50.20 Forbrugsartikler: Stor opbakning til aftalen

25. januar 2016
Der er stor opbakning til den forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler. I alt har 80 kommuner tilsluttet sig. De prækvalificerede leverandører har nu modtaget udbudsmaterialet, og tilbudsfristen er den 29. februar 2016.

Tilslutningsperioden til den forpligtende aftale 50.20 forbrugsartikler udløb i midten af januar 2016. I alt har 80 kommuner tilsluttet sig aftalen. Den flotte opbakning til aftalen skyldes ikke mindst den store indsats, der er lagt fra kommunerne og indkøbsfællesskaberne i projektgruppen. Projektgruppearbejdet er afgørende for, at vi kan målrette aftalerne til kommunernes fremtidige indkøbsbehov.

Næste skridt

Det næste skridt i udbudsprocessen er, at de prækvalificerede leverandører skal afgive deres tilbud. Vi har sendt det samlede udbudsmateriale til de prækvalificerede leverandører på aftalen og tilbudsfristen er den 29. februar 2016. Herefter vil vi evaluere de indkomne tilbud. 

Fokus på kvalitet i tilbudsevalueringen

En del af tilbudsevalueringen vil være at teste en række af de tilbudte produkters kvalitet. Dette vil ske i samarbejde med projektgruppen. En ekstern kemiker vil ligeledes deltage i kvalitetsevalueringen for at kontrollere rammerecepturen på en række af de tilbudte produkter. Rammerecepturen angiver forholdet mellem ingredienserne i produktet, og kontrollen skal sikre, at de tilbudte produkters indholdsstoffer ikke er i strid med de krav, der er stillet til produkterne.

Aftalen forventes at være klar til brug medio maj 2016. 

Du kan løbende følge med i seneste nyt om og holde dig opdateret på tidsplanen for 50.20 forbrugsartikler på udbudssiden​.


​​​​​