50.49 Standardsoftware: Der er åbent for tilslutning

17. november 2015
Vi har åbnet for tilslutning til den kommende forpligtende aftale 50.49 Standardsoftware. Det betyder, at du har mulighed for at tilslutte din kommune til den fælleskommunale forpligtende aftale frem til og med den 8. december 2015.

Vi har åbnet for tilslutning til den fælleskommunale forpligtende aftale 50.49 Standardsoftware, der gennemføres som et forpligtende miniudbud på SKI’s frivillige aftale 02.06 Standard software. Det betyder, at du har mulighed for at læse miniudbudsmaterialet og tilslutte din kommune miniudbuddet.  

Du kan få adgang til at tilslutte dig via SKI’s udbudssystem ETHICS. Her finder du selve tilslutningsaftalen, der er det dokument, du skal udfylde og indsende for at tilslutte din kommune. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilslutter dig, kan du downloade en trin-for-trin vejledning.

Aftalen indeholder en vis fleksibilitet, der giver plads til, at din kommunes behov for softwarelicenser kan ændre sig i løbet af kontraktperioden.​​

Sortimentet på aftalen

 Sortimentet på det forpligtende miniudbud omfatter Microsoft-kompatibelt software. Som noget nyt indeholder en del af sortimentet i miniudbuddet nogle særlige licenser med forbedrede vilkår, der i særlig grad retter sig mod de forskellige medarbejdergrupper i din kommune fx vej og park, dagplejemødre og hjemmeplejen. Du kan finde en kort oversigt over disse licenser i dokumentet”365 Licensoversigt og tilskudsmuligheder” i ETHICS

Miniudbuddet giver plads til din kommunes ændrede behov

Miniudbuddet giver plads til, at din kommunes behov for licenser kan ændre sig løbende, da du kan tilpasse, hvilken type af licenser din kommune ønsker at købe, efter aftalen er trådt i kraft.

Aftalen giver ligeledes plads til, at din kommune kan købe ekstra licenser ud over dem, din kommune indmelder ved tilslutning til aftalen. Derved vil det være muligt at købe flere licenser, hvis din kommune får behov for dette, fx hvis medarbejderstaben bliver større, eller it-infrastrukturen ændrer sig. Der er dog et loft på 50 pct. af værdien af kommunernes indmeldte licenser. Det betyder, at din kommune vil kunne købe ekstra licenser til en værdi af 50 pct. af de oprindeligt indmeldte licenser. 

Loftet går på tværs af alle tilsluttede kommuner, og det betyder, at et uudnyttet beløb hos én kommune vil kunne bruges af en anden kommune. Det betyder dog ikke, at din kommune risikerer at skulle hæfte for andre kommuners indmeldte licensbehov. 

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

Miniudbudsmaterialet er blevet tilpasset på baggrund af de spørgsmål og svar, vi modtog i forbindelse med den kommunale høring. Ændringerne er primært i miniudbudsbetingelserne, hvor kvalitetsevalueringskravene er blevet tilpasset efter ønske fra kommunerne. De konkrete ændringer fremgår af miniudbudsbetingelserne og oversigten over spørgsmål og svar fra høringsperioden, der ligger i ETHICS

Tilslutning og ikrafttrædelse 

Du kan tilslutte din kommune frem til og med den 8. december 2015 via ETHICS. I forbindelse med tilslutning skal der vedlægges en bestillingsliste over de licenser, din kommune har behov for. Det betyder, at du skal have et overblik over kommunens eksisterende Microsoft-licenser, hvis du ønsker at tilslutte din kommune til aftalen. Det er tidskrævende arbejde, og vi vil derfor opfordre dig til, at gå i gang med tilslutningen så hurtigt som muligt. Kun hvis din kommune tilslutter sig miniudbuddet i tilslutningsperioden, kan du benytte aftalen, når den efter planen træder i kraft i februar 2016. 

Hvis du har behov for rådgivning eller bistand til at skabe dig et overblik, kan du kontakte Microsoft eller din nuværende leverandør.

Læs mere og hold dig opdateret om den kommende forpligtende aftale 50.49 Standardsoftware​ på ski.dk. 

​Projektgruppe

Udbudsarbejdet sker i tæt samarbejde med den kommunale projektgruppe, som består af faglige repræsentanter fra:

  • Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
  • Odense Kommune (KomUdbud)
  • Ringsted Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
  • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
  • Københavns Kommune​​​​
​​​​​​