opdateres, så det bedre matcher kommunernes behov. Desuden tilpasses leveringsvilkår samt rammer for pris- og sortimentsopdateringer.

SKI og den kommunale projektgruppe har siden maj 2016 arbejdet på genudbuddet af den forpligtende aftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler. Projektgruppen, der er tilknyttet udbuddet, har udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale, hvilket har medvirket til, at designet i vid udstrækning fastholdes. 

Kort om aftalen

Den kommende forpligtende aftale 50.55 Kontorartikler kommer til at minde om den eksisterende aftale. Det bliver en eneleverandøraftale, hvor tilbuddene evalueres på pris.

Målet er, at aftalen skal dække kommunernes primære behov for indkøb af kontorartikler til konkurrencedygtige priser. Derfor opdateres og tilpasses sortimentet på baggrund af data fra KL’s fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra projektgruppen. Sortimentet bliver udvidet ved bl.a. at omfatte flere varianter af skolehæfter, tilbudsmapper mv. 

I alt forventes aftalens sortiment at rumme ca. 2.200 varelinjer inden for kontorartikler, og det kommer til at indeholde et bredt udvalg af:

  • Almindelige kontorvarer - fx blokke, skriveredskaber, konvolutter og hulmaskiner 
  • Kopipapir - i forskellige kvalitet 
  • Skoleartikler - fx skolehæfter, karton, passere og tavletilbehør

Leveringsvilkårene vil blive justeret for at minimere kommunernes og leverandørernes transaktionsomkostninger. Rammerne for pris- og sortimentsopdateringer vil ligeledes blive tilpasset det aktuelle marked.

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

Når udbudsmaterialet er klar, får alle kommuner mulighed for at kommentere på de centrale dokumenter via SKI’s udbudssystem ETHICS. Det sker i høringsperioden, der forventes at ligge i perioden fra den 6. januar til den 27. januar 2017. 

Tilslutning til aftalen, forventer vi, bliver fra den 3. februar til den 3. marts 2017. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug ultimo oktober 2017.

Sker der ændringer i tidsplanen, kan du se det på udbudssiden på ski.dk.​​​​​