50.25 Storkøkkenudstyr: Flere modeller for valg af leverandør

50.25 Storkøkkenudstyr: Flere modeller for valg af leverandør

19. december 2016
Der er lagt sidste hånd på udbudsdesignet på den kommende forpligtende aftale på storkøkkenudstyr. Aftalen kommer til at bestå af tre delaftaler, og kommunerne får mulighed for at vælge mellem forskellige modeller for tildeling.

SKI og projektgruppen har lagt sidste hånd på udbudsdesignet på 50.25 Storkøkkenudstyr. Aftalen er et af de nye områder, som styregruppen for de forpligtende aftaler i maj 2016 vedtog, at SKI skulle udbyde på vegne af kommunerne. SKI har allerede en frivillig aftale på området, men supplerer nu med den forpligtende aftale.  

Aftalestrukturen

Den kommende forpligtende aftale vil bestå af tre delaftaler. Delaftale 1 - Isenkram vil være en landsdækkende delaftale, der vil omfatte køkkenredskaber til tilberedning af mad, service og rulleborde mv. 

Delaftale 2 og 3 omfatter køkkenmaskiner såsom combisteamer-ovne, kipsteger og røremaskiner mv. samt serviceaftaler. Der vil være to delaftaler på maskiner og service grundet en geografisk opdeling. Det er med til at sikre brugerne af aftalen bedre priser, højere serviceniveau og hurtigere udkald ved behov for servicetekniker til maskinerne. Opdelingen betyder, at der vil være en delaftale på maskiner og service for Østdanmark og en for Vestdanmark. 

Sortiment

Sortimentet på aftalen tager udgangspunkt i produkterne på den frivillige aftale, men er opdateret og tilpasset på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra den kommunale projektgruppe, så det bedre matcher kommunernes indkøbsbehøv. 

De potentielle leverandører vil skulle byde ind med varer til både et obligatorisk og et valgfrit sortiment. 

Obligatorisk sortiment

Det obligatoriske sortiment vil omfatte ca. 1.400 varelinjer, og her vil de tilsluttede kommuner få mulighed for at købe udvalgte varer i forskellige kvaliteter. På denne måde søger vi at tilgodese forskelligheden i kommunernes behov. 

De varer, der skal kunne købes i forskellige kvaliteter, vil blive udvalgt i samarbejde med den tilknyttede projektgruppe.

Valgfrit sortiment

I det valgfrie sortiment har de interesserede tilbudsgivere mulighed for at byde ind med andre varianter af de produkter, der skal tilbydes i det obligatoriske sortiment. Formålet er, at de tilsluttede kommuner således vil kunne vælge mellem et bredere udvalg af udstyr til køkkenerne.

Forskellige tildelingsmodeller for kommuner

Ved tilslutning til aftalen har kommunerne mulighed for at vælge mellem to forskellige modeller for tildeling af leverandør. Modellen er således afgørende for, hvordan den enkelte kommune skal købe ind på aftalen. Det vil ikke være muligt at ændre model efter kommunen har tilsluttet sig.

Model 1 – direkte tildeling

Tilslutter din kommune sig aftalen med denne tildelingsmodel, vil alle brugere af aftalen i kommunen blot skulle købe ind hos leverandør nr. 1. Din kommune vil således kunne bruge delaftalerne, som var de eneleverandøraftaler.

Model 2 – kaskademodel

Tilslutter din kommune sig aftalen med denne tildelingsmodel, vil alle brugere af aftalen som udgangspunkt skulle købe ind hos leverandør nr. 1 på delaftalerne.

Kaskademodellen giver dog mulighed for, at der kan købes ind hos leverandør nr. 2 i kaskaden, hvis leverandør nr. 1 ikke kan levere en vare, der passer til dit behov ud fra kriterierne:

  • Form

  • Farve

  • Funktion

Det samme gælder for leverandør nr. 3, hvis leverandør nr. 2 heller ikke kan levere ud fra kriterierne. Et spring til næste leverandør i kaskaden kan dog kun ske på baggrund af saglige og objektive krav. Dette vil blive uddybet nærmere i forbindelse med tilslutning til aftalen. 

Tildelingsmodel for øvrige offentlige organisation

Aftalen vil være åben for tilslutning for øvrige offentlige organisationer end kommunerne. Ikke-kommunale organisationer har dog ikke mulighed for at vælge mellem tildelingsmodellerne. Disse organisationer kan kun købe ind via kaskademodellen. 

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

Når udbudsmaterialet er klar, får alle kommuner mulighed for at kommentere på de centrale dokumenter via SKI’s udbudssystem ETHICS. Det sker i høringsperioden, der forventes at ligge i perioden fra den 01. februar til den 24. februar 2017. 

Vi forventer, at tilslutningsperioden kommer til at ligge fra den 9. marts til den 31. marts 2017. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

50.25 Storkøkkenudstyr forventes at være klar til brug december 2017.

Sker der ændringer i tidsplanen, kan du se det på udbudssiden på ski.dk.​​​​​​​

​​​​​​​​​​