50.20 Forbrugsartikler: Tilslutning åben til den 15. januar 2016

08. december 2015
Vi har forlænget tilslutningsperioden på den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler frem til og med den 15. januar 2016.

Aftalen indeholder et bredt sortiment, der dækker de fleste kommunale brugeres behov for forbrugsartikler. Fagpersoner og en ekstern kemiker vil deltage i en kvalitetsevaluering af de tilbudte produkter.   

Du kan få adgang til at tilslutte dig via SKI’s udbudssystem ETHICS. Her finder du selve tilslutningsaftalen, der er det dokument, du skal udfylde og indsende for at tilslutte din kommune. 

Hvi​s du er i tvivl om, hvordan du gennemfører en tilslutning, kan du downloade en trin-for-trin vejledning

Om aftalen 

Den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler er et genudbud af området forbrugsartikler, der samler de nuværende forpligtende aftaler på området i én aftale. Det betyder, at din kommune på den kommende aftale vil kunne købe forbrugsartikler ét sted og vælge mellem et bredt sortiment, der kommer til at indeholde ca. 1800 unikke varelinjer inden for hovedproduktgrupperne: 

 • ​Kemi 
 • Rengøringsrekvisitter
 • Rengøringsvogne
 • Handsker
 • Poser og sække
 • Aftørrings- og lejepapir
 • Personlig pleje og hygiejne
 • Engangsservice og borddækning
 • Fødevareemballage
 • Maskiner 
 • Værnemidler
 • Doseringsanlæg og dispensere

Kvalitetskrav til produkterne

Projektgruppen har haft fokus på, at sortimentet på aftalen og produkternes kvalitet i videst muligt omfang skal dække kommunernes behov for forbrugsartikler. Derfor har vi i samarbejde med projektgruppen medtaget erfaringer fra de nuværende aftaler på forbrugsartikler i udbuddet. 

For at sikre kvaliteten af produkterne i sortimentet stiller vi krav til produkterne på flere niveauer

Vi har blandt andet matchet en række kommuners faktiske indkøb på området med tilbudslisten og ud fra dette tilpasset sortimentet, så det bedre matcher din kommunes indkøbsbehov.

For at sikre kvaliteten af produkterne i sortimentet stiller vi krav til produkterne på flere niveauer. Det betyder, at der både stilles generelle krav, der gælder på et overordnet niveau, men også nogle mere produktspecifikke krav. Det er bl.a. specifikke krav til de produkter, der kan medføre en vis miljøpåvirkning fx i forhold til indholdsstoffer.

Evaluering af produkterne

Projektgruppen har ønsket, at kvalitetsevaluering af en række produkter bliver en del af tilbudsevalueringen. Her vil fagpersoner fra projektgruppen være med til at sikre, at produkterne bliver vurderet ud fra en faglig betragtning, når de indkomne tilbud skal evalueres. 

En ekstern kemiker vil ligeledes deltage i kvalitetsevalueringen samt kontrollere rammerecepturen på en række af de tilbudte produkter. Rammerecepturen angiver forholdet mellem ingredienserne i produktet, og kontrollen skal sikre, at de tilbudte produkter ikke indeholder indholdsstoffer, som er i strid med de krav, der er stillet til produkterne. 

Tilslutningsmuligheder

En række kommuner er allerede helt eller delvist aftaledækket på området. Derfor vil det ved tilslutning til aftalen være muligt at undtage sig forpligtelsen på dele af sortimentet.  

I tilslutningsaftalen er hovedproduktgrupper kategoriseret på følgende måde:

 1. ​Kemi, rengøringsrekvisitter, rengøringsvogne, maskiner
 2. Poser og sække, aftørrings- og lejepapir, personlig pleje og hygiejne
 3. Engangsservice og borddækning, fødevareemballage
 4. Værnemidler og handsker
 5. Doseringsanlæg og dispensere

Du kan tilslutte din kommune alle eller enkelte af ovenstående produktkategoriseringer. 

For hver af de fem produktkategoriseringer du vælger at tilslutte din kommune, kan du undtage dig forpligtelsen på op til ti underproduktgrupper. 

Det er også muligt at tilslutte din kommune hver af de fem produktkategoriseringer med forskellige tiltrædelsesdatoer, hvis din kommune allerede er aftaledækket på et eller flere områder.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for hjælp til at udfylde tilslutningsaftalen. Kontaktoplysningerne finder du nederst på siden.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

Udbudsmaterialet er blevet justeret på baggrund af de spørgsmål og svar, vi modtog i forbindelse med den kommunale høring. De konkrete ændringer fremgår af oversigten over spørgsmål og svar fra høringsperioden, der ligger i ETHICS

Projektgruppen

Udbudsarbejdet sker i tæt samarbejde med en projektgruppe, der ud over udbudskyndige fagfolk består af rengøringsledere, hygiejnesygeplejesker og køkkenpersonale mv., der bidrager med deres særlige viden på området i forhold til krav og sortiment.

Projektgruppen består af repræsentanter fra: 

 • ​Helsingør Kommune, Ballerup Kommune, Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune (IN: Indkøbsfællesskabet Nordsjælland)
 • Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Faxe Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Skive Kommune (JyskFællesIndkøb)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Horsens Kommune (Indkøbsfællesskabet HHO)
 • Nyborg Kommune
 • Odense Kommune
 • Assens Kommune
 • Københavns Kommune
 • Tårnby Kommune

Tilslutning og ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune fra den 27. november til med den 15. januar 2016, kl. 13.00. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, har du mulighed for at bruge aftalen, når den træder i kraft i maj 2016. 

Følg med i seneste nyt om 50.20 Forbrugsartikler​ på ski.dk.​

​​​