50.45 Servere: Ny model for genudbud undersøges

50.45 Servere: Ny model for genudbud undersøges

20. maj 2016
Styregruppen for de forpligtende aftaler har besluttet, at 50.45 Servere ikke genudbydes ud fra det eksisterende design, når aftalen udløber i juni 2017. I stedet skal der findes en anden model, der kan løfte forpligtelsen.
Styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler besluttede i 2014, at SKI generelt skal genudbyde de forpligtende aftaler i takt med, at de udløber. 

Når den forpligtende aftale 50.45 Servere udløber den 2. juni 2017, bliver den imidlertid ikke genudbudt ud fra det eksisterende udbudsdesign. Det besluttede styregruppen for de forpligtende aftaler på sit møde den 2. maj 2016. Begrundelsen er, at flere og flere kommuner går over til at bruge cloud-baserede løsninger. Det betyder, at lagring af data i fremtiden i højere grad kommer til at eksistere i skyen frem for på fysiske servere. 

Samtidig har en række af de tilsluttede kommuner valgt at købe serverudstyr på blandt andet SKI’s frivillige serveraftale. Den frivillige aftale, 02.03 servere og storage​ indeholder et bredere sortiment af producentmærker end den forpligtende aftale og omfatter desuden storage, tilbehør og tilknyttede ydelser.

Ny model for aftaledækning 

Styregruppen besluttede endvidere, at SKI i samarbejde med de kommunale it-chefer (Kit@) skal finde en model for, hvordan forpligtelsen på serverområdet kan tænkes ind i en kombination af SKI’s frivillige aftaler 02.03 servere og storage samt 02.22 It-drift​​​.

Formålet er at sikre, at de 66 kommuner, der er tilsluttet 50.45 Servere, ikke står uden aftaledækning, når den forpligtende aftale udløber.